Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen van de gemeente Swalmen

Datum nieuwsfeit: 11-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Swalmen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Swalmen

Gemeente Swalmen
INFORMATIE Verleende bouwvergunningen Burgemeester en wethouders van Swalmen hebben bouwvergunning / bouwmelding verleend aan:
* Stichting Woongoed 2-Duizend, Gouv. van Hövelllaan 31 te Reuver, voor het verbouwen van een kindercentrum/kinderdagopvang aan Gevaren 1
* L. Hermans, van Oeststraat 4, voor het oprichten van een woning aan de Elzenbroek 24
* J. Wolter, Swalmdal 4, voor het uitbreiden van een woning aan de Informatie Veestraat 3
gemeente Swalmen * M. Hannink, Heydweg 20, voor het oprichten van een bedrijfsruimte aan (week 1/2002) de Reubenberg 16
* H. Eggels, Kon. Wilhelminalaan 20, voor het veranderen van een veran- Bezoekadres: da.
Markt 3
In het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden Postadres: binnen zes weken na deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het Postbus 9000, college van burgemeester en wethouders van Swalmen. 6070 AA Swalmen. Datum bekendmaking: 2 januari 2002.

Telefoon:
(0475) 509222 Aanvragen bouwvergunningen /

Fax: Bouwtoestemmingen en sloopvergunningen (0475) 509223
Burgemeester en wethouders van Swalmen hebben een bouwaanvrage / E-mail adres: bouwmelding ontvangen van: (Info@swalmen.nl) * L. van Keeken, Grindbank 49, voor het oprichten van een woning aan de Elzenbroek 34 Openingstijden: * Nepak Beheer B.V., Reubenberg 14, voor het oprichten van een bedrijfs- maandag t/m. vrijdag ruimte
van 9.00 tot 12.00 uur.
Datum bekendmaking: 2 januari 2002. Avondopenstelling a f-
deling burgerzaken:
iedere donderdag van Kandidaatstelling verkiezing leden 16.30 tot 18.30 uur. gemeenteraad

Sociale zaken is van
maandag t/m vrijdag
geopend van 9.00 tot Op dinsdag 22 januari 2002 vindt de kandidaatstelling voor de gemeente- 12.00 uur en verder op raadsverkiezing plaats. De kandidatenlijsten kunnen op die dag van 09.00 tot afspraak. 15.00 uur worden ingeleverd bij de afdeling Burgerzaken. Hierbij moet en di- verse wettelijk voorgeschreven verklaringen en machtigingen ingeleverd Spreekuur burgemees- worden en moet in sommige gevallen een waarborgsom worden gestort. ter en de wethouders Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. H. Brakel, telefoon- op afspraak. nummer 509232.pagina 2

Kapvergunningen Overige commissies

Burgemeester en wethouders van Swalmen hebben De commissie Welzijn vergadert op 8 januari kapvergunning verleend aan: 2002, om 19.00 uur in de raadszaal. Ten tijde van de samenstellen van dit informatiebulletin was de
* Dhr. J. Pfennings, Heide 38, Swalmen, voor het agenda nog niet bekend. kappen van 10 tuja's, 2 hulst en 2 laurier, staande bij Heide 38;

* Dhr. M.P.T. Valckx, Boutestraat 24, Swalmen, voor De commissie openbare werken vergadert op het kappen van 1 acacia en 2 sparen, staande 10 januari 2002, om 19.00 uur, in de raadszaal. naast de woning Boutestraat 24; Ten tijde van de samenstellen van dit informatie-
* Dhr. A.C.M. Peeters, Kruiskamp 22, Swalmen, voor bulletin was de agenda nog niet bekend. het kappen van 2 wilgen, staande in de achtertuin bij Kruiskamp 22. De commissie algemene en bestuurlijke aan- gelegenheden vergadert op 10 januari 2002, om Tegen het verlenen van deze kapvergunning kan 18.30 uur in de b&w-kamer van het gemeente- eenieder die direct in zijn belang is getroffen binnen een termijn van zes weken na datum van deze bekend- huis. Ten tijde van de samenstellen van dit infor- making een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij matiebulletin was de agenda nog niet bekend. ons college.
De commissie financiën en economische za- Datum bekendmaking: 2 januari 2002. ken vergadert op 10 januari 2002, om 20.30 uur, in de raadszaal. Ten tijde van de samenstellen Vergadering Commissie Volkshuis- van dit informatiebulletin was de agenda nog niet bekend. vesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu
Op woensdag, 9 januari a.s. om 18.30 uur komt in de raadzaal van het gemeentehuis in openbare vergade- ring de commissie volkshuisvesting, ruimtelijke orde- ning en milieu bijeen.

1. Woningbouw locatie IJzergieterij Konings.

2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 28 november 2001.


3. Kennisneming van:
a. Het vastgestelde Provinciaal Omgevings- plan Limburg.
b. Goedkeuringsbesluit bestemmingsplan Rijksweg 73 Zuid en ontheffing Natuurbe- schermingswet.
c. Continuering kringloopbedrijf.


4. Plaatsen touwbrug op terrein Break Out aan de Oudebaan.


5. Realisatie-overeenkomst fase 3 plan Bosstraat- Zuid.


6. Notitie "Woningbouw in de kernen Swalmen en Boukoul".

7. Rondvraag.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie