Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting 2002 gemeente Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 09-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


Gemeentebestuur

Begroting 2002

Begrotingsmissive 2002

Preadviezen op moties en amendementen (per commissie) Preadviezen op moties en amendementen (als PDF-bestand)

Stemmingslijst 13 december 2001 met betrekking tot moties/amendementen inzake de begroting voor 2002


Waar gaat het geld heen?

In de huidige gemeentebegroting gaat rond de 8 miljard gulden om. De gemeenteraad praat maar over 5 procent van dit bedrag; het geld waarvan het college zegt dat het over is en waarover dus keuzes gemaakt kunnen worden. Om meer inzicht te verschaffen in de rompbegroting, de begroting die bij ongewijzigd beleid wordt vastgesteld, wordt er hard gewerkt aan een meer resultaatgerichte begroting. Het jaarplan/begroting 2002 ziet er dan ook anders uit dan vorige jaren. Er zitten meer kleuren en grafieken in, maar belangrijker is dat niet langer input (geld) het uitgangspunt is, maar het beleid dat de gemeente wil maken en uitvoeren.

Het jaarplan/begroting bevat de plannen die de gemeente heeft voor volgend jaar, met zo concreet mogelijk geformuleerde beleidsresultaten. En het geld dat nodig is om die resultaten te bereiken.

Te bereiken beleidsresultaten en het daarvoor benodigde geld (middelen) zijn gegroepeerd naar resultaatgebieden. Daardoor wordt het mogelijk om het beleid in al zijn samenhang te zien, in plaats van ingedeeld naar de manier waarop de gemeente georganiseerd is (in het verleden werd de begroting immers gepresenteerd per dienst en per portefeuille).

Het doel van deze presentatie is om de raad meer inzicht te geven, zodat zij uiteindelijk daadwerkelijk keuzes kan maken. Het meetbaar formuleren van beleidsresultaten en inrichten naar resultaatgebieden is daarbij een eerste stap. Volgend jaar zullen we weer een stap verder zijn. Daarbij zal vooral aandacht gegeven worden aan het beter koppelen van beleidsresultaten aan daarvoor benodigde middelen en aan inzicht middels instrumenten zoals beleidsevaluatie en benchmarken.

De begroting kunt u op deze site bekijken als PDF bestand (let op: 1011 Kb!!!).

Om een PDF-bestand te kunnen openen heeft u de Acrobat Reader nodig. Als u deze nog niet heeft kunt u hem gratis downloaden door de link hierboven te volgen.

^

Begrotingsmissive 2002
(als PDF bestanden)

De begrotingsmissive 2002 (via deze website in te zien) biedt een toelichting op de voorgestelde begroting van baten en lasten voor het komende jaar. De missive omvat 6 hoofdstukken en een aantal bijlagen.

De hoofdstukken betreffen:

* Inleiding en Leeswijzer (89 Kb)

* Financiële beschouwingen (163 Kb)

* Personeel en Organisatie (84 Kb)

* Resultaatgebieden

+ Leeswijzer (45 Kb)

+ Openbare orde en veiligheid (83 Kb)
+ Werk en Inkomen (99 Kb)

+ Zorg (101 Kb)

+ Educatie, Jeugd en Diversiteit (100 Kb)
+ Verkeer en Infrastructuur (125 Kb)
+ Openbare ruimte en Groen (89 Kb)

+ Cultuur en Monumenten (126 Kb)

+ Milieu en Water (107 Kb)

+ Sport en Recreatie (85 Kb)

+ Economie en Haven (72 Kb)

+ Facilitair en Bedrijven (74 Kb)

+ Stedelijke ontwikkelingen (158 Kb)
+ Middelen (65 Kb)

+ Bestuur en Concern (128 Kb)

* Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (77 Kb)
* Bedrijfsvoering per dienst (273 Kb)

* Bijlagen (51 Kb)

Om een PDF-bestand te kunnen openen heeft u de Acrobat Reader nodig. Als u deze nog niet heeft kunt u hem gratis downloaden door de link hierboven te volgen.

^

Preadviezen op moties en amendementen (per commissie)
* Commissie voor Algemene Zaken

* Commissie voor Onderwijs, Jeugdzaken, Diversiteitsbeleid, Sociale Zaken, Sociaal Structuurplan, Grotestedenbeleid en Bestuurlijk Stelsel

* Commissie voor Financiën, Personeel en Organisatie, Facilitaire Bedrijven, Havenaangelegenheid en Sport

* Commissie voor Cultuur, Telecommunicatie, Lokale Media, Milieu, Openbare Ruimte en Beheer Binnenwater

* Commissie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid
* Commissie voor Zorg, Nutsbedrijven en Monumentenzorg
* Commissie voor Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Verkeer, Vervoer en Infrastructuur


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie