Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Notulen v/d vergadering v/d commissie algemeen Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 10-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

AANTEKENINGEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN

BESTUURLIJKE EN ORGANISATIE ZAKEN VAN ENKHUIZEN D.D. 19 DECEMBER 2001

Aanwezig:

Voorts aanwezig:

Insprekers:
voorzitter: secretaris: leden:

drs. S.P.M. de Vreeze
G. van Dijk
drs. J.S. Tesselaar (N.E.)
J. Hekkert (VVD)
D. van Pijkeren (RPF/SGP)
J. Lok (VL/GL)
K. Koeman (PvdA)
H. Weijens (CDA)
H. Boland (D66)

Heren H. van Driel en T. Terbrack (punt 3), J.J.J. van Huffelen (punt 8) Geen

AGENDA

NR.

ONDERWERP

Spreekrecht

Er wordt geen gebruik van het spreekrecht gemaakt.


1


Opening
. De voorzitter start met een huishoudelijke mededeling inzake `wisseling der partijen'. Zoals bekend is een aantal partijleden van Enkhuizer Belang uit de partij gezet c.q. gestapt. Voor deze commissie heeft dit echter geen gevolgen, omdat De heer Tesselaar tevens raadslid is. De heer Tesselaar deelt vervolgens mede dat hij hier namens Lijst Jans c.q. de nieuw opgerichte partij Nieuw Enkhuizen zit.

Voorzitter
stelt voor punt 7 (Veilig Uitgaan) na punt 2 te behandelen. Vergadering gaat akkoord.


2
Verslag van de vorige vergadering
De heer Koeman vraagt of er al antwoord is op zijn tijdens de vorige vergaderin g gestelde vraag inzake vuilniscontainers. Antwoord is nog onderweg. Verslag goedgekeurd en vastgesteld.


3

Veilig Uitgaan

Voorzitter
wordt tijdens dit punt bijgestaan door de heer Van Driel, productgroepmanager Publiekszaken, en T. Terbrack, (tijdelijk) medewerker Publiekszaken in het kader van dit project.

De heer Van Driel
geeft uiteenzetting van de huidige stand van zaken, waarbij gesteld wordt dat de proef op alle onderdelen van start kan gaan. Voorzitter deelt mede dat het college voorstelt met de proef van start te gaan. De heer Terbrack verduidelijkt het e.e.a.

De heer J. Hekkert
: voorstander van deze proef; mist echter een `ontnuchteringslokaal'
i.c. een gelegenheid waar een (hartige) hap kan worden genuttigd.
De heer Weijens
: is content met de uitgebreide proef

De heer Van Pijkeren
: gaat met schroom mee met dit voorstel, maar het verdriet hem dat dit een behoorlijke aanslag op de zondagsrust betekent.

De heer J. Lok
: stemt met deze ontwikkeling in. De praktijk moet echter onder een vergrootglas worden gelegd. Is verbaasd over de ongecertificeerde portiers bij enkele gelegenheden, vooral omdat al geruime tijd bekend is dat portiers aan bepaalde eisen moeten voldoen.

De heer K. Koeman
: geeft groen licht wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.

De heer H. Boland
: juicht de proef van harte toe. Vraagt echter wat de kriteria zijn wanneer de afspraken -door welke partij ook- niet worden nagekomen.

De heer J.S. Tesselaar
: is blij met dit plan, ziet er goed uit. Wil door het plaatsen van camera's echter een stap verdergaan.

De voorzitter constateert tot zijn genoegen dat alle fracties groen licht geven. Hij tekent erbij aan dat dit plan slechts een eerste stap is. Hij wijst op de noodzakelijk uit te voeren evaluaties. V.w.b. de ontnuchteringslokalen merkt hij het volgende op. Er zijn nu twee zaken waarbij gedoogd wordt dat zij later dan de in de vergunning genoemde sluitingstijd sluiten. De politie raadt dit gedogen tijdens de proef echter ten zeerste af . Mocht de vergadering er echter anders over denken, dan stelt de voorzitter voor om dan ook alle broodjeszaken langer open te laten. Voorzitter vervolgt dat de gecertificeerde portiers een van de hardste voorwaarden is tijdens de proef. Zij zullen vanaf 23.00 uur bij de horecagelegenheden staan en blijven daar tot sluitingstijd. Verder zullen er huisregels voor elke bij de proef betrokken zaak worden opgesteld, die door het O.M. zullen worden gefiatteerd. Het gebruik van alcoholhoudende drank op de openbare weg moet van de baan zijn en daarop zal strak worden toegezien. De voorzitter is van mening dat cameratoezicht in Enkhuizen nog niet echt nodig is. De Kaasmarkt zal verder de komende tijd tot een verbeterde verblijfplaats worden omgetoverd. Tot slot deelt de voorzitter mede dat er de komende tijd meer onaangekondigde controles zullen plaatsvinden.

Tijdens de tweede ronde geeft het CDA aan fractieberaad te willen houden inzake de ontnuchteringslokalen.

Op een vraag van D66 zegt de voorzitter toe in januari een evaluatiemethode te overleggen aan de vergadering. E.e.a. zal i.s.m. met het SOW worden opgepakt. De VVD verzoekt te onderzoeken hoe het m.b.t. de ontnuchteringslokalen (sluitingstijden daarvan) in andere gemeenten is geregeld. De heer Terbrack zal dit nagaan en terugkoppelen.

De voorzitter stelt vervolgens vast dat met de proef gestart kan worden.


4

Ingekomen stukken en mededelingen

a. brief 201101 van het Wetenschappelijk Bureau Groen Links te Utrecht: `De sta atsgreep van de zesde macht?' De heer Lok ziet deze brief graag nog een keer ge agendeerd en wil graag antwoord op de daarin gestelde vragen. De voorzitter zeg t dit toe en speelt de vragen door aan het MT.

b. Regionaal Jaarplan 2002 van de politie Noord-Holland Noord: ter kennisneming .

c. Begroting 2002 van Op/Maat: Lok: hoort dit niet thuis in de commissie HOS. V oorzitter beaamt dit. Stuk wordt doorgestuurd.


5

Najaarsnota

Geen op-/aanmerkingen


6

Rekeningcommissie Enkhuizen

Inzake de vervulling van/door ambtelijke inzet waren er zorgen. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal hieraan invulling worden gegeven. Verder zal een aantal spelregels worden geformuleerd over o.m. de terugkoppeling naar de Raad.


7

Rapport veiligheid jachthavens West-Friesland

De heer Lok
merkt op dat hij de voortvarendheid waardeert. Hij vraagt zich hardop af waarom er landelijk geen soort APK-keuring voor recreatievaartuigen bestaat.


8

Dualisme

Voor een uiteenzetting van de huidige stand van zaken schuift de heer Van Huffelen aan. Schetst wat er tot nu toe voor stukken liggen c.q. acties die er zijn geweest (Reader Fijma, de bijeenkomst onlangs in de Trouwzaal, een complete handreiking van het min. BZK) en vervolgt met het overhandigen van een nieuw stuk. Hierin kan men aantreffen wat er MOET gebeuren, wat er MAG en wat er eventueel zal KUNNEN.

De commissieleden stellen voor het stuk nader te bestuderen en het in de volgende cie. te bespreken de voorzitter stelt nadrukkelijk dat
e.e.a. NIET VRIJBLIJVEND is. De heer van Huffelen merkt op dat wat moet (bijv. het aanpassen van bepaalde verordeningen e.d.) nu al door de organisatie wordt opgepakt. De uitgereikte setjes zullen overigens naar alle raads- en commissieleden worden gestuurd.


9

Rondvraag

De heer Tesselaar
: wordt de brief van 051201 van de heer Buis nog beantwoord? Voorzitter zegt dat de brief in behandeling is.

De heer K. Koeman
: Onlangs bracht hij het spreekrecht al ter sprake en leverde het
e.e.a. aan hoe dit in een andere gemeente werd opgepakt. Kan het hier ook niet anders? Vindt het verder van belang dat de mores van het spreekrecht iedere keer duidelijk zouden moeten worden gemaakt. De voorzitter zegt toe de bestaande regeling bij de commissie duidelijk(er) te maken, iedere keer weer aan het begin van de vergadering. Verder zal na de verkiezingen gekeken worden of aan het spreekrecht een andere invulling kan worden gegeven.


10

Sluiting om 22.05 uur

Volgende vergadering: 23 januari 2002.

G. van Dijk, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...