Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten college van b&w gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 08-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 8 januari 2002
Archiefverordening 2002.
Nieuwe archiefverordening op gebied van de Archiefwet 1995.
1. De archiefregeling 1996 intrekken.

2. De Archiefverordening 2002 vaststellen.

3. Door toedoen van commissie I aan de raad voorleggen.
Brandpreventie.
In het kader van het vastgestelde Prevab dienen de taken, behorende bij brandpreventie, na afronding van de inhaalslag "gebruiksvergunningen", overgeheveld te worden van de sector VROM naar de brandweer. Tevens dient voorzien te worden in continuïteit van de uitvoering van genoemde taken.


1. Instemmen met overheveling van de taak brandpreventie naar de brandweer met ingang van 1 januari 2002.

2. Instemmen met voortzetting uitbesteding werkzaamheden tot het moment dat vacature is ingevuld (samen met gemeente Soest). Stembureauleden verkiezingen.
Vergoeding stembureauleden.
Voorstel:

- Stembureauleden een vergoeding geven van 150,00 voor de gehele dag.
- Plaatsvervangende stembureauleden netto 30,00 per dag plus uren schrijven.
De kosten worden geraamd op 2500,00. Dit ten laste brengen van onvoorzien incidenteel 2002.

Gelet op de vergoeding in de omliggende gemeenten wordt de vergoeding voor stembureauleden vastgesteld op 80. De kosten ad 1300 komen ten laste van de post verkiezingen.

Jaarwisseling.
De verwachting is dat tijdens de jaarwisseling 'spontaan' een vreugdevuur zal worden ontstoken. Het is zaak hierop voorbereid te zijn en de nodige voorzieningen hiervoor te treffen. Voorstel:
Ontheffing onder voorschriften verlenen voor een vreugdevuur op het parkeerterrein bij SV Eemnes.
Conform.
Politie en brandweer zullen bij de opbouw en het verbranden een oogje in het zeil houden.
SGP 3e fase.
De notitie 'Strategische Doelen voor het BEL gebied 2001 - 2025' is door de stuurgroep opnieuw onder de loep genomen en in de lijn van de in de raden gemaakte opmerkingen bijgesteld.
Voorstel:
Akkoord gaan met de bijgestelde notitie en deze via commissie I aan de raad ter vaststelling voorleggen.
Conform.
Meubilair. Vervangen meubilair.
Voorstel:
Overgaan tot aanschaf van nieuw meubilair (stoelen). Overgaan tot aanschaf van nieuwe stoelen na vergelijking met een 2e offerte.
Agenda 2010 Provincie Utrecht.
Na diverse overlegvergaderingen wordt door het gewest voorgesteld een
4tal onderwerpen voor de Agenda 2010 aan te dragen vanuit Eemland. Als gezamenlijke inbreng van de gemeenten in het gewest Eemland 4 projecten inbrengen ten behoeve van de Agenda 2010 van de provincie:
1. Ontwikkelingen langs de Eem.

2. Versterken kwaliteit Heuvelrug.

3. Knooppunten regionaal fietsnetwerk, inclusief bewegwijzering.
4. Bereikbaarheid / randstadspoor.

Conform 1 tot 3 Punt 4 is te beperkt. Verbreding is nodig naar aandacht voor de verkeersstructuur (A1, A27, A28) in het Eemlandse, met daarbij een pleidooi voor een verbinding van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (H.O.V) tussen Utrecht/Amersfoort en Almere. Buslijn 73.
Gedeputeerde Staten hebben besloten om het oorspronkelijke plan voor de aanpassing van de buslijnen in Soest en omgeving te handhaven. Dit betekent voor Eemnes dus opheffing van lijn 73.

Voor kennisgeving aannemen.

Opnieuw nemen van voorbereidingsbesluit Landelijk Gebied. In vervolg op het voorbereidingsbesluit 26 februari 2001, is een nieuw besluit nodig om de mogelijkheid, de bouw van kleine schuren of stallen en dergelijke in het agrarisch productie gebied tegen te houden, in stand te houden.

Raad, via commissie II, voorstellen een voorbereidingsbesluit te nemen.

Uitspraak Raad van State.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan in de zaak bewoning pand Meentweg 121. Het hoger beroep van betrokkene is gegrond verklaard. De gemeente is veroordeeld in de proceskosten.
Voorstel:

1. Uitspraak voor kennisgeving aannemen.

2. Gemaakte proceskosten en betaalde griffierecht aan appellant vergoeden (in totaal fl. 3.655,00)
Conform.
Algemene beleidslijn toepassing art.19, lid 1 WRO bij bestemmingswijziging bedrijfsdoeleinden Wakkerendijk /Meentweg. Naar aanleiding van behandeling van het bouwplan voor een woning op perceel Meentweg 31 is de raad een algemene beleidslijn toegezegd. Voorstel: Algemene beleidslijn ter goedkeuring voorleggen aan commissie II en raad (via ingekomen stukken en mededelingen). Conform.
Kavels Noordbuurt.
In de algemene voorwaarden is opgenomen dat er uiterlijk binnen zes maanden na juridische levering van het gekochte perceel met de bebouwing moet zijn begonnen. Enkele kaveleigenaren zijn echter nog niet begonnen.
Voorstel:
Akkoord gaan met bijgaande conceptbrief.
Conform.
Bouwaanvraag recreatieverblijf 't Raboes.
Er is een bouwvergunning aangevraagd voor het bouwen van een recreatieverblijf bij de jachthaven 't Raboes. De bouwaanvraag is in overeenstemming met het bestemmingsplan.
De bouwaanvraag 4 weken ter inzage leggen. Indien geen zienswijzen worden ingediend, de bouwvergunning verlenen.
Welstandsnota.
Op grond van aanstaande wijzigingen van de Woningwet moet de gemeenteraad een welstandsnota vaststellen.
Instemmen met bestuursopdracht en deze agenderen voor de vergaderingen van commissie II en raad.
Samenwerking SoZa HEB.
Een nadere uitwerking van de gemeenschappelijke regeling is noodzakelijk.

Akkoord gaan met de voorgelegde tekst van de "uitwerkingsovereenkomst conform artikel 7" van de "gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken 2002".

Uitwerking nota ouderenbeleid, onderdeel SWO/BEL. Een in de nota opgenomen actiepunt is op dit moment in zoverre tot uitwerking gekomen, dat tussentijdse besluitvorming daarover gewenst is. Daarnaast wordt voor de verdere uitwerking van dat onderdeel een extra budget gevraagd van 3.959,00.
Voorstel:
Instemmen met de ingezette lijn en voor de verdere uitwerking daarvan de raad door middel van een begrotingswijziging voorstellen een extra krediet beschikbaar te stellen ten laste van de post onvoorzien incidenteel. Inhoudelijk het onderwerp bespreken in commissie III.

Conform.

Toewijzing koopwoningen 2e fase (Noordbuurt).
De start van de bouw van de woningen gaat medio volgend jaar van start. Voor de bouw moeten de woningen zijn toegewezen. Voorstel:

1. Raad via commissie III voorstellen in te stemmen met de toewijzing van de koopwoningen 2e fase Noordbuurt.

2. Instemmen met conceptraadsvoorstel.
Conform.

Terugkoopregeling goedkope koopwoningen Noordbuurt. De goedkoopste nieuwbouw koopwoningen worden onder de marktprijs verkocht. Afgevraagd kan worden of hiervoor een anti speculatiebeding of een terugkoopregeling moet worden ingevoerd. Voorstel:

1. De raad, via commissie III voorstellen in te stemmen met een terugkoopregeling en de conceptovereenkomst.

2. Instemmen met conceptraadsvoorstel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...