Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Prijsafspraken groene stroom

Datum nieuwsfeit: 10-01-2002
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 002
Datum: 10-01-2002

PRIJSAFSPRAKEN GROENE STROOM

Het lid van de Tweede Kamer, Van den Akker (CDA) heeft aan de minister van Economische Zaken op 28-11-2001 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Hebt u kennisgenomen van het hoofdartikel 'Prijsafspraak maakt groene stroom duur' waarin wordt gesteld dat 700.000 particuliere verbruikers maar liefst 135 miljoen gulden per jaar teveel betalen ten gunste van de energiebedrijven? 1)


2 Zo ja, klopt het dat tussen uw ministerie en enkele energiebedrijven prijsafspraken zijn gemaakt met betrekking tot groene stroom, in die zin dat de prijs van groene stroom kunstmatig wordt verhoogd om deze in lijn te brengen met duurdere grijze stroom?


3 Is dit verzoek tot prijsopdrijving vanuit uw ministerie inderdaad ingegeven door de vrees dat de Ecotax (REB)-vrijstelling voor groene stroom in gevaar zou komen omdat deze anders door de Europese Commissie zou kunnen worden gezien als een vorm van ongeoorloofde staatssteun?


4 Is er ooit met Brussel hierover overleg gevoerd? Zo ja, met welke uitkomst? Zo neen, waarom niet?


5 Klopt het dat bij die prijsafspraken tussen het ministerie en enkele energiebedrijven nieuwe energieaanbieders zijn uitgesloten?


6 Hoe kunt u willens en wetens prijsafspraken maken die haaks staan op zowel de letter als de geest van de Mededingingswet?


7 Wat vindt u ervan dat de Dienst uitvoering en Toezicht elektriciteitswet (DTe) zegt van niets te weten, en bovendien stelt: 'Het lijkt erop dat de overheid optreedt vanuit haar taak en daar zien wij niet op toe'? Vindt u het niet een taak van de Dte om ook hier op toe te zien?
---

1) Het Financieel Dagblad 23 november jl.


De Minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.


1 Ja.2 Nee.3 N.v.t., zie antwoord op vraag 2.


4 Er zijn geen prijsafspraken, en er zijn tevens nooit plannen daartoe geweest. Om die reden is hierover ook geen overleg geweest met de Europese Commissie. Wel is overlegd met de Commissie rond de aanmelding van de Regulerende Energiebelasting (REB), onderdeel "nihiltarief duurzaam opgewekte elektriciteit" (art. 36i), van oktober 1997. De Commissie heeft de REB art. 36i in juni 1998 als steunmaatregel goedgekeurd met (onder andere) de overweging dat "....ondanks de vrijstelling van belasting, de prijs van groene stroom nog steeds hoger ligt dan die van conventionele stroom inclusief REB. De onderhavige steun kan dus beschouwd worden als een partiele tegemoetkoming voor de meerkosten verbonden aan het gebruik van duurzame energiebronnen". Indien er geen meerkosten zijn van groene stroom boven grijze stroom, dan zou niet meer aan die voorwaarde worden voldaan. EZ heeft over dit risico destijds wel enkele malen met energiebedrijven gesproken, maar daarbij zijn er geen prijsafspraken gemaakt. Inmiddels is het nihiltarief voor duurzame energie (REB 36i), in verband met de REB tariefverhoging van 1 januari 2001, opnieuw ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd en onlangs goedgekeurd. De Commissie heeft geoordeeld dat de REB 36i geen steun is in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG verdrag, en artikel 61, lid 1, van de EER-overeenkomst, en daaraan toegevoegd dat ".....als het door de aard en opzet van de belastingregeling wel staatssteun is, deze steun verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt".


5 Nee, er zijn geen prijsafspraken en er zijn impliciet of expliciet geen partijen van de groene elektriciteitsmarkt uitgesloten.


6 N.v.t.


7 Als er sprake zou zijn van prijsafspraken die de groene elektriciteitsmarkt afschermen voor andere partijen, dan heeft de DTe en/of de Nma wel degelijk een toezichthoudende en corrigerende rol. Daarvan is in dit geval echter absoluut geen sprake.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie