Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groen licht voor programma voor plattelandsontwikkeling

Datum nieuwsfeit: 08-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/02/19

Brussel, 8 januari 2002

Wallonië (België): Groen licht voor een innovatief programma voor plattelandsontwikkeling waarmee 25,3 miljoen Euro is gemoeid

De Europese Commissie heeft het voor Wallonië bestemde programma in het kader van het communautaire initiatief LEADER+ goedgekeurd. De heer Franz Fischler, het voor landbouw, plattelandsontwikkeling en visserij bevoegde lid van de Commissie, heeft dit programma als volgt toegelicht: "Dit programma is erop gericht uitvoering te geven aan nieuwe ideeën om duurzamere ontwikkelingen op het gebied van samenleving, economie en milieu in de Waalse plattelandsgebieden mogelijk te maken. LEADER+ zal het gebruik van nieuwe knowhow en nieuwe technologieën om de producten en diensten van de plattelandsgebieden concurrerender te maken, helpen bevorderen. Om de situatie in die gebieden te verbeteren, moeten wij een behoorlijke levensstandaard voor alle inwoners ervan garanderen. Het initiatief LEADER+ zal een nuttige bijdrage leveren aan de verwezenlijking van dit doel.". In de periode 2001-2006 zal in totaal 25,280 miljoen aan dit programma worden besteed. Het betreft onder meer een communautaire bijdrage van 11,6 miljoen en een van de privé-sector afkomstige bijdrage ten belope van 2 miljoen.

Alle Waalse plattelandsgebieden kunnen voor dit LEADER+-programma in aanmerking komen.

Via het programma zullen ten hoogste 15 plaatselijke groepen kunnen worden gesteund. De bevoegde autoriteiten zullen deze groepen kiezen aan de hand van de criteria die in het goedgekeurde programma zijn vastgelegd.

De door de plaatselijke groepen in te dienen strategieën moeten rond een van de volgende thema's draaien:

* gebruik van nieuwe knowhow en nieuwe technologieën om de producten en diensten van de plattelandsgebieden concurrerender te maken;
* verbetering van de kwaliteit van het bestaan in de plattelandsgebieden;

* verhoging van de toegevoegde waarde van de plaatselijke producten; collectieve acties om de markten toegankelijker te maken voor kleine productie-eenheden;

* optimale benutting van de natuurlijke en culturele rijkdommen, in het bijzonder met gebruikmaking van de Natura 2000-gebieden van communautair belang.

De Waalse autoriteiten hebben een extra thema voorgesteld, namelijk verbetering van de betrekkingen met nieuwkomers op het platteland. De reden hiervoor is dat de overgrote meerderheid van de Waalse plattelandsgemeenten hun bevolking zien toenemen.

Het is de bedoeling dat wordt gewerkt met een aanpak van onderop. De plaatselijke groepen zullen dan ook zelf een ontwikkelingsplan opstellen. Uitgaande van de kenmerken van het betrokken gebied en in het kader van de vooraf bepaalde algemene prioriteiten en strategieën, zullen zij daarin aangeven wat hun specifieke maatregelen en doelstellingen zijn.

De groepen zullen worden gekozen op basis van een analyse van hun structuur en organisatie, de kwaliteit van de voorgestelde strategieën en de aandacht die in hun ontwikkelingsplannen wordt geschonken aan bepaalde doelgroepen (vrouwen en jongeren).

Wat is LEADER+ ?

LEADER+ is het nieuwe communautaire initiatief voor plattelandsontwikkeling. Het betreft een van de vier uit de Structuurfondsen te financieren initiatieven die voor de periode 2000-2006 zijn opgezet. De Europese Unie zal in deze periode in totaal meer dan 2 miljard bijdragen aan LEADER+. Dit bedrag zal worden gefinancierd uit de landbouwbegroting van de EU, en wel uit de afdeling Oriëntatie van het EOGFL.

Zoals de naam aangeeft, is LEADER+ meer dan een gewone voortzetting van het initiatief Leader II: het gaat om een ambitieuzer initiatief ter bevordering en ondersteuning van hoogwaardige en breedopgezette geïntegreerde strategieën voor plattelandsontwikkeling. Daarnaast wordt zeer duidelijk het accent gelegd op samenwerking tussen en het vormen van netwerken van plattelandsgebieden. Alle plattelandsgebieden van de EU komen in beginsel voor het initiatief LEADER+ in aanmerking.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie