Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 10-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
10 januari 2001


* Wet Milieubeheer

* Huisvuilkalender loopt vertraging op

* Nieuwjaarsinloop in De Smeltkroes

* OfficiŽle opening raillijn 15

* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Uitslag Kerstboomloterij gemeente Rijswijk
* Uitslag loterij Rijswijk vuurwerk-afvalvrij
* Vergadering Programmaraad LRVW in Leidschendam
* Bouwvergunningen

* Aanvraag kapvergunningen

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend voor welk perceel zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend:
* Laan van Waalhaven ongenummerd, voor het oprichten en in werking hebben van een groothandel in zelfklevende
etiketten/printsystemen/supplies en Drukkerij van zelfklevende etiketten enz.

Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde vergunningen diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden. De beschikking onder nummer 1 ligt vanaf heden gedurende zes weken (tot en met 21 februari 2002) ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne , Jacob van Offwegenlaan 55, van 17.00 tot 20.00 uur.
Tegen de milieuvergunning kan vanaf heden gedurende 6 weken ( tot en met 21 februari 2002) beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag worden ingediend. Degene die een beroep indient, kan tevens bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

.

Huisvuilkalender loopt vertraging op

De huisvuilkalender van reinigingsbedrijf AVALEX heeft vertraging opgelopen door een fout tijdens het drukproces. Hierdoor zijn er te weinig huisvuilkalenders gedrukt. Dit betekent dat het toegangspasje voor het brengstation in Rijswijk nog niet bezorgd is. Het pasje wordt namelijk gecombineerd met de afvalkalender bezorgd. Zolang de afvalkalender nog niet bezorgd is, is geen toegangspasje nodig voor de toegang tot het afvalbrengstation aan de Populierlaan. Het streven is om de kalender nog deze week te laten bezorgen.

In de afvalkalender wordt gesproken over een weekdag met daarachter even of oneven. Met even of oneven wordt de dag in de even of oneven week bedoeld.

.

Nieuwjaarsinloop in De Smeltkroes

In het nieuwe multifunctioneel wijkcentrum De Smeltkroes (voorheen Jongerencentrum Het Park) aan de Tubasingel (zijde Wilhelminapark) houdt de gemeente Rijswijk op zaterdag 12 januari een nieuwjaarsinloop voor alle bewoners van de Muziekbuurt en de gebruikers van De Smeltkroes. Allen worden uitgenodigd om het nieuwe centrum te bekijken, wat te komen drinken en eten en eventueel iets over hun organisatie te vertellen of te laten zien.
De nieuwjaarsinloop is van 16.00 tot 18.30 uur. Om 17.00 uur geeft de Showgroup and marchingband Reflection YMCA een voorstelling.

.

OfficiŽle opening raillijn 15

Feest in Nootdorp

Het zal bijna niemand ontgaan zijn: sinds woensdag 2 januari rijdt raillijn 15 volgens de dienstregeling. Al veel mensen hebben een ritje gemaakt met deze nieuwe tram, die vanuit Den Haag via de Haagweg naar Ypenburg en Nootdorp rijdt.
Voor het stadsgewest Haaglanden is dat genoeg reden om op zaterdag 12 januari een groot feest te organiseren bij het eindpunt van de raillijn bij het tijdelijk winkelcentrum in Nootdorp.

De portefeuillehouder verkeer en vervoer van het stadsgewest Haaglanden, de heer Bruno Bruins, verricht om 13.00 uur de officiŽle opening. Daarna kunnen de bezoekers genieten van tal van feestelijke activiteiten. In een grote tent wordt een braderie gehouden, waarbij een kindertuin wordt ingericht. Kinderen kunnen daar naar poppentheater kijken, ze kunnen zich laten schminken en ze kunnen zelf aan de slag met verf en wasco in het kliederbos. Buiten komt een draaimolen te staan. Ook kunnen kinderen een ritje op een pony maken. Bovendien kunnen ze meedoen met een ballonnenwedstrijd. Het kind van wie de ballon het verst weg vliegt, ontvangt van het stadsgewest een leuke prijs. Alle kinderen zijn welkom om mee te doen met deze wedstrijd.

Buiten treedt de straattheatergroep Alien Voyagers op met combinaties van dans, acrobatiek en steltentheater. De bezoekers kunnen ook nog genieten van circustheater Vladimir en van een clownsorkest.

Ook aan de trampassagiers is gedacht: zij worden verrast door Rozenstraten & Rozenstraten, de stewardessen op de tram.

De festiviteiten beginnen om 13.00 uur en duren tot ongeveer 16.00 uur.

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening

- artikel 19a -

De burgemeester van Rijswijk geeft kennis dat burgemeester en wethouders vrijstelling van het bestemmingsplan is gevraagd door:
* Fam. Menam voor het oprichten van een dakopbouw op het perceel Regentesselaan 18.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Leeuwendaal". Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om afwijking toe te staan c.q. vrijstelling te verlenen van het genoemde bestemmingsplan en toepassing te geven aan artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 11 januari tot en met 7 februari 2002 gedurende vier weken ter inzage bij de sectie Communicatie kamer 77 Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Uitslag Kerstboomloterij gemeente rijswijk

Op vrijdag 28 december en woensdag 2 januari jl. zijn in totaal op 13 lokaties in Rijswijk de oude kerstbomen versnipperd. In totaal zijn 707 kerstbomen aangeboden.
Net als in voorgaande jaren ontving men voor elke ingeleverde kerstboom een lot waarmee een leuke prijs is te winnen. De prijzen bestaan uit cd-bonnen ter waarde van § 20,-. De hoofdprijs, een dvd-speler, viel dit jaar in de wijk Cromvliet (locatie Da Costalaan) op nummer 411(oranje).

De uitslag van de kerstboomloterij is als volgt:

Versnipperlokatie: Lotnummers:
Da Costalaan/Geestbrugweg; 410, 439, 464, 411 (DVD) (oranje) Hendrik Ravesteijnplein; 11 (blauw)
Ing. Van Kollaan/Generaal Swartlaan 15,32 (grijs) Schoolstraat/Doelenstraat 09, 24 (groen)
Steenvoordelaan/Purperstraat; 514 (oranje)
Waldhoornplein nabij Marimbahal; 110 (groen)
Mr. Beerninkplantsoen/ Burgemeester Cochiuslaan 223, 238 (rose) Kerklaan/Lindelaan 01, 117 (rose)
Dr. H.J. van Mooklaan/Martin Campslaan 211, 237,289 (blauw) Prinses Irenelaan/Prinses Margrietsingel 202, 227 (grijs) Hoek Strijplaan/Korte Dreef 421, 469, 491, 572 549 (rose) Zwaluwsingel nabij brug. 311, 326 (groen)
Anthony Fokkersingel/Plesmanlaan 406, 427(grijs) 712 (beige)

De winnaars kunnen hun prijzen -op vertoon van het winnende lot- afhalen tijdens de openingsuren bij de balie van de sectie Communicatie in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.

De sectie Communicatie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.

.

Uitslag loterij Rijswijk vuurwerk-afvalvrij

Zaterdag 12 januari aanstaande reikt wethouder D. Jense de prijzen uit in het kader van de actie Rijswijk vuurwerk-afvalvrij. De prijsuitreiking vindt plaats om 10.00 uur in het McDonalds restaurant in het winkelcentrum In de Bogaard.

Al een aantal jaren organiseren de Rijswijkse Vuurwerkhal en de gemeente Rijswijk samen de schoonmaakactie rond het vuurwerkafval. Op 2 januari kon men vuilniszakken met vuurwerkafval inleveren bij de Rijswijkse Vuurwerkhal aan de Willem van Rijswijckstraat. Per ingeleverde vuilniszak ontving men een lot, waarmee werd meegedongen naar vele fraaie prijzen.

De uitslag van deze loterij is als volgt:

* Eerste prijs een mobiele telefoon: lotnummer 691;
* Tweede prijs een cd soundmachine: lotnummer 363;
* Derde prijs een portable cd speler: lotnummer 481;
* Vierde t/m 13e prijs cadeaubon Mediamarkt: lotnummers: 184, 194, 346, 381, 400(groen), 491, 500, 590, 597, 683;
* 14e t/m 25e prijs cadeaubon lotnummers: 182, 341, 351, 368, 388, 394(groen), 397(groen), 482, 484, 593, 673, 996(blauw);
* 26e t/m 40e prijs McDonalds-menu lotnummers: 180, 187, 197, 198, 199, 344, 378(groen), 382, 396(groen), 486, 592, 596, 599, 679, 1000.

.

Vergadering Programmaraad LRVW in Leidschendam

Dinsdagavond 22 januari 2002 houdt de Programmaraad LRVW een openbare vergadering in het Oude Raadhuis zaal 126 te Leidschendam. Het adres is Raadhuisplein 1. GeÔnteresseerden zijn welkom om de vergadering bij te wonen. Aanvang: 20.30 uur. Tijdens de vergadering zal met name de advisering van het televisieaanbod via de kabel aan de orde komen. Voor 1 juni a.s. dient de Programmaraad haar advies bij de Casema in te leveren.

Inwoners van de vier betrokken gemeenten kunnen hun wensen kenbaar maken door in te spreken. Aan het begin van de vergadering is voor het inspreken 15 minuten gereserveerd met een maximum van 5 minuten per persoon. U kunt vooraf aan de voorzitter kenbaar maken dat u wilt inspreken.

De Programmaraad LRVW heeft als taak de kabelexploitant (in deze regio de Casema) te adviseren over de samenstelling van het wettelijk basispakket van 15 televisie- en 25 radiozenders. De Programmaraad LRVW dient rekening te houden met een aantal specifieke zender die op basis van de Mediawet vastliggen.

De Programmaraad LRVW houdt onder andere rekening met de wensen en belangen van de abonnees c.q. inwonenden van de vier deelnemende gemeenten. Met vragen en/of opmerkingen omtrent het advies van de Programmaraad kan men enkel schriftelijk terecht bij het onderstaande (nieuwe) adres:

Programmaraad LRVW
Postbus 1147
2260 BC Leidschendam

.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ontvangen:
* Generaal Berenschotlaan 3 T/M 209 - het wijzigen van de entree; ingediend: 17-12-2001;

* Elzeneiland 8 - het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw; ingediend: 07-12-2001;

* Elzeneiland 7 - het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw; ingediend: 07-12-2001;

* Mauvelaan 2 T/M 64 - het gedeeltelijk veranderen van de entrees; ingediend: 13-12-2001;

* Rembrandtkade, Lindelaan, Ieplaan, Meidoornstraat en Sir Winston Churchilllaan - het plaatsen van toegangshekken; ingediend: 13-12-2001;

* Warande 3 - het vergroten van een woning middels een uitbouw; ingediend: 03-01-2002;

* Haantje 15 - het vernieuwen van een bedrijfsruimte, siloruimte en ketelhuis; ingediend: 02-01-2002;

* Haantje 21f - het oprichten van een geluidswal/overkapping; ingediend: 02-01-2002;

* Willem Van Rijswijckstraat 76 - het veranderen van een woning middels een doorbraak; ingediend: 03-01-2002;
* Karel Doormanlaan 2 T/M 80 - het gedeeltelijk veranderen van gevels d.m.v. balkonhekken; ingediend: 21-12-2001;
* Mauritslaan 11 - het vergroten van een woning middels een dakopbouw; ingediend: 03-01-2002;

* Dr. H. Colijnlaan 249 - het verbouwen van een winkel; ingediend: 02-01-2002;

* Lange Kleiweg 137 - het oprichten van een romneyloods; ingediend: 02-01-2002;

.

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* de Ockenburger Tientweg 24 H (Volkstuinvereniging "Tot Ons Genoegen")
18 coniferen (kandalaberen) wegens wildgroei Aangevraagd door A.H.F. Figelet

* Helfrichsingel 6
2 coniferen wegens te dichte stand op de erfgrens Aangevraagd door H.L. Kiers-Keller

* Beetslaan 17

1 wilg wegens gebrek aan vitaliteit
Aangevraagd door Robertson

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2002 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie