Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare besluitenlijst vergadering GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 11-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 8 januari 2002

Onderwerp

Besluit


1.


Vaststelling Stimuleringsplan Natuur Bos en Landschap Noord-Limburg-Oost

Informatie: W. Hazenberg, afdeling Groen

tel. (043) 389 79 59

e-mail:
(w.hazenberg@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben het Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap Noord-Limburg-Oost vastgesteld. Het plan legt vast welke de gewenste natuur-, bos- en landschapskwaliteit is binnen Noord-Limburg-Oost. Het plan dient als toetsingskader bij de inzet van rijks- en provinciale subsidieregelingen voor inrichting en beheer van natuur, bos en landschap. Belanghebbenden kunnen vanaf 30 januari 2002 tot en met 13 maart 2002 tegen het plan in beroep gaan bij de rechter.


2.


Regionale Innovatie Strategie RIS-LIMBURG.nl: Innovatiebeleid 2002-2004

Informatie: mevrouw I. Jahae, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 77 95

e-mail:
(iama.jahae@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten de meerjarenbeleidsnota "Regionale Innovatie Strategie; RIS-LIMBURG.nl: Innovatiebeleid 2002-2004" die het (nieuwe) beleidskader voor het innovatiebeleid in Limburg zal gaan vormen, ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden.


3.

Overzicht economische kredieten september 2001 tot en met december 2001

Informatie: mevrouw L. Rassin-Vijgen, unit coördinatie EGF,

tel. (043) 389 72 73

e-mail:
(ehmt.rassin@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben het overzicht van de subsidies die in de maanden september 2001 tot en met december 2001 zijn verleend in het kader van de Post Economisch Beleid 2001 ter kennisgeving aangeboden aan Provinciale Staten.


4.

Uitspraak Raad van State met betrekking tot houtopslag Wambachgroeve

Informatie: H. van Haaren, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 78 92

email:
(hw.van.haaren@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State van 19 december jl. waarin het door Gedeputeerde Staten tegen Essent Milieu genomen dwangsombesluit inzake de illegale houtopslag in de Wambachgroeve wordt bevestigd.


5.

Oprichting Provincie Limburg Commandiet BV

Informatie: L. van Damme, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 76 00

e-mail:
(la.van.damme@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben ten behoeve van de
samenwerkingsovereenkomst met Rabo Vastgoed BV inzake Ruimte voor Ruimte de Provincie Limburg Commandiet BV opgericht en de heer Weijnen benoemd tot directeur van deze BV.


6.

Haalbaarheidsonderzoek Kunstconsortium Zuid-Limburg

Informatie: M. Snijders, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 71 95

e-mail:
(mjg.snijders@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten leggen de bevindingen van Berenschot over de realisatie van een Kunstconsortium voor Zuid-Limburg voor aan de vaste commissie voor WZC, zodat met de bevindingen van deze commissie rekening gehouden kan worden bij de verdere verkenning.Berenschot stelt voor om niet de oorspronkelijke opzet voor een Kunstconsortium te realiseren (een samenwerkingsverband van culturele instellingen dat vooral gericht is op culturele marketing en de ontwikkeling van gezamenlijke projecten), maar de mogelijkheden voor een fonds en het geven van een impuls voor een "Uitwebsite" verder te verkennen.


7.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van de heer Wijnen (PNL)

Informatie: M. Luijten, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 78 20

e-mail:
(ma.luijten@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Wijnen inzake herstelwerkzaamheden A79 en verlichting A2 vastgesteld.


8.

Nota maaibestekken 2002

Informatie: C. Maas-Claassen, afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 77 25

e-mail:
(clm.maas@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg hebben besloten om de maaibestekken van Noord en Zuid openbaar aan te besteden met voorafgaande selectie conform UAR 2001. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten besloten om de maaibestekken in de vorm van een éénjarig contract met optie tot verlenging met maximaal twee jaren op de markt te brengen.


9.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van de heer Zinken (PNL)

Informatie: I. Mallée, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 77 75

email:
(il.mallee@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om betreffende uitzettingsprocedures het rijksbeleid inzake de uitzettingsprocedure te volgen. Dit betekent dat de Provincie zich niet mengt in rechterlijke uitspraken over uitzetting van uitgeprocedeerden.


10.

Samenwerking LVB LVR

Informatie: J. Leurs, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 70 98

e-mail:
(jfp.leurs@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten een voorstel voor de samenwerking van de koepels van Limburgse vrouwenorganisaties (LVB en LVR) voorgelegd. Dit voorstel voorziet in het voortzetten van het proces van koepelvorming, een evaluatie in januari 2003, ondersteuning van het proces door Symbiose en het opstellen van één integraal beleidsplan.


11.

Plan van Aanpak Nieuwkomers

Informatie: C. Grijsbach, afdeling Onderzoek en Ondersteuning

tel. (043) 389 70 90

e-mail:
(cmja.grijsbach@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemdmet het Plan van Aanpak Nieuwkomers (asielzoekers statushouders) en middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering.Dit betekent dat in de loop van 2002 de subsidiemogelijkheden voor locale projecten op dit terrein verruimd worden binnen bestaande beleidskaders.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend 11-1-2002 14:43

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie