Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ingrijpende wijziging organisatie gemeente Zaanstad

Datum nieuwsfeit: 01-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zaanstad
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zaanstad


Gemeente Zaanstad: graag tot uw dienst!

donderdag 27 december 2001

Vanaf 1 januari 2002 verandert de gemeentelijke organisatie ingrijpend. De gemeente is dan zo ingericht, dat vragen en behoeften van burgers en bedrijven voorop staan. De Zaankanteling, zo heet de verandering die ervoor zorgt dat burgers en bedrijven beter geholpen worden. Het is een groeiproces, dat wel. Niet alles is van de ene dag op de andere dag anders. Maar er wordt hard gewerkt aan een betere dienstverlening.

Bijvoorbeeld dat de gemeente in het vervolg dag en nacht bereikbaar is. Dan hoeft men maar één telefoontje te plegen naar één centraal nummer. Dan is de Zaanse Internetsite de plek waar de bezoeker, op momenten dat het hem of haar uitkomt, alle informatie kan krijgen. En dan is het zo dat men bij slechts één loket hoeft aan te kloppen om een vraag beantwoord te krijgen. Of het nu gaat om een nieuw paspoort, om hondenpoep op de stoep, om een milieuprobleem of om een bouwvergunning.

NIEUWE ORGANISATIE

De oude gemeentelijke diensten, afdelingen en bureaus zijn vanaf 1 januari 2002 in vier grote klantgerichte diensten ondergebracht: de dienst Stad, de dienst Wijken, de dienst Publiek, en het facilitaire en uitvoerende Stadsbedrijven Zaanstad. Om het functioneren van de organisatie als geheel te waarborgen en daarvoor het kader te creëren is de Concernstaf geformeerd.

Front- en backoffice

Bij alle publiekscontacten over de dienstverlening van de gemeente passen wij vanaf 1 januari 2002 zoveel mogelijk het principe van front- en backoffice toe. Dit betekent dat men maar bij één loket hoeft aan te kloppen, aan de voorkant van de gemeentelijke organisatie. Dat is de frontoffice: één loket, vraaggericht, probleemoplossend en dus niet langer ´van het kastje naar de muur´.

Om die klantgerichtheid te bereiken wordt achter het loket de organisatie van de backoffice heel anders. Was tot nu toe de indeling in allerlei afdelingen de basis voor de gemeentelijke organisatie, nu is dat veel meer de manier waarop de burgers als primaire doelgroep in aanraking komen met de gemeente.

PUBLIEKSDIENSTEN: WIJKEN EN PUBLIEK

De diensten Wijken en Publiek verzorgen het leeuwendeel van de afhandeling van alle publieksvragen én van alle voorzieningen voor de Zaanse burger en het bedrijfsleven. Voor veel zaken voeren de backoffices achter het loket alle werk uit. Dat gebeurt onzichtbaar voor de burger of de ondernemer vóór het loket. Men hoeft zich dus niet meer druk te maken welke afdeling zich met een vraag bezighoudt áls het maar gebeurt: snel, zorgvuldig en klantgericht. De dienst Wijken is verantwoordelijk voor alles wat er in de wijken gebeurt op en rond de openbare weg en de voorzieningen in de wijk. Het onderhoud bijvoorbeeld van trottoirs, wegen en fietspaden. Het bijhouden van het openbaar groen, het ophalen van het vuilnis, de handhaving van milieuregels, maar ook het beleid voor buurtcentra en jongerenvoorzieningen. De dienst Wijken heeft vier gebiedsteams, gehuisvest in twee ´wijkkantoren´. De gebiedsteams Zuid-West en Zuid-Oost komen in Railpoint Office achter station Zaandam en de gebiedsteams Noord en Midden komen in het gemeentehuis aan de Bannehof. De gebiedsteams zijn de gemeentelijke ´oren en ogen´ in de wijken. Zij gaan de wijken in om te ontdekken wat er leeft en wat er gedaan moet worden om de leefbaarheid te verhogen. De dienst Publiek houdt zich bezig met alle persoonlijke vragen van en diensten aan burgers, organisaties en bedrijven. Bijvoorbeeld: paspoorten, burgerlijke stand, bouw- of milieuvergunningen, vragen rond werk en inkomen. De dienst Publiek krijgt vanaf 1 januari 2002 drie vestigingen waar men terechtkan: Zaanstad Zuid (Stadskantoor en Railpoint Office bij station Zaandam), Zaanstad Midden (gemeentehuis aan de Bannehof) en Zaanstad Noord (Padlaan te Krommenie). Vanaf 1 januari 2002 kan men in het Stadskantoor en Railpoint Office terecht voor alle producten van burgerzaken, gemeentelijke belastingen en heffingen tot bouwen en wonen. Ook bedrijven en organisaties kunnen daar terecht. In Railpoint Office is het Bedrijvenloket gevestigd. In het gemeentehuis aan de Bannehof in Zaandijk kan men ook terecht voor alle producten van burgerzaken. In de loop van 2002 kan men daar ook producten van bouwen en wonen verkrijgen.
De balie burgerzaken, zoals die nu gevestigd is aan de Padlaan in Krommenie, wordt eveneens uitgebreid. Het is nog niet duidelijk wanneer die uitbreiding gereed zal zijn.
Vanaf 1 januari 2002 kan men ook via het algemene publiekstelefoonnummer van de gemeente Zaanstad 0900-235 235 2 (kosten tegen lokaal gesprekstarief) 24 uur per dag, 7 dagen per week voor alle vragen terecht. Bellers worden altijd te woord gestaan en steeds vaker kunnen vragen ook direct afgehandeld worden. Kan dat niet, dan verwijst de telefonist(e) zo goed mogelijk door of zorgt ervoor dat de vraag op de juiste afdeling terechtkomt.

Eén apart loket voor bedrijven

Burgers hebben al vaak weinig tijd, maar ondernemers nog minder. Daarom is het zo belangrijk dat bedrijven goed en snel worden geholpen met hun vragen. De gemeente Zaanstad heeft een apart Bedrijvenloket. Hier kunnen alle ondernemers terecht met vragen over bijvoorbeeld milieu- en bouwvergunningen, vestigingslocaties, advies voor starters, bedrijfsverplaatsing, inzage in bestemmingsplannen, aantrekken van personeel enzovoorts. Ook dit Bedrijvenloket is te bereiken onder het algemene gemeentelijke telefoonnummer 0900-235 235 2. De accountmanagers ´achter´ dat loket helpen dan verder. Het Bedrijvenloket is onderdeel van de publieksbalie Bouwen, Wonen en Bedrijven en is te vinden in Railpoint Office achter het NS-station in Zaandam.

Het digitaal loket

De serviceverlening via Internet gaat verder dan alleen e-mail beantwoorden. Het e-mailadres van de gemeente is (postbus@zaanstad.nl). Zo kent de gemeente Zaanstad sinds kort het Digitaal Loket op de Internetsite. Daar kan men niet alleen veel informatie terugvinden over de gemeente, maar kan men zelfs allerlei diensten en producten on-line bestellen. Of het nu gaat om een nieuwe rioolaansluiting, een vergunning voor het organiseren van een braderie of een uittreksel uit het Bevolkingsregister, men kan het gewoon achter de computer bestellen. Men krijgt het dan keurig thuis gestuurd, vergezeld van een acceptgiro. Sommige vergunningen zijn nog te bewerkelijk om on-line af te handelen. Of er zijn wettelijke eisen voor legitimatie. In die gevallen zal men persoonlijk de publieksbalie moeten bezoeken. Op de Internetsite www.zaanstad.nl kan men precies zien om welke diensten en producten het gaat.

DIENST STAD

De dienst Stad zorgt voor de ontwikkeling van Zaanstad naar een sterke, open en toekomstgerichte stad en is verantwoordelijk voor het smoel van Zaanstad. De dienst maakt ontwikkelingsplannen, pakt verkeers- en vervoersproblemen aan en helpt de economie van Zaanstad verder versterken. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de dienst Wijken. Ook in de contacten met samenwerkingspartners zal het nodige veranderen: minder doorverwijzingen, meer toegankelijkheid van de organisatie voor invloeden van buiten, meer partnerschap, snellere informatie, betere communicatie.

STADSBEDRIJVEN ZAANSTAD

Stadsbedrijven Zaanstad richt zich op alles dat te maken heeft met de uitvoering van ruimtelijk beleid (zoals de aanleg van wegen, onderhoud van riolering of groenvoorzieningen) en de facilitaire voorzieningen voor de hele gemeentelijke organisatie.

CONCERNSTAF

Om de gemeentelijke organisatie als geheel een zekere samenhang te verlenen, dienen gezamenlijke kaders op het terrein van de middelen (communicatie, personeel en organisatie) te worden afgesproken en gewaarborgd. Daarvoor is de Concernstaf.

Voorts is de Concernstaf bestuursondersteunend en stimuleert discussies over o.a. bestuurlijke vernieuwing.

KEULEN EN AKEN ZIJN OOK NIET OP EEN DAG GEBOUWD

De ´Zaankanteling´ gaat op 1 januari 2002 van start. De nieuwe diensten en loketten zijn vanaf de jaarwisseling open voor alle vragen van alle burgers en bedrijven. Iedereen doet zijn best vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. Misschien kan het voorkomen dat men toch nog eens langer moet wachten aan de telefoon. Of dat iemand met de verkeerde persoon wordt doorverbonden. Of dat openingstijden plotseling veranderen. Dat kán, want er verandert heel veel tegelijk.

WANNEER EN WAAR

Adressen Publieksbalies

Publieksbalie Zaanstad Zuid

Stadskantoor Railpoint Office

Ebbehout 29 Ebbehout 31

1507 EA Zaandam 1507 EA Zaandam

Publieksbalie Zaanstad Midden

Gemeentehuis aan de Bannehof

Bannehof 1

1544. VX Zaandijk

Publieksbalie Noord

Padlaan 12

1561 ZA Krommenie

Openingstijden Publieksbalies

ma t/m do van 8.30 tot 16.00 uur + donderdagavond van 16.00 tot 19.00 uur

vr van 8.30 tot 12.00 uur

Adres Sociale Zaken en CWI

Sociale Zaken CWI

Stadskantoor Rustenburg 125

Ebbehout 29 1506 AZ Zaandam

1507 EA Zaandam tel: 681 84 00

Openingstijden Sociale Zaken Openingstijden CWI

Ma t/m vr van 8.30 tot 16.00 uur Ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur

Zaanstad, 27 december 2001

Persbericht nr. 2001- 187

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie