Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorlichtingspagina gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 02-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 3 januari 2002
BETALING DIENSTEN BURGERZAKEN
Zoals u wellicht weet kunt u leges voor diensten bij Burgerzaken te Ootmarsum met uw PIN-pas betalen.
In zijn algemeenheid stellen wij een dergelijke betalingswijze op prijs.
Nu per 1 januari jl. de Euro is ingevoerd, zouden wij graag zien dat u zoveel mogelijk met uw PIN-pas betaalt. Dit betekent voor ons een vereenvoudiging van de administratieve handelingen. hiervoor een afspraak regelen met Elly Steijn via telefoonnummer: Storing drukriolering
Tijdens kantooruren kunt u storingen melden onder telefoonnummer 854276.
Buiten kantooruren

LOCATIE DENEKAMP
J.B.Mollink tel. 352928 of 06- 53295061
G.B.M.Kuipers tel. 221239 of 06-51290264

LOCATIE WEERSELO
F. Munsterhuis tel. 06 - 54673369
P. Oude-Essink Nijhuis 06 - 54673371

Klachten en meldingen
Tijdens kantooruren kunt u klachten i.v.m
huisvuilinzameling,ongediertebestrijding,onderhoud groen en bestrating,enz. melden onder telefoonnummer 854276.

Openingstijden Afvalbrengpunten voor de locaties Denekamp, Ootmarsum en Weerselo

Denekamp: Hanzeweg 2
OPEN
Woensdagmiddag: 13.00- 16.00 uur.
Vrijdagmiddag: 13.00- 16.00 uur.
Zaterdagochtend: 9.00- 12.00 uur.

Ootmarsum: van Bevervordestraat 6
OPEN
Zaterdagmiddag: 13.00- 14.00 uur.

VERKIEZING TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL STEMMEN PER BRIEF

De burgemeester van Denekamp brengt het volgende ter openbare kennis: Het stemmen per brief zal mogelijk zijn voor de volgende categorieën kiezers:

a. Nederlanders, die wonen in het buitenland;
b. Nederlanders, die wonen in de Nederlandse Antillen of Aruba, als zij ten minste tien jaar in Nederland hebben gewoond; c. Nederlanders, die op 15 mei 2002 in het buitenland werken; d. Een Nederlands gezinslid van c.
e. Bovendien moeten zij op 15-05-2002 18 jaar of ouder zijn.

Bij het taakveld burgerzaken (locatie Ootmarsum) zijn formulieren beschikbaar, waarmee in het buitenland wonende of werkzame Nederlanders kunnen verzoeken om aan de stemming deel te nemen. Voor de kiezers genoemd onder a en b dienen de formulieren op 2 april 2002 te zijn ontvangen door de burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage.
Uiterlijk 2 april 2002 moeten de formulieren van de kiezers genoemd onder c en d ontvangen zijn ter gemeentesecretarie waar zij ingeschreven zijn.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het taakveld burgerzaken (locatie Ootmarsum), telefoon 0541 -854312 of 854314.

EXPOSITIE ARCHITECTUUR EN LANDSCHAP
11 december 2001 t/m 14 januari 2002 in het voormalig gemeentehuis van Ootmarsum tijdens openingstijden
Deze tentoonstelling is een resultaat van 12 architecten van ondermeer de discussie bijeenkomsten en workshops met als onderwerp " het gezicht van Twente" en architectuur in het Twentse landschap. Op de panelen is in de praktijk gebracht waarover tijdens de discussies zo vaak werd gesproken nl:
Hoe moet de architect zijn onderwerp in relatie brengen tot het Twentse Landschap

KOOPZONDAG
Het college van burgemeester en wethouders heeft zondag 6 januari 2002 als extra koopzondag aangewezen voor het dorp Weerselo.

VOORSTEL KOOPZONDAGEN 2002
Het gemeentebestuur is voornemens voor de plaats Weerselo, naast de in "de verordening winkeltijden 1996 gemeente Weerselo" aangewezen koopzondagen tw. 2e paasdag, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en 2e kerstdag, de volgende koopzondagen voor het jaar 2002 aan te wijzen:

6 januari; 3 maart; 7 april; 2 juni; 1 september; 6 oktober; 3 november en 29 december.

Belangstellenden kunnen tot vier weken na bekendmaking van het voornemen tot vaststelling van de koopzondagen hun zienswijze kenbaar maken.
U kunt uw schriftelijke reacties sturen naar het taakveld Burgerzaken, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.
Heeft u de nieuwe gids nog niet ontvangen hebben dan kunt u bellen naar Wegener Suurland: mevrouw N. Yajjoou, tel. 040-2642279. Zij is per fax bereikbaar onder nummer: 040-2642118.

WIJZIGING INZAMELING HUISVUIL IN AGELO, DENEKAMP, LATTROP, NOORD NIEUWJAARSDAG.

In verband met Nieuwjaar is het ophalen van het huisvuil op die dag vervallen.
zaterdag 5 januari a.s.
U wordt verzocht op deze aangepaste inzameldata uw container tijdig, dus vanaf 7.00 uur, aan de openbare weg te zetten, zodat u niet het risico loopt dat de bak niet geledigd wordt.

GEWIJZIGDE INZAMELING GROENE EN GRIJZE CONTAINERS


Dit betekent dat er in 2002 in de gehele gemeente Denekamp om de andere week de grijze en de groene container geledigd zal worden.

Ter verduidelijking geven wij de data voor de maand januari 2002:

Maandag 7 januari inzameling groene containers
Maandag 14 januari inzameling grijze containers Maandag 21 januari inzameling groene containers Maandag 28 januari inzameling grijze containers

Het vervolgschema voor 2002 kunt u lezen in de gemeentegids van Denekamp die u onlangs in december 2001 hebt ontvangen.

K.C. A. INZAMELING, OOTMARSUM OP 11 JANUARI 2002


Op vrijdag 11 januari 2002 wordt in Ootmarsum het Klein Gevaarlijk Afval opgehaald.
Dan wordt met twee wagens gereden en op onderstaand schema kunt u zien waar en op welke tijd die wagens standplaats kiezen.

EERSTE WAGEN

TIJDSTIP STANDPLAATS
09.00 - 09.15 Kerkplein
09.15 - 09.30 Kruising Schiltplein/Westwal/Parkstraat 09.30 - 09.50 Grotestraat/Oostwal
09.50 - 10.05 Bergplein
10.05 - 10.25 Oldenzaalsvoetpad-Oostwal
10.25 - 10.45 Molenstraat-Denekamperstraat
10.45 - 11.00 Molenstraat-Nuttersvoetpad
11.00 - 11.20 Postkantoor Parkstraat
11.20 - 11.40 Almelosestraat-Wortelboerstraat
11.40 - 12.00 Almelosestraat nr. 49
PAUZE
12.30 - 12.50 Villapark
12.50 - 13.10 Stobbenkamp nabij grote plantsoen 13.10 - 13.30 Oldenzaalsestraat nabij Welkooploods 13.25 - 13.40 Bleekstraat nabij Welkoopwinkel
13.40 - 13.55 Smithuisstraat-Radboudstraat
13.55 - 14.10 Cellenkampstraat-Odemarusstraat
14.10 - 14.25 Profietstraat-Anne Frankstraat
14.25 - 14.45 Cramerstraat-Meijboomstraat
14.45 - 15.00 Smithuisstraat-Meijboomstraat
TWEEDE WAGEN

TIJDSTIP STANDPLAATS
09.00 - 09.15 Smithuisstraat-Hora Siccamastraat 09.15 - 09.30 Grote Maten-Campstede
09.30 - 09.50 Schimmelpenninck vd Oyehof
09.50 - 10.05 Winhoflaan-Grote Maten
10.05 - 10.25 Denekamperstraat nabij garage Boerrigter 10.25 - 10.40 Kampstraat-Meijerstraat
10.40 - 11.00 Meijerstraat-Fonteinstraat
11.00 - 11.20 Laagsestraat parkeerterrein café "De Grens" 11.20 - 11.40 De Mors nabij huisnr. 95
11.40 - 12.00 Profietstraat-van Bentheimstraat
PAUZE
12.30 - 12.50 van Diepenbroekstraat
12.45 - 13.05 Cobbingstraat-van Bodelswingstraat 13.05 - 13.25 Profietstraat-Cobbingstraat
13.25 - 13.40 Cobbingstraat-van Dieststraat
13.40 - 13.55 Cobbingstraat-Alleeweg
13.55 - 14.05 Wildbaan-Daalbree
14.05 - 14.15 Wildbaan-Hofbisch
14.15 - 14.30 van Bodelswingstraat-van Ghernaerstraat 14.30 - 14.45 van Hanxledenstraat
14.45 - 15.00 Profietstraat Parkeerplaats Mavo
KERSTBOOM VERSNIPPEREN

U kunt uw kerstboom op 5 januari 2002 op de drie werven laten versnipperen en wel op onderstaande plaatsen en tijden:

Denekamp, Hanzeweg 2 afvalbrengpunt: van 9.00 - 12.00 uur; Ootmarsum, van Bevordestraat 6, afvalbrengpunt: van 13.00 - 15.00 uur Weerselo, gemeentewerf: van 9.00 - 12.00 uur.

Denkt u eraan dat de versnipperaars geen draad, ijzer etc.verwerken en deze kosteloze versnippering uitsluitend voor particulieren wordt aangeboden .

VERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN
Volgende week vergaderen de raadscommissies in het gemeentehuis te Denekamp. Onderstaand van enkele commissies de agenda met de te behandelen punten. Waar (nog) geen agenda voorhanden was kunt u bij de genoemde commissiesecretaris informatie inwinnen. Voor de geplaatste agenda's geldt dat deze kunnen worden gewijzigd, dat betekent dus dat er punten kunnen worden afgevoerd en dat de agenda kan worden aangevuld.
Voor alle commissies geldt: u bent van harte welkom de beraadslagingen bij te wonen.

Commissie Welzijn
Maandag 7 januari 2001, aanvang 18.30 uur:
Voorzitter: Mevrouw A.E. Snijders- Geelink.
Secretaris mevr. M.A.M..Scholten, telefoon: 0541- 854299. Agenda:

1. Opening;

2. Informatie over de vormgeving van robuuste RIO's (Regionale Indicatie Organen);
Mevrouw J.C. Gieske-Mastenbroek - directeur RIO Centraal Twente - is uitgenodigd om dit onderwerp nader toe te lichten.
3. Verslag vergadering van de commissie Welzijn van 26 november 2001;
4. Ingekomen en ter inzage liggende stukken;
5. Ondernemingsplan 2002 WOT (Werkvoorzieningsschap Oost Twente) en aflossing reorganisatiekosten;

6. Mededelingen en nog te nemen acties;

7. Rondvraag;

8. Sluiting.

Commissie Toerisme, Recreatie, Onderwijs en sport (TROS) De commissie Toerisme, Recreatie, Onderwijs en Sport van 7 januari a.s. gaat wegens gebrek aan agendapunten niet door.

Commissie Algemene en Bestuurszaken (ABZ)
De commissie Algemene en Bestuurszaken van 8 januari a.s. gaat wegens gebrek aan agendapunten niet door.

Commissie Economische Zaken (EZ)
De commissie Economische Zaken van 8 januari a.s. gaat wegens gebrek aan agendapunten niet door.

Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Financiën (VROM/FIN)
Woensdag 9 januari 2002, aanvang 19.00 uur:
Voorzitter: Mevrouw A.M.B. Mentink- Groener.
Secretaris de heer W. Valk, tel. 0541- 854205.
Op de agenda staan ondermeer de volgende punten:
1. Saasveld, bestemmingsplan 'Diezelkamp, 1ste part. herziening';
2. Voorbereidingsbesluit voor het perceel de Mors 65, Ootmarsum;
3. Voorbereidingsbesluit voor het perceel Nieuwe Almelosestraat 10-12, Ootmarsum;

4. Voorbereidingsbesluit voor het perceel Profietstraat 4 - 8, Ootmarsum;

5. Voorbereidingsbesluit voor het perceel Bornsestraat 6 te Weerselo;
6. Afwijzing verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Weerselo t.b.v. de bouw van drie burgerwoningen aan de Deurningerstraat te Deurningen;

7. Ondernemingsplan WOT 2002 en aflossing reorganisatiekosten;
8. Verordening op het raadgevend referendum;
9. Evaluatie begrotingsbehandeling;


Commissie voor de Bezwaarschriften
Donderdag 10 januari 2002, aanvang 19.45 uur, locatie gemeentehuis Weerselo.
Secretaris is de heer E.C.B. Hoitink.
Agenda
(19.45 uur) bezwaarschrift van 30 oktober 2001 van mevrouw mr,.H.Blokvoort namens de heer G.J.M. Krabbe tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 19 september 2001, inhoudende het verzoek van Krabbe om voor de inrichting van de heer J.G.G Busscher nadere eisen te stellen op grond van artikel 5, eerste lid aanhef en onder a en b van het besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer;

(20.30 uur) bezwaarschrift van 27 september 2001 van dr.J.W.van Zundert namens J.G. en R. Wesselink tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2001 inhoudende de weigering van medewerking voor het oprichten van een tweede bedrijfswoning op het perceel Bornsestraat 4 te Weerselo.

Inlichtingen bij de commissiesecretaris de heer E.C.B. Hoitink, gemeentehuis Denekamp, tel: 854182.

BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad heeft in de vergaderingen van 17 en 20 december 20001. onder andere de volgende besluiten genomen:


1. Voorbereidingsbesluit Denekamperstraat, Ootmarsum;
2. Invoering gemeentenaam "Dinkelland" per 1 juni 2002;
3. Bestemmingsplan "Saasveld, bedrijventerrein De Zoeke" vastgesteld;
4. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vastgesteld;
5. Onderwijshuisvesting;

6. Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening 2001-2005 vastgesteld;

7. Opstellen baggerplannen en subsidie;

8. Verordening subsidiebeleid Wiw en vrijlating inkomsten vastgesteld;

9. Kunstwerk de Textielarbeider;

10. Kantoorautomatisering;

11. Beslisdocument verzelfstandiging Werkvoorzieningsschap Oost Twente (WOT);

12. Bestuurlijke deelname gemeenschappelijke regeling SWB Midden Twente;

13. Beleidsverslagen Abw v.m. gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo 2000;

14. Beleidsplan Abw c.a. 2002 vastgesteld;

15. Datum invoering wet Dualisering vastgesteld op 01-01-03;
16. begroting 2002 vastgesteld;

17. diverse belastingverordeningen vastgesteld.
Voorts heeft de raad krediet beschikbaar gesteld voor:


1. Opstellen beleidsplan Wonen 2002-2006;

2. Aankoop ophaalbrug Saasveld.

OFFICIËLE PUBLICATIES

AFKONDIGING BELASTINGVERORDENINGEN
De gemeenteraad heeft op 20 december 2001 een tweetal belastingverordeningen en een nieuwe leges-tarieventabel voor het jaar 2002 vastgesteld.De datum van ingang is 1 januari 2002 en zij treden inwerking op de eerste dag na deze publicatie.
De verordeningen en de leges-tarieventabel 2002 liggen voor eenieder ter inzage op het taakveld "Belastingen en verzekeringen" tijdens de openingsuren van 08.30 tot 12.30 uur; buiten deze tijden na telefonische afspraak.
Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar. De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van de besluiten in het register van gemeentelijke belastingen.
Het betreffen de volgende verordeningen :


1. Verordening onroerende zaakbelastingen 2002;
2. Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2002;

3. Vaststelling Tarieventabel 2002,behorende bij de "Legesverordening Denekamp 2001".

RUIMTELIJKE ORDENING:

Goedkeuring bestemmingsplan 'Nijstad fase 1, herziening 2000-1' door Gedeputeerde Staten
Met ingang van 4 januari 2002 ligt bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 11 december 2001, kenmerk RWB/2001/2623, waarbij goedkeuring is verleend aan het bestemmingsplan 'Nijstad fase 1, herziening 2000-1', zoals dit door de raad van de gemeente Denekamp is vastgesteld op 10 mei 2001. Op verzoek kan het bestemmingsplan ook buiten kantooruren worden ingezien. U dient hiervoor een afspraak te maken (tel. 0541-854205).
Degenen die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten hebben ingebracht alsmede een belanghebbende, die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot Gedeputeerde Staten te wenden, kunnen tot en met 14 februari 2002 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.

Voorontwerp 1e partiële herziening bestemmingsplan Saasveld Diezelkamp
Met ingang van 4 januari 2002 ligt bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo gedurende een periode van vier weken ter inzage het voorontwerp van het plan tot gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan 'Saasveld Diezelkamp'. De herziening voorziet in het aanpassen van de bestemmingsgrenzen voor een aantal percelen in het noordoostelijk deel van het plangebied Diezelkamp. De op het plan Diezelkamp geprojecteerde 'ruit' zal komen te vervallen ten einde een efficiëntere verkaveling te realiseren. Tevens wordt de ontsluitingsweg grenzend aan voornoemde percelen gedeeltelijk versmald van 4 naar 3 meter.
Tot en met 31 januari 2002 kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze omtrent het voorontwerp kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. Artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een woonhuis en garage aan de Nordhornsestraat in Denekamp (268/2001).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Telgenkamp", aangezien de minimale goothoogte wordt verlaagd (tot minimaal 2,50 m¹ toegestaan).
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 3, lid C, sub 1 van het bestemmingsplan.

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een vrijstaaande woning aan de Dorpenmeienweg 10 in Denekamp (283/2001).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Buitengebied", aangezien de inhoud van het woonhuis meer bedraagt dan 600 m³ en geringe overschrijding van de bebouwingsgrens.
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 3, lid C, sub 2 (700m³) en artikel 5, lid C, sub B (buiten bouwblok) van het bestemmingsplan.

Deze verzoeken om vrijstelling liggen met ingang van 4-1-2002 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp kenbaar maken.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. Artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen om aan de volgende verzoeken om een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan op basis van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen:


* Het vergroten van een woonhuis aan de Van Ghernaerstraat 11 in Ootmarsum;

* Het vergroten van een woning aan de Hazelrot 8 in Ootmarsum.
Deze verzoeken om vrijstelling liggen met ingang van 4-1-2002 gedurende vier weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp kenbaar maken.

Rectificatie
Burgemeester en wethouders hebben op 20 december 2001 per abuis het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan de bouw van een school aan de Profietstraat te Ootmarsum gepubliceerd. Om procedurele redenen is de termijn van terinzagelegging met een nog onbekende termijn opgeschort. U wordt te zijner tijd opnieuw via deze weg geïnformeerd over de terinzagelegging van het bovengenoemde voornemen.

WET OPENLUCHTRECREATIE

Ontheffing kleinschalig kampeerterrein
Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten op grond van artikel 8, lid 2 sub a en lid 3 van de Wet op de Openluchtrecreatie ontheffing te verlenen van het verbod te kamperen op het erf van het perceel Wiekerstraat 5a te Rossum. (15 februari 2002) Dit besluit kan tijdens openingsuren worden ingezien bij het taakveld Welzijn van de cluster Samenleving, locatie Ootmarsum. Krachtens het bepaalde in de AWB kan tegen dit besluit bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de ontheffing genoemd.

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning c.q. meldingen bouwvoornemen zijn ingekomen.


* Oostwal 4 in Ootmarsum: plaatsen van een airco;
* De Kievit 16 in Denekamp: uitbreiden van een woning;
* Brandlichterweg 21a in Denekamp: verbouwen van een woning;
* De Wildehof 2a in Ootmarsum: bouwen van een berging;
* Diezelkamp 5 (kavel 8) in Saasveld: bouw helft dubbele woning met garage-berging;

* Diezelkamp 3 (kavel 9) in Saasveld: bouw helft dubbele woning met garage-berging);

* Dorpsstraat 7 in Lattrop: geheel vernieuwen van het dak van de schuur;

* Wittebergweg 18 (Camping bij de Bronnen) in Nutter: herbouwen van een recreatiewoning;

* Brinkstraat 69 in Denekamp: plaatsen van een kap op een bijgebouw.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

Verleende bouwvergunning en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en Wethouders van Denekamp hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor c.q. positief te reageren op de volgende bouwplannen:


* Kerkweg 16 in Tilligte: bouwen van een erker alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 19, lid 3 WRO (15-2-2002);

* Kerspelweg 21 in Tilligte: bouwen van een woning t.v.v. bestaande woning alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 3, lid C, sub 2 (15-2-2002);
* Oranjestraat/Oldenzaalsestraat (CTA terrein) in Denekamp: plaatsen van een winkelunit met een instandhoudingstermijn van maximaal 1 jaar vanaf datum afgifte vergunning, alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 17 WRO (15-2-2002);

* Nijenkampsweg 7 in Agelo: vergroten van een veeschuur (15-2-2002);
* De Meerkoet 9 in Denekamp: vergroten van een woning (15-2-2002);
* Legtenbergerstraat 31 in Weerselo: verbouw garage-berging en bouw garage en carport (28.01.2002);

* Damweg 9 in Tilligte: vergroten van een woning alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 19, lid 3 WRO (15-2-2002);

* Zicht 8 (Bestemmingsplan Het Remerink) in Denekamp: bouwen van een woonhuis alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 14 onder 2 (15-2-2002);
* Van Diepenbroekstraat 17 in Ootmarsum: gewijzigd bouwplan: vergroten van een woonhuis (14-2-2002).

Deze besluiten kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen tegen deze besluiten bezwaren worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

SLOPEN

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en meldingen sloopvoornemen Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat een melding sloopvoornemen is ingekomen voor het slopen van een varkensschuur aan de Venweg 3 in Denekamp. Dit plan kan tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging ontwerp-besluit

Op de afdeling VROM, locatie Weerselo ligt vanaf 4 januari 2002 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende twee weken ter inzage het ontwerp van het besluit tot het wijzigen van de vergunning van:


* Mevrouw Lansink-Veldhuis, Schiphorstdijk 3a te Rossum: een mestvarkenshouderij vergunningnr. 97024 d.d. 17 juni 1997.

Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder gedurende twee weken tot en met 18 januari 2002 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemdetermijn van twee weken. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, danwel de definitieve besluitvorming afwijkt van het voornemen.

Terinzagelegging besluiten

Op het taakveld milieu, locatie Weerselo liggen vanaf 4 januari 2002 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende zes weken ter inzage de besluiten op de aanvragen om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van:


* Maatschap R.G.J. en A.C.M. Tassche, Lattropperstraat 65 te Denekamp voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een veehouderijbedrijf annex de opslag van mest, bestrijdingsmiddelen en dieselolie;

* Maatschap Kuipers, Eikweg 8 te Lattrop-Breklenkamp voor een vergunning voor het veranderen van een veehouderijbedrijf annex de opslag van dieselolie en mest;

* Maatschap G.H., E.M.G. en R.F. Kamphuis, Priorweg 10 te Denekamp voor het oprichten en in werking hebben van een rundveebedrijf annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen;
* G.A.H. Zegger, Hogeveldsweg 4 te Deurningen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een veehouderijbedrijf annex de opslag van mest en dieselolie;
* Maatschap G.A.M. Nijmeijer en M.D.C. Nijmeijer-Konter, Brandlichterweg 74/91 te Denekamp voor een vergunning voor het veranderen van een pluimveebedrijf annex de opslag van mest en dieselolie;

* De heer F.A. Groener, Stroothuizerweg 30 te Denekamp, voor een nieuwe, de gehele inrichtibng omvattende vergunning voor een veehouderijbedrijf annex de opslag van mest, dieseolie en bestrijdingsmiddelen.

Beroep tegen de besluiten kan tot en met 15 februari 2002 worden ingesteld door:

a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 15 februari 2002 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad is beslist.

Eveneens ligt op het taakveld milieu, locatie Weerselo vanaf 4 januari 2002 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende zes weken ter inzage het besluit tot het intrekken van de milieuvergunning van:


* De heer G.B.A. Kleissen, Echelpoelweg 20 te Weerselo: een fokvarkensbedrijf vergunningnr. HW.77 d.d. 21 september 1977.

De reden van deze intrekking is gelegen in het feit dat gedurende drie jaar geen vee meer in de inrichting is gehouden (art. 8.25 lid 1c van de Wet milieubeheer).

Beroep tegen het besluit kan tot en met 15 februari 2002 worden ingesteld door:

a degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 15 februari 2002 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad is beslist.

OVERIGE INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING

De afgelopen periode zijn de volgende aanvragen ontvangen:


* Carnavalsvereniging 'n Lesten Stuuver, Rossum, voor het verbranden van de nar op 11 februari 2002 en het afsteken van vuurwerk;
* Yub-commissie Denekamp, voor het organiseren van een koninginnefeest te Denekamp van 28 t/m 30 april 2002;
* O.L.C. Denekamp, voor het organiseren van een halve marathon op 5 mei 2002.

Deze aanvragen liggen vanaf morgen gedurende 4 weken ter inzage in de locatie Ootmarsum, taakveld Burgerzaken In die periode kunnen zienswijzen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt wat zowel mondeling als schriftelijk kan. Hierbij svp aangeven of men gehoord wil worden.

COLLECTEN
Er is voor de week 2, van 7 t/m.12 januari 2002 geen collectevergunning verleend.

OVERIGE MEDEDELINGEN

PAPIERINZAMELING IN DEURNINGEN
De leden van het jeugdbestuur van DSVD zamelen zaterdag 5 januari a.s.het oud papier in op de parkeerplaats bij de ABTB (Bijen)uitsluitend tussen 9.00 en 12.00 uur.
Er is hulp aanwezig om de mensen te helpen bij het storten van het in de containers. Voor informatie kunt u contact opnemen metde heer H. Scholten, telefoon: 074- 2775602 of 074- 245607 (werk).

PAPIERINZAMELING IN WEERSELO
U kunt zaterdag 5 Januari 2002 a.s. uw oud papier naar het terrein van de gemeentewerf aan de Holtwijkerstraat brengen. Daar zijn de leden van de Klootschietersvereniging "de Gunne" om het oude papier in te zamelen.

PAPIERINZAMELING IN DENEKAMP
Op dinsdag 8 januari a.s. staat aan de Nijverheidsstraat in Denekamp de papiercontainer voor de inzameling van oud papier voor de Kingschool. Iedereen kan daar tussen 14.00 en 22.00 uur papier deponeren.

UITNODIGING VOOR HET 2e EUREGIONALE SPORTFORUM EUREGIUM Nordhorn Aan de sportverenigingen in de gemeente Denekamp, Hierbij nodigen wij u gaarne uit voor het 2e EUREGIONALE Sportforum. Het forum vindt plaats op:

Dit forum wordt gemeenschappelijk georganiseerd door de Eems Dollard Regio, de EUREGIO, het Bezirkssportbund Weser-Ems, de Europese Akademie des Sports, Velen en de sportbond van de deelstaat Niedersachsen.
Genoemde partners hebben in 1999 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten over de ontwikkeling van de grensoverschrijdende grote maatschappelijke rol die de sport bij de grensoverschrijdende samenwerking speelt.
Na het 1e Euro Sportforum 1999 in Groningen heeft dit 2e sportforum tot doel nieuwe kansen en mogelijkheden te realiseren voor een versterkte grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de sport. Gemeenschappelijk met vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke disciplines hebt u tijdens de partnerbeurs de mogelijkheid nieuwe kontakten te leggen en in een reeks van workshops kunt u met veel specifieke thema's kennismaken en gemeenschappelijk hierover discussiëren. Tevens wordt een schriftelijk overzicht gegeven van de subsidiemogelijkheden voor grensoverschrijdende sportbeoefening.

Het programma luidt in het kort als volgt:


1. 10.00 uur Koffie

2. 10.30 uur Begroeting door F.P.M. Willeme en M. Hüsemann
3. 10.40 uur Gespreksronde m.b.t. doelstelling en perspectief van de
4. 12.00 uur Lunch met aansluitend partnerbeurs 6. 14.30 uur Koffiepauze
7. 14.45 uur Workshops (2e ronde)
8. 15.50 uur Afsluiting
bedragen ¤ 10 per persoon inclusief lunch. Uw interesse kunt u vóór 15 januari a.s. kenbaar maken bij mevrouw Frank, taakveld Welzijn, telefoonnummer 0541-854283. Zij zal u dan het programma en een aanmeldingsformulier toezenden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...