Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vaststelling bestemmingsplan De Zoeke in gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 11-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

Vaststelling bestemmingsplan De Zoeke Met ingang van vrijdag 11 januari 2002 ligt bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo gedurende een periode van vier weken ter inzage het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2001 vastgestelde bestemmingsplan De Zoeke met een daarbij behorend beeldkwaliteitplan. Het bestemmingsplan beoogt de aanleg van een kleinschalig bedrijventerrein bij de kern Saasveld mogelijk te maken. Ten opzichte van het ontwerp is het plan licht gewijzigd. Het bouwen van enkele bedrijfswoningen is aan een vrijstelling gekoppeld; daarnaast is in de toelichting de behoefte nader onderbouwd en zijn in de toelichting en de voorschriften enkele verduidelijkingen aangebracht.
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder die tijdig zijn/haar zienswijze bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij/zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, schriftelijk zijn of haar bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Voorbereidingsbesluit
In zijn vergadering van 17 december 2001 heeft de gemeenteraad besloten te verklaren dat een bestemmingsplanherziening wordt voorbereid voor het perceel kadastraal bekend gemeente Ootmarsum, sectie C, nr. 196 en plaatselijk bekend Denekamperstraat 45 te Ootmarsum ten behoeve van de realisatie van een bedrijfspand. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op 11 januari 2001 en ligt met ingang van deze datum ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het besluit bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na datum publicatie te zijn ingediend bij de gemeenteraad van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie