Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 10-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Etten-Leur
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Heel wat mensen werken zelfstandig om op die manier in de kosten van het bestaan te voor-zien. Soms lukt dat goed, soms lukt dat minder of slechts gedeeltelijk.
De overheid kan de helpende hand reiken wanneer ondernemers in de problemen geraken. Onderdeel van deze maatregelen is hulpverlening aan zelfstandigen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Soms weten mensen niet waar ze recht op hebben. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die het Bbz biedt om ondernemers te helpen die in financiële problemen zijn geraakt.

In het Bbz is het mogelijk om aan zelfstandigen die als gevolg van een (tijdelijke) terugval in inkomsten niet in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien tijdelijke inkomens-ondersteuning te verlenen. In dit kader wordt met name gewezen op de zelfstandigen die als gevolg van de mond en klauwzeer epidemie in financiële moeilijkheden zijn geraakt.

Om in aanmerking te komen voor het Bbz geldt als belangrijkste voorwaarde dat het bedrijf "le-vensvatbaar" is, zodat na enige tijd zonder hulp van het Bbz het bedrijf verder kan. Levensvat-baar wil zeggen dat het inkomen uit bedrijf voldoende oplevert voor levensonderhoud en voor de voortzetting van het bedrijf. Ook moet aan eventuele vestigingseisen worden voldaan.

Voor wie is het Bbz bestemd?
Het gaat om:

* Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen;
* Startende zelfstandigen;

* Oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf;
* Zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen.
Bijstandsverlening aan gevestigde zelfstandigen.

De belangrijkste vormen van bijstandsverlening aan gevestigde zelfstandigen zijn:

* Periodieke uitkering voor levensonderhoud. Op grond van het Bbz wordt het eigen inkomen aangevuld tot de bijstandsnorm. In principe wordt de uitkering als renteloze geldlening verstrekt. Als het inkomen over het jaar van bijstandsverlening bekend is wordt vastgesteld of een deel van deze geldlening moet worden terugbetaald.

* Bedrijfskapitaal. Indien er dringend behoefte bestaat aan bedrijfskapitaal kan op grond van het Bbz bedrijfskapitaal worden verstrekt in de vorm van een rentedragende lening. Het maximumbedrag is 157.249,00.

* Borg. De gemeente kan zich borg stellen voor een lening die de eigen bank verstrekt.

Bijstandsverlening aan startende zelfstandigen.

Het Bbz kent een aantal vormen van bijstandsverlening voor mensen met een (bij-stands)uitkering die een eigen bedrijf willen starten. Voor startende ondernemers die beschik-ken over een ondernemingsplan, waaruit blijkt dat het bedrijf 'levensvatbaar" is, bestaan de vol-gende vormen van bijstandsverlening:
* Periodieke uitkering voor levensonderhoud. Op grond van het Bbz kan gedurende maximaal 36 maanden een uitkering voor levensonderhoud worden verstrekt. In principe wordt de uit-kering als renteloze lening verstrekt. Als het inkomen over de jaren van bijstandsverlening bekend is wordt vastgesteld of een deel van deze geldlening moet worden terugbetaald.

* Bedrijfskapitaal. Aan een startende ondernemer kan een bedrijfskapitaal worden verstrekt van maximaal 28.951,00 als rentedragende lening.

* Vergoeding begeleidingskosten. Als het bedrijf eenmaal is opgestart kan begeleiding door een deskundige gewenst zijn. Voor deze begeleidingskosten kan bijstand verleend worden.
* Voorbereidingsperiode. Voorafgaand aan de start van een onderneming kan er sprake zijn een oriëntatieperiode. In deze periode kunnen bv. cursussen worden gevolgd of kan markt-onderzoek worden gedaan. Tijdens deze voorbereidingsperiode wordt de bijstandsuitkering voortgezet en is er sprake van vrijstelling van de sollicitatieplicht. Voorwaarde is dat bege-leiding wordt aanvaard door een deskundige. Voor deze begeleidingskosten kan bijstand worden verleend evenals voor de kosten voor een noodzakelijke cursus of opleiding.

* Voorbereidingskosten. Voor noodzakelijke investeringen die samenhangen met de voorbe-reiding kan een renteloze lening van maximaal 2.392,00 worden verstrekt.

Oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf.

Is sprake van een zelfstandige van 55 jaar of ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf en blijft het inkomen beneden de bijstandsnorm dan kan tot de 65-jarige leeftijd een aanvulling op het inkomen worden verstrekt. Voorwaarde is dat minstens 10 jaar een bedrijf moet worden uitge-oefend.

Zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen.

Maximaal 12 maanden kan aanvullende uitkering worden verstrekt gedurende de afbouwfase van het bedrijf. Het beëindigen van het bedrijf dient binnen deze periode plaats te vinden. In principe wordt de uitkering als renteloze lening verstrekt. Als het inkomen over de jaren van bijstandsverlening bekend is wordt vastgesteld of een deel van deze geldlening moet worden terugbetaald.

Aanvraag indienen.

Aanvraagformulieren voor bijstandsverlening op grond van het Bbz zijn verkrijgbaar bij de Afde-ling Sociale Zaken van het gemeentehuis.

Meer informatie.

Heeft u nog vragen dan kunt u kontakt opnemen met de heer Nooijens van de Afdeling Sociale Zaken, telefoon 076 - 5024243.

Bestuurscommissie Sociale Zaken van Etten-Leur.

de secretaris, de voorzitter,
C.M. Martens. W.B.M. Vermunt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie