Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Stadskanaal

Datum nieuwsfeit: 03-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Stadskanaal
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Stadskanaal

Nieuwjaarstoespraak

SAMEN

Speech van burgemeester Stavast tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Stadskanaal op donderdag 3 januari 2002
Dames en heren,
Pijnlijk bewust, zijn we ons het afgelopen jaar geworden van onze eigen kwetsbaarheid en van de onvolmaaktheid in de hedendaagse maatschappij. Het is verbijsterend wat er kan gebeuren wanneer onverdraagzaamheid, agressie en haat de overhand nemen. Ook deze gebeurtenissen hebben ons ervan doordrongen, zoals Koningin Beatrix in haar kersttoespraak al zei, dat de wereld er niet op vooruit gaat wanneer wij mensen met de rug naar elkaar blijven staan; uiteindelijk zijn we immers op elkaar aangewezen. Verdraagzaamheid; respect hebben voor elkaar én elkaars opvattingen; je betrokken voelen bij het leven van medemensen: stuk voor stuk zijn ze nodig om een samenleving ondanks tegenstellingen en verschillen, leef baar te maken. Meer samen! Op wereldniveau, op europees niveau, maar ook op kleinere schaal: binnen onze regio, gemeente, dorp en wijk.

Samen ergens aan werken ofwel soam'n de kop d'r veur is een instelling die de inwoners van deze regio gelukkig niet vreemd is. Dankzij deze instelling heeft Stadskanaal zich in de afgelopen decen-nia kunnen ontwikkelen tot een gemeente met een heel compleet voorzieningenaanbod, prettige woonwijken, gevarieerde bedrijvigheid en een sterke, solidaire bevolking.
Dat is ons niet komen aanwaaien, dames en heren. Initiatieven van uzelf als burger, organisatie en bedrijf in onze gemeente hebben daar veel aan bijgedragen. Met elkaar wordt er veel energie gestoken in verbeteringen en ontwikkelingen op allerlei terreinen. Graag wil ik samen met u een paar initiatieven langs lopen.

En dan wil ik beginnen bij de inwoners van onze gemeente Het afgelopen jaar is er terecht veel aandacht besteed aan de enorme inzet die vrijwilligers dag in dag uit in onze gemeente leveren. Mensen die samen in hun eigen omgeving een helpende hand bieden en daardoor het dagelijks leven voor anderen beter en leuker maken en onze samenleving leefbaarder.
Het hele jaar door zijn er activiteiten geweest om het jaar van de vrijwilliger te vieren. Natuurlijk denk ik dan ook nog even terug aan het moment, waarbij honderden vrijwilligers aan een enorme langgerekte tafel zaten om samen van de vrijwilligersbrunch te genieten.

De gemeentelijke vrijwilligersprijs werd uitgereikt aan de "Stichting Vrienden voor Refaja" en de provinciale vrijwilligersprijs ging naar de museumspoorlijn S.T.A.R . De jury was van mening dat het een voorbeeld was voor een succesvol vrijwilligersproject op het gebied van streekpromotie en betrokkenheid van de vrijwilligers bij hun eigen streekcultuur. Het doorzettingsvermogen werd geprezen: soam'n de kop d'r veur......

Dit geldt ook zeker voor de inspanningen van de mensen uit Stadskanaal-Noord, Musselkanaal en Onstwedde. Op grandioze wijze zijn zij samen aan het werk gegaan om de toekomst van de openluchtbaden in onze gemeente mede vorm te geven. Ook bij herstructureringsplannen, zoals de dorpsontwikkelingsplannen voor Onstwedde, Alteveer en Mussel is gebleken dat soam'n optrekken van inwoners, woningcorporaties en gemeente bij zulke ingrijpende plannen de beste weg is. Het is echter niet eenvoudig en het blijft 'lerend bezig zijn' om de beste werkwijze te vinden, zoals CdK Alders onlangs bij zijn werkbezoek aan de Parkwijk opmerkte.
Van groot belang bij de ontwikkeling van wijken en dorpen is dat er voldoende aandacht is voor de individuele en groepen inwoners, die op de een of andere wijze in een feitelijke of potentiële achterstandspositie verkeren. Integraal beleid maken betekent naast bijvoorbeeld infrastructuur en woning-bouw ook keuzes maken voor het welbevinden van onze inwoners. Daarom is het afgelopen jaar door de gemeenteraad de startnotitie Lokaal Sociaal Beleid Stadskanaal vastgesteld. Een eerste stap hierin is de sociale structuurschets, waaraan bewonersgroepen en instellingen een belangrijke bijdrage hebben geleverd en die binnenkort gepresenteerd wordt.

Dat de instelling om soam'n iets aan te pakken een verworvenheid is die je nooit meer verleerd blijkt wel uit het initiatief om te komen tot de oprichting van een Seniorenraad in onze gemeente. Een belangrijke stap. Vooral ook als je bedenkt dat het aantal ouderen toeneemt en onze inwoners ook steeds ouder worden. Als we de verwachtingen voor het komend jaar bekijken dan mogen we dit jaar hopelijk de verjaardag vieren van twee honderdjarigen, één 101-jarige en zelfs één 102-jarige.
Als exponent van de voortgaande vergrijzing in onze regio, een ontwikkeling waarmee we in de toekomst rekening moeten houden en die ook invloed heeft op de voorzieningen, maar ook op onze werkgelegenheid.

En dan maken we nu de overstap naar organisaties en instellingen Het afgelopen jaar hebben ook de Knoalster organisaties en instellingen laten zien dat 'soam'n de kop d'r goed veur' een heleboel mogelijk maakt. Op de eerste plaats wil ik hier de brandweer noemen. Rampenbestrijding en het voorkomen ervan zijn onderwerpen die helaas noodzakelijkerwijs het afgelopen jaar veel in de belangstelling zijn geweest. Ik kan u zeggen dat er door de brandweer, samen met de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde, het afgelopen jaar veel werk is verzet voor het afgeven van gebruiksvergunningen. De meest 'risicovolle' gebouwen (bijv. gebouwen waar veel mensen tegelijkertijd kunnen verblijven) staan boven aan de lijst voor controle en afgifte van gebruiksvergunning. Deze panden hebben de prioriteit één gekregen. De komende zomer hopen gemeenten en RBZG alle panden met prioriteit één, twee en ook al een groot deel van prioriteit drie afgewerkt te hebben. Naast het gewone brandweerwerk een goede prestatie. Gelukkig kan ik daar-naast vaststellen dat de eigenaren zeer loyaal noodzakelijke verbeteringen aanbrengen.
Het komende jaar zal er daarnaast, samen met de politie, extra aandacht besteed worden aan handhaving in het algemeen. De bestaande regelgeving APV wordt doorgelicht en voor de noodzakelijke regels worden dan meteen de handhaving aangepakt.

Het volgende samenwerkingsverband is voor ons allen hier vanavond bijzonder interessant. Het gaat om het 'Tegen Alcomobilisme Project' dat gezamenlijk initiatief van gemeente, politie, de taxi- en de Horecabranche en de Sportfederatie is. Het is gericht op gedragsverandering bij de bestuurders van auto's die deelnemen aan het verkeer met een te hoog alcoholpercentage en moet zorgen voor minder verkeersslachtoffers, minder maatschappelijke kosten en veilig uitgaan in onze gemeente.
Inmiddels is er op Europees niveau een vergelijkbare campagne gestart. De zogenaamde Bob-campagne voor de Bewust Onbeschonken Bestuurder. De boodschap van Bob is dat het uitgaanspu-bliek onderling afspreekt wie nuchter blijft om vrienden of collega's naar huis te rijden.

Een geheel ander samenwerkingsproject is het Star & Arts-project tussen acht Groninger gemeenten en de provincie op het gebied van kunst en cultuur. Dit project maakt het de komende zomer mogelijk om een kijkje te nemen in de wereld van de beeldende kunst. Je kunt vanuit de trein (STAR) beeldende kunst aan je voorbij zien trekken. Op verschillende manieren kan er een dialoog ontstaan tussen de professionele kunstenaar en een groep inwoners. De inbreng van de groep is medebepalend voor het uiteindelijke kunstwerk. Deze nieuwe culturele impuls draagt ongetwijfeld ook een steentje bij aan de positieve uitstraling van de regio.

Dan een kijkje bij de bedrijven.
'Soam'n vooruit' kenmerkt ook de inzet van het bedrijfsleven in onze gemeente. In het Ondernemersforum Musselkanaal wordt hard gewerkt aan het realiseren van een nieuwe ruimtelijk-economische visie voor het centrum van Musselkanaal. Er is een Plan van Aanpak opgesteld, dat bestaat uit 12 projecten. Een en ander moet er voor zorgen dat Musselkanaal een goede tweede plek in de gemeente Stadskanaal verkrijgt als winkelcentrum/koopcentrum.
'De kop d'r veur' werpt zeker vruchten af. Zonder iemand te kort te willen doen, wil ik u toch een aantal opmerkelijke feiten niet onthouden, dames en heren.
Een bijzondere prestatie was er dit jaar van Bakker Blom, die een gigantische bruidstaart voor de huwelijkstentoonstelling voor het koninklijk paar mocht maken.
Bijzonder was zeker ook het megahijsblok dat de machinefabriek De Haan uit Musselkanaal maakte voor een klant uit Saarbrücken. Het bedrijf werd genomineerd voor de verkiezingen van de provincie van de ondernemer van het jaar ofwel de Abel Tasmanprijs. Een nominatie voor deze prijs is een geweldige waardering. Een lang gekoesterde wens van dit bedrijf lijkt in volkomen tegenstelling met het behaalde resultaat. Al jarenlang wil het bedrijf bij de ingang het verkeersbord "doodlopende weg" geplaatst hebben. Het bedrijf zelf blijkt allerminst een doodlopende weg ingeslagen te zijn. Graag wil ik het bord nu symbolisch aan de heer Schminnes overhandigen. Straks tijdens de receptie kunt u de nominatievideobeelden van het bedrijf bekijken. Een bijzondere vermelding is ook op zijn plaats voor het bedrijf Unitel uit Alteveer. Het bedrijf is het afgelopen jaar winnaar geworden van het Nederlandse deel van een wedstrijd van de Europese Commissie voor het beste ICT idee van 2001. Daarnaast hebben zij er voor gezorgd dat de gemeente Stadskanaal inmiddels het middelpunt is van het Europese telegrammenverkeer. Er zijn nu al acht landen waarvan elk inkomend en uitgaand telegram via onze gemeente loopt. Wat dat betreft heeft onze gemeente al een voorschot genomen op het 'Europa-gevoel' dat de invoering van de 'Euro' ons moet gaan brengen. Daarnaast ben ik natuurlijk heel blij met de opening van het nieuwe Bedrijvenpark Stadskanaal en met het feit dat we binnenkort van start gaan met de gesprekken over de revitalisering van het bedrijventerrein Vleddermond.

Vernieuwing was er en komt er nog meer op bestuurlijk gebied Het afgelopen jaar is de nieuwe gemeentelijke gebiedsgerichte organisatie van start gegaan. De burgers worden meer en eerder bij het beleid betrokken en de eventuele drempel tussen bewoners en organisatie is verlaagd door vaste wijkcontactpersonen per wijk aan te stellen. Door de indeling in de organisatie in Stadskanaal-Binnen en Stadskanaal-Buiten is structurele aandacht voor Musselkanaal, dorpen en buitengebied verzekerd. Als extra service is er daarnaast een 24-uurs klachten- en afvaltelefoonnummer geopend. De organisatorische vernieuwing hopen we eind februari af te ronden met de invoering van een nieuwe huisstijl die aansluit bij onze toekomstvisie.

Vanuit die toekomstvisie 2015 waren we ook al gestart met andere vernieuwingen op bestuurlijk terrein. Na de verkiezingen, die dit voorjaar worden gehouden treedt bovendien het aangenomen wetsvoorstel "dualisering gemeentebestuur" in werking. Dit betekent dat de gemeenteraad zich vooral zal concentreren op het stellen van kaders en het controleren, kortom meer volksvertegenwoordigend bezig zal zijn. Het college van burgemeester en wethouders wordt meer "het dagelijks bestuur" van de gemeente.
Deze week heeft ook u, als kiesgerechtigde inwoner van onze gemeente, er een mogelijkheid bij gekregen om van u te laten horen. Sinds afgelopen dinsdag kunt u over sommige besluiten van de gemeentelijke overheid, de provinciale overheid en van de rijksoverheid een referendum aanvragen. Een referendum is een opiniepeiling over een genomen besluit. Dit recht voor de individuele burger is vastgelegd in de Tijdelijke referendumwet die op 1 januari 2002 in werking is getreden. De besluiten waarover een referendum kan worden gehouden worden gepubliceerd op de gemeentelijke advertentiepagina in het huis-aan-huisblad.
Maar in 2002 kunt u natuurlijk ook bij de verkiezingen voor de gemeenteraad uw stem laten horen. U hebt in onze gemeente een keuze uit 5 lijsten. Ik hoop dat u ook op dat moment van uw grote betrokkenheid blijk geeft en met elkaar zorgt voor een grote opkomst.


En dan kom ik op een heel bijzonder samenwerkingsproject. 'Soam'n de kop d'r veur' is immers ook de slogan voor het project samen met onze buurgemeente Borger-Odoorn. Een project dat tegelijkertijd een inbreng wil zijn voor een toekomstvisie voor het gehele veenkoloniale gebied. Het samenwerkingsproject over de toekomst van het gezamenlijke veenkoloniale gebied van onze beide gemeenten heeft zich het afgelopen jaar mogen verheugen in een enorme belangstelling. Er is volop gebruik gemaakt van alle mogelijkheden om mee te praten. De komende weken worden alle verzamelde ideeën en meningen verwerkt. Half februari wordt er dan een tweede toekomstcafé gehouden waarin het resultaat wordt voorgelegd. Daarna zal BVR, het bureau dat de toekomstvisie voor ons uitwerkt, haar definitieve advies aan de intergemeentelijke stuurgroep geven. De nieuwe gemeenteraden van de beide gemeenten kunnen hierover dan kort na de verkiezingen een besluit nemen.
Dat is van belang voor de verdere ontwikkeling van onze gemeenten én voor de noodzakelijke aandacht van provincies, rijk en Europa.


Dames en heren,
Samen. Meer samen, meer met elkaar, meer op zoek naar de kern van elkaars argumenten en er dan samen uitkomen. Dat is een boodschap die de gebeurtenissen van het afgelopen jaar ons gebracht hebben. Graag wil ik mij daar het komend jaar voor inzetten.
Als herinnering aan het afgelopen jaar willen wij u na afloop van deze bijeenkomst iets mee geven. Veel van de Knaolster gebeurtenissen kunt u terugzien en lezen in het boekje, dat het resultaat is van een gezamenlijk initiatief van fotograaf Hans Banus en de gemeente. Het boekje krijgt u later op deze avond uitgereikt. Graag nodig ik u uit om het gezellige samenzijn zo dadelijk in de foyer van dit theater voort te zetten en ik wens u en de uwen, namens het voltallige college en de gemeenteraad een heel voorspoedig 2002.
Soamen de kop d'er veur!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie