Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Interpretatie onderzoek supplementen en doping ongenuanceerd

Interpretatie resultaten onderzoek NOC*NSF ongenuanceerd

ERMELO, 20020111 -- N.a.v. recente publicaties in krant, radio en TV over 'vervuilde' voedingssupplementen, stelt branchevereniging NPN vast dat de voedingssupplementen-industrie, onterecht en onnodig, schade is berokkend. Het persbericht van NOC*NSF waarin wordt vermeld dat 25% van de onderzochte voedingssupplementen van de ploeg Olympische winterspelen, sporen van 'dopinggeduide' stoffen bevatten die niet op de verpakking vermeld staan, moet behoorlijk genuanceerd worden.

Het onderzoek dat in opdracht van NOC*NSF door TNO/RIVM is uitgevoerd, richtte zich op het constateren van zogenaamde 'dopinggeduide stoffen'. Hierbij is uitgegaan van grenswaarden die door TNO zijn vastgesteld. De gekozen grenswaarde voor cafeïne bijvoorbeeld is 0,1 mg/liter. In vergelijking: 1 reep pure chocolade bevat 62mg, 1 kopje thee 50mg en 1 glas cola 45mg cafeïne. Overigens hoeft cafeïne op de verpakking van deze producten niet gedeclareerd te worden.

Met 'dopinggeduide stoffen' worden niet alleen pro-hormonen, amfetaminen en dergelijke bedoeld, maar ook efedrine en zoals gezegd de in de algemene voeding veel voorkomende stof cafeïne. Efedrine en cafeïne zijn echter stoffen die in de Nederlandse Warenwet als zodanig zijn toegestaan. Pro-hormonen zijn in Nederland in voedingssupplementen verboden. Overigens in de VS zijn ze wel toegestaan in voedingssupplementen.

Indien Nederlandse voedingssupplementen of bedrijven die supplementen in de Nederlandse markt aanbieden niet voldoen aan de Warenwet, zal NPN onmiddellijk de noodzakelijke maatregelen nemen. Handhaving van de Warenwet is ons uitgangspunt. Deze stelt o.a. dat alle ingrediënten die in een supplement zitten, op de verpakking gedeclareerd dienen te worden en dat er geen andere stoffen dan de gedeclareerde stoffen in mogen zitten en uiteraard geen verboden stoffen zoals pro-hormonen.

Uit de zeer beperkte informatie die aan NPN verstrekt is, blijkt dat bij 3 van de 55 producten sprake is van sporen boven de hiervoor genoemde grenswaardes van in de Warenwet verboden stoffen. Dit is een bijzonder ernstig feit dat follow-up zal krijgen van Keuringsdienst van Waren en NPN (indien NPN inzage in de benodigde informatie krijgt). 5% staat echter in schril contrast met in recente publicaties gebezigde headlines 'kwart voedingssupplementen vervuild'.

De overige zogenaamde 'vervuilingen' bestaan uit 'ontdekte' sporen boven de hiervoor genoemde grenswaardes van de stoffen cafeïne en efedrine. Met andere woorden stoffen die in Nederland volgens de Warenwet in supplementen toegestaan zijn. Indien cafeïne en efedrine gevonden zijn dan kunnen de producten wel degelijk aan de Warenwet voldoen vanwege de declaratie op het etiket van ingrediënten zoals bijvoorbeeld 'Kola Nut', 'Guarana', 'Groene Thee', 'Ginseng', 'Maté', of ' Zeedruif'. Uiteraard moeten voedingssupplementen voldoen aan alle zuiverheideisen van de Warenwet net als dat ook geldt voor voedingsmiddelen.

NPN ontbreekt, ondanks toezeggingen (uiteraard met behoud van geheimhouding van de sporter) momenteel nog steeds de essentiële informatie om een oordeel te kunnen vormen.
Sinds een half jaar heeft de NPN een speciale werkgroep sportsupplementen, met als één van de doelen de relatie doping en voedingssupplementen te onderzoeken. NPN heeft reeds in oktober 2001 een gedetailleerd voorstel gedaan inzake een informatie- en kwaliteitsanalyse-systeem waardoor (top)sporters een verantwoorde keuze uit voedingssupplementen kunnen gaan maken.

Voor nadere informatie:
Natuur- & gezondheidsProducten Nederland (NPN)
Postbus 373, 3850 AJ ERMELO
Tel: 0341-554023, Fax: 0341-561772
website: http://www.natuur-gezondheidsproducten.nl
e-mail: secretariaat@natuur-gezondheidsproducten.nl

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie