Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Lisse

Datum nieuwsfeit: 09-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Lisse
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

BOUWEN EN WONEN

Aanvragen
Aanvraag om bouwvergunning is ingekomen van:Nieuwstraat 25 vergroten woning

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 t/m 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.

Inspraak Toekomst Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek Burgemeester en wethouders van Lisse maken bekend dat met ingang van 9 januari 2002 ter inzage ligt het Ontwerp Programma van Afspraken. Dit Ontwerp programma van afspraken kan worden ingezien bij de afdeling ruimtelijke ordening en volkhuisvesting, op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur alsmede in de openbare bibliotheek gedurende de openstellingsuren.

Toelichting
In het afgelopen jaar hebben de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio samengewerkt om te komen tot bestuurlijke afspraken over een aantal regionale, complexe onderwerpen, zoals onder meer: woonruimteverdeling, een gezamenlijk programma voor bedrijventerreinen ontwikkelingen in de bollenteelt en de glastuinbouw, de bebouwing van het vliegveld Valkenburg, de verbetering van de infrastructuur en het openbaar vervoer.

De afspraken hebben betrekking op de periode tot 2020 en worden geconcretiseerd voor de periode tot 2010.

De stuurgroep toekomst Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek heeft op 17 december 2001 het Ontwerp Programma van Afspraken vrijgegeven. Dit ontwerp ligt ter inzage bij alle gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en die van de Leidse Regio.

In het Ontwerp Programma van Afspraken staan afspraken over:

Natuur en landschap, open houden van het groene hart en de polders Elstgeest en Hogeweg;
Oost West verbindingen van de A4 met de A44 nabij Leiden en de verbetering van de N206 tussen Leiden en Katwijk; De aanleg van de RijnGouwelijn;
Een gezamenlijk woonruimteverdelings-systeem van de 16 gemeenten;
Een gezamenlijk regionaal bedrijventerreinprogramma van de 16 gemeenten;
Ontwikkelingsmogelijkheden van het bollencomplex; Behoud, concentratie en verplaatsing van de gespecialiseerde glastuinbouw;
Randvoorwaarden voor bebouwing van het vliegveld Valkenburg als woon- en werklocatie;
Ontwikkelingsmogelijkheden randzone van het Groene Hart; Ontwikkeling van de knoop van de A4 met de toekomstige RijnGouwelijn.

Inspraakprocedure
De stuurgroep vraagt betrokkenen (gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en anderen) uiterlijk 1 maart 2002 schriftelijk hun commentaar op het Ontwerp Programma van Afspraken in te dienen bij het secretariaat (zie onderstaand adres). De komende maanden behandelen de gemeenteraden van de 16 betrokken gemeenten en Provinciale Staten van Zuid-Holland het Ontwerp Programma van Afspraken. Na verwerking van de inspraakreacties zal het Programma van Afspraken door de Stuurgroep worden aangepast en nog voor het zomerreces voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraden en Provinciale staten worden aangeboden.

Inspraakavond/ mogelijk tot het leveren van mondelinge reacties Over het Ontwerp programma van Afspraken zal worden gedebatteerd in een vergadering waar de voltallige gemeenteraad bij aanwezig zal zijn. Deze vergadering zal plaats vinden op woensdag 23 januari a.s. vanaf ca. 21.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Lisse. Een ieder heeft de gelegenheid om voorafgaand in het debat in de raad een mondelinge inspraakreactie te geven. Vervolgens zal het Ontwerp Programma van Afspraken worden behandeld in de reguliere raadsvergadering van 28 februari 2002.
Tegen vergoeding is eventueel een exemplaar van Ontwerp Programma van Afspraken verkrijgbaar.

Nadere informatie en adres secretariaat:
Voor nadere informatie, alsmede voor het verzenden van uw schriftelijke inspraak reactie kunt u terecht bij: Het secretariaat van de stuurgroep SLR/SDB, t.a.v. de heer S. de Jong, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, tel 070- 4416563, e-mail: jong-(sj@pzh.nl) Voor informatie kunt u zich ook wenden tot: Het SDB en wel bij mevrouw M. van Wolferen, tel 0252 462400, e-mail: (mvwolferen@sdb1.demon.nl)

Inspraakprocedure Masterplan Greveling afgerond Burgemeester en wethouders van Lisse maken bekend dat de inspraakprocedure voor het Masterplan Greveling is afgerond. Een exemplaar van het volledige inspraakverslag ligt op werkdagen van 9.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de afdeling ruimtelijke ordening. Het inspraakverslag zal dienen als onderlegger voor te voeren vrijstellingsprocedures.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie