Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 09-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande

Bouwplannen

I. De heer J.F. Paap, Lijsterbesstraat 17, 2691 ER te s-Gravenzande, heeft een verzoek om bouwvergunning ingediend voor het uitbreiden van de woning op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie K, nummer 3480, plaatselijk bekend Lijsterbesstraat 17.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Het Oude Land 1985", met de bestemming "Tuin", omdat op de gronden met deze bestemming het uitbreiden van de woning niet is toegestaan;
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan waarmee het bouwplan in strijd is. Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 10 januari 2002 gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Gedurende deze termijn kan iedereen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande, schriftelijke bedenkingen indienen tegen het verlenen van de vrijstelling.
II. De heer A.F. Wortelboer, Van de Kasteelestraat 71, 2691 AV te s-Gravenzande heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een dakopbouw op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie I, nummer 3044 en 3048, plaatselijk bekend Van de Kasteelestraat 71.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Dorp", met de bestemming "Woondoeleinden", omdat op gronden met deze bestemming niet is toegestaan om een dakopbouw te bouwen met een hoogte van 2,70 meter.

Het college van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd voor het bouwplan vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.

Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 10 januari 2002 4 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Gedurende die termijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken omtrent de aanvraag en het verlenen van de vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande.

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

J.H.J. van den Enden

Twee kozijnen zijgevel

Regulierenstraat 15

A.J. Nederlof

Verbouwen woning

Multatulistraat 3

J.G.M. Wissenburg

Dakkapel

Eikenlaan 88

J.A.J. Kouwenhoven

Vergroten woning en bouwen bedrijfsruimte

Bagijneland 16

J.J.F. Gossen

Appartementencomplex

Noordwind 1

Flint Ink 's-Gravenzande BV

Verbouwen drie fabriekshallen

Wattstraat 8 en Stephensonstraat 4

G.J. van der Wel BV

Vergroten kas

Maasdijk 201

G.J.J. Stolze

Watersilo

Noordlandseweg 53

Westland Wonen

Plaatsen tuinhuisje

Kornalijn 26

Gemeente 's-Gravenzande

Plaatsen ondergrondse glascontainers

Kastanjestraat parkeerterrein AH

D. v.d. Kasteeleplein (bij vijver)

Marnixlaan bij Blamanstraat 1

Obrechtlaan t/o kerkgebouw

P. v. Meerdervoortstraat, nabij A&P

Pr. Beatrixstraat /Kon. Julianaweg

Topaas, nabij nummer 1

Aangevraagde sloopvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Bio Star Tuinkers BV

Warenhuis

Maasdijk 196

Flint Ink 's-Gravenzande BV

Kantoorgebouw

Wattstraat 10/12

Geaccepteerde bouwmeldingen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

J.A.T. Hendriks

Tuinhuisje

Minstreelhof 8

A.J.M. van Schie

Tuinhuisje

Regulierenstraat 12

F.W.A. van Vliet

Serre

Hagemanstraat 17

Verleende bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

V.E.M. Weterings

Berging

Reiger 34

E.J.L. Kemper

Vergroten woning en bouwen berging

Oudelandstraat 113

A.M. Dijkman

Veranderen achtergevel

Zandeveltweg 120

P.J. Vellekoop

Bouwen kas en vergroten bedrijfsruimte

Van Rijckevorsellaan 3

Verleende reclamevergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Reklet Groep BV

Wijzigen reclameaanduidingen A&P/C1000

Koningswerf 28

Verleende aanlegvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Hoogheemraadschap Delfland

Verbreding watergang

Zwethkanaal nabij Groeneweg 179

Hoogheemraadschap Delfland

Graven polderwaterberging

Poelpolder nabij Poelkade 14

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie