Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerpprogramma Leidse regio en regio Duin- en Bollenstreek

Datum nieuwsfeit: 09-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oegstgeest

Ontwerpprogramma Leidse regio en regio Duin- en Bollenstreek ter inzage

De Stuurgroep "Toekomst Leidse regio en Duin- en Bollenstreek " heeft op 17 december 2001 het Ontwerp Programma van Afspraken openbaar gemaakt. Dit Ontwerp ligt ter inzage bij de gemeenten in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek (Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Lisse, Leiderdorp, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Noordwijk, Noordwijkerhout, Valkenburg, Voorhout Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude).

Ontwerp Programma van Afspraken De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, de Leidse regio en de provincie Zuid-Holland hebben afgelopen jaar samengewerkt om te komen tot bestuurlijke afspraken over een aantal regionale, complexe onderwerpen zoals onder meer woonruimteverdeling, een gezamenlijk programma voor bedrijventerreinen, ontwikkelingen bollenteelt en glastuinbouw, bebouwing vliegveld Valkenburg, verbetering verkeersinfrastructuur en openbaar vervoer. De afspraken hebben betrekking op de periode tot 2020 en zijn concreet uitgewerkt voor de periode tot 2010.

Inspraakprocedure
De Stuurgroep vraagt betrokkenen (gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en anderen) uiterlijk 1 maart 2002 schriftelijk hun commentaar op het Ontwerp Programma van Afspraken in te dienen bij het secretariaat (zie onderstaand adres). De komende maanden behandelen de gemeenteraden van de 16 betrokken gemeenten en Provinciale Staten van Zuid-Holland het Ontwerp Programma van Afspraken. Na verwerking van de inspraakreacties zal het Programma van Afspraken door de Stuurgroep worden aangepast en nog voor het zomerreces voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraden en Provinciale Staten ter vaststelling worden aangeboden. Het Ontwerp Programma is een agendapunt op de vergadering van alle Oegstgeester raadscommissies in week 3 en de gemeenteraad op 7 februari 2002.

Het Ontwerp Programma van Afspraken ligt ter inzage in het gemeentehuis en is tegen vergoeding verkrijgbaar op het Stadsbouwhuis van de gemeente Leiden, Lange Gracht 72 te Leiden.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij
- het Secretariaat bij de provincie Zuid-Holland: Sieb de Jong, programmaleider Leidse regio en Duin- en Bollenstreek van de provincie, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, tel. 070-4416563, e-mail: jong-(sj@pzh.nl)

- het SDB: Marian van Wolferen, loco secretaris SDB, tel. 0252-462400, e-mail: (mvwolferen@sdb1.demon.nl)
- het SLR: Dik Toet, secretaris SLR, tel. 071-5165144, e-mail: (d.toet@leiden.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie