Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoofdlijnen Ontwikkelingsvisie Piushaven vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 08-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

8-1-2002
Hoofdlijnen Ontwikkelingsvisie Piushaven vastgesteld Geen doorgaand verkeer meer via Piushaven naar centrum

Als de gemeenteraad op 18 februari aanstaande de hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de Piushaven vaststelt is de definitiefase van dit Tilburgse sleutelproject afgerond. Hiermee is dan de basis gelegd voor de komende ontwerp- en realisatiefase van het Piushavengebied. De herontwikkeling moet een impuls geven aan het stedelijk vernieuwingsproces in de buurten die in en rond het plangebied liggen. Op langere termijn moet er een vernieuwd stadsdeel met een sterk eigen profiel ontstaan.

Het gebied, waar nu een accent ligt op de bedrijven en verkeer, moet geleidelijk veranderen in een gebied waar wonen en verblijven centraal staat, gemengd met op wonen afgestemde werkfuncties. Bedrijfsverplaatsingen zijn noodzakelijk om dit te bereiken. Het water blijft overigens een centraal element in het gebied. Dit zijn enkele van de hoofdlijnen uit de zogeheten Vaststellingsnota Hooflijnen Ontwikkelingsvisie Piushaven. Het college nam gisteren het besluit deze aan de gemeenteraad voor te leggen.

Door verkeersmaatregelen wordt de doorgaande route naar het centrum via het gebied niet meer mogelijk. Om van het Piushavengebied een bruisend stadsdeel te maken is het noodzakelijk dat er een nieuwe gebiedsontsluitingsweg met een brug over het water komt. Bestaande knelpunten in de verkeerssituatie in het gebied kunnen hierdoor ook worden aangepakt. Onderdeel van deze aanpak zijn maatregelen op het gebied van inrichting en circulatie in de straten van het plangebied. Dit moet er tevens aan bijdragen dat de toeristische-recreatieve mogelijkheden van de Piushaven goed kunnen worden benut.

Aanpassingen naar aanleiding van de inspraak
Aan het vaststellen van de hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de Piushaven is een proces van bijna twee jaar voorafgegaan. In die periode is de conceptvisie geformuleerd, het inspraak- en communicatietraject doorlopen en zijn aanvullende studies naar aanleiding van de inspraakreacties gedaan. Op basis van deze reacties is de conceptvisie op een aantal punten bijgesteld. Deze zijn gespecificeerd in een aparte inspraaknota, waarin alle ingekomen inspraakreacties zijn behandeld.
Hierin is bijvoorbeeld aangegeven dat de gebiedsontsluitingsweg door de bijbehorende verkeersmaatregelen geen doorgaande route meer kan zijn. In de conceptvisie stond die keuze nog open. Verder is nadrukkelijk opgenomen in de Vaststellingsnota dat kleine bedrijvigheid en waardevolle cultuurhistorische elementen die de ontwikkeling ondersteunen, gehandhaafd blijven. Naar aanleiding van de inspraak is de vorming van een centrumstedelijk woonmilieu centraal komen te staan, in plaats van het woningaantal als doel op zich, zoals dat in de conceptvisie was opgenomen.

Voor het vervolg van het proces worden de komende maanden in overleg met de bewoners nadrukkelijke afspraken gemaakt over de inspraak- en communicatieaanpak voor het totale plangebied en de afzonderlijke deelplannen. De resultaten van de evaluatie van de communicatie rondom de Piushaven, die eind augustus met in- en externe partners is gehouden, zullen hierbij een plaats krijgen. De gemeente wil hiervoor randvoowaarden en spelregels afspreken zodat zowel voor belangstellenden als voor de gemeente duidelijk helder en transparant is welke inbreng op welk moment kan worden geleverd. Het is immers een project waarin op een aantal punten jaren vooruit moet worden gekeken.

Op 21 januari aanstaande worden de Vaststellingsnota Hoofdlijnen Ontwikkelingsvisie Piushaven en de Inspraaknota behandeld in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Verkeer & Vervoer, Economische Zaken en Bedrijven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie