Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Start Leefbaarheidsonderzoek met vragenlijst in Boxtel

Datum nieuwsfeit: 10-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Boxtel
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Boxtel


op 1.500 adressen in de bus
Start Leefbaarheidsonderzoek met vragenlijst

In december 2000 heeft de raad van de gemeente Boxtel de Toekomstvisie Boxtel boeit, samen op weg naar 2010 vastgesteld. Deze visie is op interactieve wijze tot stand gekomen met inwoners, verenigingen en instellingen, de politiek en de regio. De begeleiding van de toekomstvisie was in handen van een regiegroep, waarin alle fractievoorzitters van de politieke groeperingen waren vertegenwoordigd onder voorzitterschap van de burgemeester.

Uiteindelijk zijn in de toekomstvisie drie scenarios geformuleerd hetgeen heeft geresulteerd in een brede steun voor de variant: "Boxtel bloeit in de Dommeltuin."

Binnen het sociaal-maatschappelijke domein is voorgesteld een projectgroep op te zetten die als opdracht krijgt:
* de aard en omvang van de sociale problematiek in de gemeente Boxtel te inventariseren;

* aanbevelingen te doen voor de speerpunten van het sociale beleid in de komende jaren;

* acties te formuleren vanuit het gemeentebestuur en / of maatschappelijke instellingen.

Op basis van deze opdracht en voordat een en ander kan worden uitgewerkt spitst de vraag zich toe op de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid in Boxtel.. Om dit geactualiseerd in beeld te brengen is gekozen om aan te haken bij het in 1995 gehouden leefbaarheids- onderzoek.

Dit nieuwe leefbaarheidsonderzoek beperkt zich tot een 0-meting naar de ervaren welzijnstekorten binnen de gemeente en een vertaling naar tastbare doelen voor het jaar 2010. Het leefbaarheidsonderzoek wordt nu opgestart via een vragenlijst die aan 1.500 willekeurig geselecteerde personen van 18 jaar en ouder rond 10 januari wordt toegezonden.

Het invullen neemt ongeveer een half uurtje in beslag.

De bedoeling is dan dat de ingevulde vragenlijst vóór 21 januari in een portvrije antwoordenveloppe anoniem wordt toegezonden aan het onderzoeksbureau Prisma Brabant. Dit is een provinciale instelling voor welzijn en educatie in Brabant.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie