Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College akkoord met Projectplan Binnenstad Goes

Datum nieuwsfeit: 08-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Goes
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Goes

Persbericht

College akkoord met Projectplan Binnenstad Goes

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 8 januari in meerderheid een positief besluit genomen over het Projectplan Binnenstad Goes. Het projectplan dient als leidraad voor de uitvoering van de binnenstadsprojecten de komende jaren en is voorbereid in samenwerking met de Goese ondernemers, verenigd in het centrummanagement Goes. Het plan moet leiden tot een kwaliteitsverbetering van de binnenstad: de historische vestenstructuur wordt teruggebracht, de auto verdwijnt uit het winkelgebied en wordt in parkeergarages ondergebracht en de belangrijkste winkelstraten en pleinen worden heringericht. Het college stelt in totaal 22 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de plannen, de ondernemers gaan hierin door middel van baatbelasting een substantieel bedrag aan bijdragen.

Projecten
De projecten uit het projectplan zijn ingedeeld in vier gebieden, namelijk de openbare ruimte, de 'jonge' stad, de Oostwal en de 'buitenstad'. De openbare ruimte heeft betrekking op de pleinen en winkelstraten die onderdeel uitmaken van het monumentale winkelhart. Het belangrijkste speerpunt voor dit gebied is het weren van de auto uit de binnenstad waardoor de verschillende, vaak historische pleinen op een eigentijdse wijze ingericht kunnen worden. Het winkelgebied dient heringericht te worden waarbij verschillende voorstellen zijn gedaan voor bestratingsmateriaal. De gemeente wil de burgers en ondernemers hierover laten mee adviseren door het aanleggen van proefstroken in de binnenstad met de verschillende bestratingsmogelijkheden. In het zuidwestelijke deel van de binnenstad (het Bleekveld en het Koepoortterrein) ligt de 'jonge' stad met relatief jonge bebouwing. Het idee is om een nieuw plein te creëren met het toekomstige theater als middelpunt en de auto's van het plein af te halen en onder te brengen in een parkeergarage. Het gebied de Oostwal bestaat uit het gelijknamige parkeerterrein en de omgeving aan de oostzijde van de binnenstad. Het is de bedoeling om hier een ondergrondse parkeergarage te realiseren en daarboven de vestenstructuur terug te brengen door het doortrekken van het water. De buitenstad ligt buiten de voormalige, historische stad en beslaat het gebied rondom het Molenplein en het haven- en industrieterrein. Hier wordt een inrichting voorgesteld van wonen en water, waarmee de relatie met het havengebied en de Oosterschelde wordt hersteld.

Kwaliteitshandboek
Naast het projectplan is er gewerkt aan een kwaliteitshandboek. Het handboek geeft het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare ruimte aan en beschrijft de uitgangspunten bij de herinrichting van de openbare ruimte. Het moet een naslagwerk worden voor alle (ver)bouwplannen aan winkels, woningen etc. die het straatbeeld beïnvloeden en tevens voor alle herinrichtingswerkzaamheden van de straten en pleinen in de binnenstad.

Inspraaktraject
Het projectplan is een beleidsplan van het college. Het gemeentebestuur nodigt de inwoners van Goes en andere betrokkenen van harte uit om hun mening over dit plan te geven. In de komende periode volgt dan ook een intensief communicatietraject met de betrokkenen. Eind januari verschijnt er een Samenspel special en een aparte website over het project. In februari organiseert de gemeente een binnenstadsdebat waar de uitgewerkte plannen worden gepresenteerd en discussie over de verschillende projecten kan plaatsvinden. In deze periode is er ook een expositie van de projecten in een winkelpand in de Lange Vorststraat. Hier worden proefstroken van drie verschillende soorten bestratingsmateriaal aangelegd, waarover de passanten hun mening kunnen geven. Door middel van opiniepeilingen wordt de mening van burgers, ondernemers en andere betrokkenen gevraagd. Het is de bedoeling dat de nieuwe gemeenteraad voor de zomer een besluit neemt over het projectplan.

Terugblik
Het projectplan is een uitwerking van het Masterplan Binnenstad Goes. De gemeenteraad heeft op 18 mei 2000 het Masterplan vastgesteld en opdracht gegeven om de projecten nader uit te werken. De eerste ideeën voor de binnenstad zijn in december 2000 gepresenteerd op een ideeënmarkt. Op basis van de gepresenteerde ideeën en de reacties hierop is het projectplan nader uitgewerkt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie