Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Daling orgaanaanbod: meer ondersteuning noodzakelijk

Datum nieuwsfeit: 10-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NTS

Daling orgaanaanbod!

Persbericht

Daling orgaanaanbod: meer ondersteuning in ziekenhuizen noodzakelijk

Leiden, 10 januari 2002

Het aantal postmortale orgaandonoren (donoren waarbij na de dood één of meer organen zijn uitgenomen) is in 2001 gedaald; van 202 in 2000 naar 187 in 2001, een daling van 7%. Dit heeft geresulteerd in een daling van het aantal beschikbaar gekomen postmortale donororganen in Nederland: van 616 in 2000 naar 561 organen in 2001, een daling van 9%. Het aantal orgaantransplantaties is ten gevolge hiervan afgenomen.
Opvallend is dat het aantal weefseldonoren en het aantal raadplegingen van het Donorregister wederom gestegen is, van respectievelijk 1431 en 4605 in 2000 tot 1746 en 6728 in 2001. Deze stijging heeft zich vanaf 1998 ingezet.

Oorzaken van het tekort aan orgaandonoren
De oorzaken van het tekort aan orgaandonoren ligt onder andere in het feit dat relatief weinig overledenen geschikt zijn als orgaandonor. Hierdoor ontstaat er weinig routine in het herkennen van een donor bij artsen. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) vindt het daarom van belang dat, om de donorwerving in de ziekenhuizen te stimuleren, bij iedere overledene wordt nagegaan of er sprake is van een medisch geschikte donor. Dit wil de NTS bereiken door artsen in de ziekenhuizen verder te ontlasten in het gehele proces van donorherkenning tot en met de donatie door het bieden van 24-uurs ondersteuning door donatieprofessionals.
Een andere oorzaak voor het tekort aan orgaandonoren ligt in het feit dat na herkenning van de donoren, het aantal weigeringen door nabestaanden wanneer zij hierover moeten beslissen hoog blijkt te zijn, met name in het geval er geen wilsbeschikking in het Donorregister wordt aangetroffen. Volgens de NTS kan het aantal weigeringen door nabestaanden worden verminderd door een verbetering in de benadering en begeleiding van de nabestaanden van een (potentiële) donor. Ook is het noodzakelijk dat er meer inspanningen verricht worden om het aantal geregistreerden in het Donorregister te verhogen.

Weefseldonoren
In tegenstelling tot het aantal orgaandonoren nam het aantal weefseldonoren wederom toe. Was er in 2000 al een stijging te zien van het aantal donoren van 1295 naar 1431 (11%), in 2001 werd een stijging geconstateerd van 22%, namelijk van 1431 naar 1746 weefseldonoren.

Raadplegen Donorregister
Wanneer een overledene uit medisch oogpunt een geschikte donor lijkt, is de arts verplicht het Donorregister te raadplegen. Dankzij de inzet van donatieprofessionals en hulpmiddelen in de ziekenhuizen is het aantal raadplegingen in het Donorregister in 2001 aanmerkelijk gestegen ten opzichte van 2000. In 2001 is het Donorregister 6728 keer geraadpleegd, ten opzichte van 4605 keer in 2000, een stijging van 46%. Echter uit onderzoek van de NTS in een aantal ziekenhuizen blijkt, dat ondanks deze stijging toch maar bij 68% van de herkende donoren het Donorregister wordt geraadpleegd.

Wet op de orgaandonatie
De Wet op de orgaandonatie (WOD) is sinds 1998 van kracht en heeft tot doel rechtzekerheid te bieden aan betrokkenen, een rechtvaardige verdeling van organen en weefsels, het voorkomen van handel en het verhogen van het aantal orgaan- en weefseldonaties en -transplanties. Hoewel de eerste drie doelstellingen van de WOD bereikt lijken te zijn, is het helaas niet gelukt het aantal orgaandonaties en
-transplantaties te verhogen. Daarom wil de NTS dat tegelijk met de intensivering van de donorwerving in de ziekenhuizen en inspanningen gericht op het verhogen van het aantal registraties in het Donorregister, een aanpassing in de bestaande wet wordt voorbereid; in het geval een overledene een potentiële donor blijkt te zijn en er geen wilsbeschikking in het Donorregister of middels een donorcodicil is aangetroffen, wordt deze overledene automatisch donor, oftewel een géén-bezwaarsysteem voor niet-geregistreerden.
Wanneer bij de volgende evaluatie van de WOD (gepland in 2003) blijkt dat het aantal orgaandonoren en -transplantaties niet is gestegen, is de NTS van mening dat het bovengenoemde géén-bezwaarsysteem voor niet-geregistreerden ingevoerd zou moeten worden.


---
Bijlagen: 3

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie