Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoeksrapport Noord-Hollandse Burgermonitor

Datum nieuwsfeit: 08-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Persbericht, 8 januari 2001

Onderzoeksrapport Noord-Hollandse Burgermonitor

De meeste Noord-Hollanders (65%) vinden het provinciebestuur bekwaam. Tegelijk vindt een kleine meerderheid van de Noord-Hollanders (53%) dat de provincie weinig rekening met hen houdt. Dit blijkt uit de 'burgermonitor' die in opdracht van gedeputeerde staten is verricht onder Noord-Hollanders.

De provincie staat nog niet helder op het netvlies van de burgers. Zo heeft meer dan de helft van de Noord-Hollanders globaal inzicht in de overheidstaken die de provincie uitvoeren en leest een derde van hen tenminste wekelijks in de media iets over provinciale aangelegenheden. Men voelt zich wel betrokken bij de provincie, maar sterker bij de buurt, de gemeente, de regio en Nederland. De provincie blijkt in het dagelijkse leven onzichtbaar voor de meeste mensen. Meer dan twee op de drie Noord-Hollanders is in het algemeen geïnteresseerd in politieke onderwerpen; de interesse in de provinciale politiek is aanzienlijk lager. De interesse in concrete (provinciale) beleidsthema's is echter groot.
De meerderheid van de inwoners acht zichzelf goed in staat een oordeel te geven over provinciale kwesties. Driekwart van de Noord-Hollanders vindt het provinciebestuur bekwaam. Tegelijkertijd vindt een kleine meerderheid van de Noord-Hollanders dat de provincie weinig rekening met hen houdt.
Noord-Hollanders willen graag meer provinciaal nieuws. Bij voorkeur via de krant (regionaal of lokaal) maar ook via internet. Ook heeft men veel belangstelling voor het thuis per computer stemmen of op andere locaties dan de eigen buurt.

Op grond van het motto van het collegeprogramma 'op de burger betrokken' hebben gedeputeerde staten besloten een Noord-Hollandse burgermonitor te ontwikkelen.
De bedoeling van de burgermonitor is om inzicht te verschaffen in kennis, verwachtingen, wensen en gedrag van burgers ten aanzien van het provinciebestuur en tegelijkertijd aanbevelingen te doen om de relatie tussen bestuur en burger te verbeteren. In de zomer 2001 is een nulmeting gehouden door middel van een telefonische enquête onder 1200 Noord-Hollanders gevolgd door enkele groepsgesprekken. De bedoeling is om de meting over ruim een jaar te herhalen om veranderingen te kunnen vaststellen.

Het onderzoek is verricht door I&O Research in samenwerking met de Faculteit Bestuurskunde van de Universiteit van Twente. Uit de resultaten van de burgermonitor komen enkele aanbevelingen voort om de betrokkenheid van Noord-Hollanders bij het provinciebestuur te vergroten, zoals bijvoorbeeld door: verdere verbetering van de informatie over de provincie door middel van internet, huis aan huis bladen, op de regio gerichte berichtgeving, door vergroting van de betrokkenheid van burgers bij de beleidsvoorbereiding, door het vergroten van de mogelijkheden voor burgers om hun stem uit te brengen etc.

De rapportage wordt op 31 januari aanstaande besproken in de statencommissie OOPO en op 11 februari in de vergadering van Provinciale Staten.
De aanbevelingen zullen worden uitgewerkt in concrete actiepunten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie