Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Den Haag wil vervuiling strenger aanpakken

Datum nieuwsfeit: 02-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Den Haag
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

2002-01-02: Vervuiling strenger aanpakken

Het invoeren van de bestuurlijke boete is noodzakelijk om de gemeenten meer mogelijkheden te geven voor handhaving van regels met betrekking tot vervuiling. Met de bestuurlijke boete is een grotere inzet bij de handhaving mogelijk omdat de boete-opbrengsten voor de gemeente zijn. De pakkans neemt toe en er is 'lik-op-stuk'-beleid mogelijk. Drs. J.J. Wortel, algemeen directeur van de dienst Stadsbeheer, pleit in zijn nieuwjaarspeech dan ook voor invoering van de bestuurlijke boete.

Kostenverhaal
Op verschillende manieren zijn de afgelopen jaren maatregelen getroffen om de vervuiling tegen te gaan. De privaatrechtelijke handhaving, die als pilot in een aantal wijken is gestart, heeft goede resultaten opgeleverd. Via deze systematiek is het mogelijk om alle kosten die gemoeid zijn met het verwijderen van illegaal huisvuil, te verhalen op de dader. De kosten voor het verwijderen van één illegale vuilniszak bedragen 166,88. Bij een grote hoeveelheid grofvuil kan dit bedrag behoorlijk stijgen. In 2002 zal deze werkwijze fasegewijs in alle stadsdelen worden ingevoerd.

Bestuurlijke boete
De privaatrechtelijke handhaving werkt in de praktijk, maar is niet toepasbaar voor alle kleine ergenissen, bijvoorbeeld waar het gaat om verkeersovertredingen. Daarom pleit de heer Wortel voor het invoeren van de bestuurlijke boete. De ervaringen met de handhaving van betaald parkeren zijn positief. Omdat de boete-opbrengsten voor de gemeente zijn, is een grotere inzet bij de handhaving mogelijk. Dit heeft ertoe geleid dat de pakkans sterk is toegenomen en dat 'lik-op-stuk' mogelijk is. Mede hierdoor wordt nu in de betaald parkeren-gebieden nauwelijks meer onbetaald geparkeerd.

Bij de handhaving op kleine overtredingen verwacht Wortel veel effect van de bestuurlijke boete. Met de opbrengsten kan de gemeente extra investeren in een intensieve handhaving, hetgeen de leefbaarheid en de veiligheid ten goede komt.

Wortel vindt het jammer dat de wetgever nog niet echt genegen is de bestuurlijke boete mogelijk te maken. Een gemiste kans. Strakke handhaving is nodig op alle fronten, of het gaat om vuurwerkbedrijven, horeca of afval. De regels die in dit land gelden moeten gewoon worden nageleefd, zo niet, dan volgt -snel- een boete. Wortel doet een dringend beroep op de Rijksoverheid om de gemeenten de ruimte te geven de handhaving van de leefbaarheid nog beter aan te pakken. "Geef de gemeenten de kans om te laten zien dat zij in staat zijn om de handhaving van de leefbaarheid op een optimale, resultaatgerichte manier uit te voeren", aldus de directeur Stadsbeheer.

Gedogen en handhaven
Er is het afgelopen jaar veel gepraat en gediscussieerd over gedogen en handhaven. De commissie Oosting sprak na het onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede over de noodzaak van een 'culturele revolutie'. De commissie Alders reageerde na de cafébrand in Volendam in dezelfde lijn. In een korte tijd ontstond een breed draagvlak voor het strakker handhaven van de regelgeving. Het gedoogbeleid in dit land leek het einde nabij.

Landelijke politici
Al na een paar maanden blijkt dat de landelijke politici de soep niet zo heet willen eten als hij wordt opgediend. Strakke handhaving is nodig, maar ....... de uitzonderingen.

Zo ontstond er algemene verontwaardiging over het feit dat men een bekeuring krijgt als men tussen 0 en 10 kilometer te hard rijdt. 'Is dat niet wat overdreven', was al snel de algemene teneur. Nederland is, voorzover Wortel weet, het enige land ter wereld waar men vindt dat een 'klein beetje' overtreden van de regels moet kunnen. Bij een verkeerslicht dat op oranje springt extra gas geven in plaats van afremmen. Vijf kilometer te hard rijden, "dat telt toch niet ".

Nieuwe strengheid
Gelukkig bepleitte minister De Vries onlangs 'nieuwe strengheid tegen verslonzing samenleving' *. De glasheldere boodschap die de minister aan onder andere gemeenten geeft: "van nu af aan niets door de vingers zien: consequent optreden".

Wortel is het geheel eens met de minister. Vijf kilometer te hard rijden is dus gewoon te hard. Een overtreding is een overtreding. Dat geldt ook voor de leefbaarheid van de stad. Grofvuil mag alleen buiten staan op de afgesproken dag. Wie dat niet doet, overtreedt de regels en moet daarvan de gevolgen dragen.

Voetbalwedstrijd
Wortel benadrukt dat burgers en ondernemers ook een eigen verantwoordelijkheid hebben om zich aan de regels te houden. Hij trekt de paralel met een voetbalwedstrijd, die zo ruw gespeeld wordt als de scheidsrechter het toelaat. Hoe toleranter de scheidsrechter fluit, hoe ruwer de wedstrijd. Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de spelers. Uiteindelijk zijn zij het die overtredingen begaan of een medespeler een schop geven.

Volendam
Dat de eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers nog niet tot een ieder is doorgedrongen blijkt -helaas- zelfs in Volendam. Een jaar na de cafébrand zegt een Volendamse ondernemer: "als iemand doodblijft van het eten van mijn vis en ik heb de regels niet nageleefd, dan had de gemeente ervoor moeten zorgen dat ik de regels wél had nageleefd." **


* Rotterdams Dagblad, 14-12-2001

** NRC Handelsblad, 29-12-2001

2 januari 2002

last update: 2 januari 2002 ;pag.: 10401; auteur: 112

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie