Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 10-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
10 januari 2001


* Wet Milieubeheer

* Huisvuilkalender loopt vertraging op

* Nieuwjaarsinloop in De Smeltkroes

* OfficiŽle opening raillijn 15

* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Uitslag Kerstboomloterij gemeente Rijswijk
* Uitslag loterij Rijswijk vuurwerk-afvalvrij
* Vergadering Programmaraad LRVW in Leidschendam
* Bouwvergunningen

* Aanvraag kapvergunningen

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend voor welk perceel zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend:
* Laan van Waalhaven ongenummerd, voor het oprichten en in werking hebben van een groothandel in zelfklevende
etiketten/printsystemen/supplies en Drukkerij van zelfklevende etiketten enz.

Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde vergunningen diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden. De beschikking onder nummer 1 ligt vanaf heden gedurende zes weken (tot en met 21 februari 2002) ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne , Jacob van Offwegenlaan 55, van 17.00 tot 20.00 uur.
Tegen de milieuvergunning kan vanaf heden gedurende 6 weken ( tot en met 21 februari 2002) beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag worden ingediend. Degene die een beroep indient, kan tevens bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

.

Huisvuilkalender loopt vertraging op

De huisvuilkalender van reinigingsbedrijf AVALEX heeft vertraging opgelopen door een fout tijdens het drukproces. Hierdoor zijn er te weinig huisvuilkalenders gedrukt. Dit betekent dat het toegangspasje voor het brengstation in Rijswijk nog niet bezorgd is. Het pasje wordt namelijk gecombineerd met de afvalkalender bezorgd. Zolang de afvalkalender nog niet bezorgd is, is geen toegangspasje nodig voor de toegang tot het afvalbrengstation aan de Populierlaan. Het streven is om de kalender nog deze week te laten bezorgen.

In de afvalkalender wordt gesproken over een weekdag met daarachter even of oneven. Met even of oneven wordt de dag in de even of oneven week bedoeld.

.

Nieuwjaarsinloop in De Smeltkroes

In het nieuwe multifunctioneel wijkcentrum De Smeltkroes (voorheen Jongerencentrum Het Park) aan de Tubasingel (zijde Wilhelminapark) houdt de gemeente Rijswijk op zaterdag 12 januari een nieuwjaarsinloop voor alle bewoners van de Muziekbuurt en de gebruikers van De Smeltkroes. Allen worden uitgenodigd om het nieuwe centrum te bekijken, wat te komen drinken en eten en eventueel iets over hun organisatie te vertellen of te laten zien.
De nieuwjaarsinloop is van 16.00 tot 18.30 uur. Om 17.00 uur geeft de Showgroup and marchingband Reflection YMCA een voorstelling.

.

OfficiŽle opening raillijn 15

Feest in Nootdorp

Het zal bijna niemand ontgaan zijn: sinds woensdag 2 januari rijdt raillijn 15 volgens de dienstregeling. Al veel mensen hebben een ritje gemaakt met deze nieuwe tram, die vanuit Den Haag via de Haagweg naar Ypenburg en Nootdorp rijdt.
Voor het stadsgewest Haaglanden is dat genoeg reden om op zaterdag 12 januari een groot feest te organiseren bij het eindpunt van de raillijn bij het tijdelijk winkelcentrum in Nootdorp.

De portefeuillehouder verkeer en vervoer van het stadsgewest Haaglanden, de heer Bruno Bruins, verricht om 13.00 uur de officiŽle opening. Daarna kunnen de bezoekers genieten van tal van feestelijke activiteiten. In een grote tent wordt een braderie gehouden, waarbij een kindertuin wordt ingericht. Kinderen kunnen daar naar poppentheater kijken, ze kunnen zich laten schminken en ze kunnen zelf aan de slag met verf en wasco in het kliederbos. Buiten komt een draaimolen te staan. Ook kunnen kinderen een ritje op een pony maken. Bovendien kunnen ze meedoen met een ballonnenwedstrijd. Het kind van wie de ballon het verst weg vliegt, ontvangt van het stadsgewest een leuke prijs. Alle kinderen zijn welkom om mee te doen met deze wedstrijd.

Buiten treedt de straattheatergroep Alien Voyagers op met combinaties van dans, acrobatiek en steltentheater. De bezoekers kunnen ook nog genieten van circustheater Vladimir en van een clownsorkest.

Ook aan de trampassagiers is gedacht: zij worden verrast door Rozenstraten & Rozenstraten, de stewardessen op de tram.

De festiviteiten beginnen om 13.00 uur en duren tot ongeveer 16.00 uur.

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening

- artikel 19a -

De burgemeester van Rijswijk geeft kennis dat burgemeester en wethouders vrijstelling van het bestemmingsplan is gevraagd door:
* Fam. Menam voor het oprichten van een dakopbouw op het perceel Regentesselaan 18.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Leeuwendaal". Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om afwijking toe te staan c.q. vrijstelling te verlenen van het genoemde bestemmingsplan en toepassing te geven aan artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 11 januari tot en met 7 februari 2002 gedurende vier weken ter inzage bij de sectie Communicatie kamer 77 Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Uitslag Kerstboomloterij gemeente rijswijk

Op vrijdag 28 december en woensdag 2 januari jl. zijn in totaal op 13 lokaties in Rijswijk de oude kerstbomen versnipperd. In totaal zijn 707 kerstbomen aangeboden.
Net als in voorgaande jaren ontving men voor elke ingeleverde kerstboom een lot waarmee een leuke prijs is te winnen. De prijzen bestaan uit cd-bonnen ter waarde van § 20,-. De hoofdprijs, een dvd-speler, viel dit jaar in de wijk Cromvliet (locatie Da Costalaan) op nummer 411(oranje).

De uitslag van de kerstboomloterij is als volgt:

Versnipperlokatie: Lotnummers:
Da Costalaan/Geestbrugweg; 410, 439, 464, 411 (DVD) (oranje) Hendrik Ravesteijnplein; 11 (blauw)
Ing. Van Kollaan/Generaal Swartlaan 15,32 (grijs) Schoolstraat/Doelenstraat 09, 24 (groen)
Steenvoordelaan/Purperstraat; 514 (oranje)
Waldhoornplein nabij Marimbahal; 110 (groen)
Mr. Beerninkplantsoen/ Burgemeester Cochiuslaan 223, 238 (rose) Kerklaan/Lindelaan 01, 117 (rose)
Dr. H.J. van Mooklaan/Martin Campslaan 211, 237,289 (blauw) Prinses Irenelaan/Prinses Margrietsingel 202, 227 (grijs) Hoek Strijplaan/Korte Dreef 421, 469, 491, 572 549 (rose) Zwaluwsingel nabij brug. 311, 326 (groen)
Anthony Fokkersingel/Plesmanlaan 406, 427(grijs) 712 (beige)

De winnaars kunnen hun prijzen -op vertoon van het winnende lot- afhalen tijdens de openingsuren bij de balie van de sectie Communicatie in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.

De sectie Communicatie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.

.

Uitslag loterij Rijswijk vuurwerk-afvalvrij

Zaterdag 12 januari aanstaande reikt wethouder D. Jense de prijzen uit in het kader van de actie Rijswijk vuurwerk-afvalvrij. De prijsuitreiking vindt plaats om 10.00 uur in het McDonalds restaurant in het winkelcentrum In de Bogaard.

Al een aantal jaren organiseren de Rijswijkse Vuurwerkhal en de gemeente Rijswijk samen de schoonmaakactie rond het vuurwerkafval. Op 2 januari kon men vuilniszakken met vuurwerkafval inleveren bij de Rijswijkse Vuurwerkhal aan de Willem van Rijswijckstraat. Per ingeleverde vuilniszak ontving men een lot, waarmee werd meegedongen naar vele fraaie prijzen.

De uitslag van deze loterij is als volgt:

* Eerste prijs een mobiele telefoon: lotnummer 691;
* Tweede prijs een cd soundmachine: lotnummer 363;
* Derde prijs een portable cd speler: lotnummer 481;
* Vierde t/m 13e prijs cadeaubon Mediamarkt: lotnummers: 184, 194, 346, 381, 400(groen), 491, 500, 590, 597, 683;
* 14e t/m 25e prijs cadeaubon lotnummers: 182, 341, 351, 368, 388, 394(groen), 397(groen), 482, 484, 593, 673, 996(blauw);
* 26e t/m 40e prijs McDonalds-menu lotnummers: 180, 187, 197, 198, 199, 344, 378(groen), 382, 396(groen), 486, 592, 596, 599, 679, 1000.

.

Vergadering Programmaraad LRVW in Leidschendam

Dinsdagavond 22 januari 2002 houdt de Programmaraad LRVW een openbare vergadering in het Oude Raadhuis zaal 126 te Leidschendam. Het adres is Raadhuisplein 1. GeÔnteresseerden zijn welkom om de vergadering bij te wonen. Aanvang: 20.30 uur. Tijdens de vergadering zal met name de advisering van het televisieaanbod via de kabel aan de orde komen. Voor 1 juni a.s. dient de Programmaraad haar advies bij de Casema in te leveren.

Inwoners van de vier betrokken gemeenten kunnen hun wensen kenbaar maken door in te spreken. Aan het begin van de vergadering is voor het inspreken 15 minuten gereserveerd met een maximum van 5 minuten per persoon. U kunt vooraf aan de voorzitter kenbaar maken dat u wilt inspreken.

De Programmaraad LRVW heeft als taak de kabelexploitant (in deze regio de Casema) te adviseren over de samenstelling van het wettelijk basispakket van 15 televisie- en 25 radiozenders. De Programmaraad LRVW dient rekening te houden met een aantal specifieke zender die op basis van de Mediawet vastliggen.

De Programmaraad LRVW houdt onder andere rekening met de wensen en belangen van de abonnees c.q. inwonenden van de vier deelnemende gemeenten. Met vragen en/of opmerkingen omtrent het advies van de Programmaraad kan men enkel schriftelijk terecht bij het onderstaande (nieuwe) adres:

Programmaraad LRVW
Postbus 1147
2260 BC Leidschendam

.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ontvangen:
* Generaal Berenschotlaan 3 T/M 209 - het wijzigen van de entree; ingediend: 17-12-2001;

* Elzeneiland 8 - het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw; ingediend: 07-12-2001;

* Elzeneiland 7 - het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw; ingediend: 07-12-2001;

* Mauvelaan 2 T/M 64 - het gedeeltelijk veranderen van de entrees; ingediend: 13-12-2001;

* Rembrandtkade, Lindelaan, Ieplaan, Meidoornstraat en Sir Winston Churchilllaan - het plaatsen van toegangshekken; ingediend: 13-12-2001;

* Warande 3 - het vergroten van een woning middels een uitbouw; ingediend: 03-01-2002;

* Haantje 15 - het vernieuwen van een bedrijfsruimte, siloruimte en ketelhuis; ingediend: 02-01-2002;

* Haantje 21f - het oprichten van een geluidswal/overkapping; ingediend: 02-01-2002;

* Willem Van Rijswijckstraat 76 - het veranderen van een woning middels een doorbraak; ingediend: 03-01-2002;
* Karel Doormanlaan 2 T/M 80 - het gedeeltelijk veranderen van gevels d.m.v. balkonhekken; ingediend: 21-12-2001;
* Mauritslaan 11 - het vergroten van een woning middels een dakopbouw; ingediend: 03-01-2002;

* Dr. H. Colijnlaan 249 - het verbouwen van een winkel; ingediend: 02-01-2002;

* Lange Kleiweg 137 - het oprichten van een romneyloods; ingediend: 02-01-2002;

.

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* de Ockenburger Tientweg 24 H (Volkstuinvereniging "Tot Ons Genoegen")
18 coniferen (kandalaberen) wegens wildgroei Aangevraagd door A.H.F. Figelet

* Helfrichsingel 6
2 coniferen wegens te dichte stand op de erfgrens Aangevraagd door H.L. Kiers-Keller

* Beetslaan 17

1 wilg wegens gebrek aan vitaliteit
Aangevraagd door Robertson

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2002 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland ‚Äď met een omzet die dit jaar door de ‚ā¨1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa¬īs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‚ÄėNederlandse breidagen‚Äô plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
‚ÄúThe best or worst thing to happen to humanity‚ÄĚ - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO¬ģWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel ge√ęist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel ge√ęist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‚ÄėLekkerste Bockbier van Nederland‚Äô in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L‚Äôeau, reclamebureau voor gedragsbe√Įnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l‚Äôeau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic¬†‚ÄėAll the More Urgent‚Äô, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‚ÄėInventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ Persbericht 12 oktober 2016 ‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...