Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op kamervragen over drugskoeriers

Datum nieuwsfeit: 14-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten


Ministerie van Justitie


www.justitie.nl

MIN JUST: Antwoorden kamervragen drugskoeriers

2010204110

Vragen van het lid Rietkerk (CDA) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het gedogen van drugstransporten. (Ingezonden 9 januari 2002)


1
Bent u bekend met de berichten over het doorlaten van cocaïnetransporten door groepen uit de Antillen op Schiphol wegens een tekort aan opsporings- en celcapaciteit?

Ja, met dien verstande dat er geen sprake is van doorlaten van cocaïnetransporten. Het is mij bekend dat vanwege de toegenomen aantallen drugskoeriers op Schiphol er beperkte capaciteit is om de aangehouden drugskoeriers onder te brengen, te berechten en vervolgens in te sluiten in de daarvoor toegeruste voorzieningen.


2
Waarom wordt dit soort transporten op de Antilliaanse vliegvelden niet voorkomen?

In de ambtelijke werkgroep Luchthavens, waartoe de minister van Justitie eind 2000 het initiatief heeft genomen, is gesproken over het versterken van het toezicht op de luchthavens in de Nederlandse Antillen en Aruba. De werkgroep, waarin vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie van de drie landen in het Koninkrijk zitting hebben, heeft in december 2001 een aantal aanbevelingen gedaan die onder andere moeten leiden tot een verhoogde pakkans van drugskoeriers op Curaçao. De aanbevelingen hebben onder meer betrekking op de uitbreiding van de controlecapaciteit en de inzet van technische hulpmiddelen, zoals bagagedoorlichtingsapparaten. De aanbevelingen zijn door de ministers van Justitie van de landen onderschreven. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie is bereid desgevraagd projectvoorstellen voor de verbetering van de detectiecapaciteit op de luchthavens in de Nederlandse Antillen en Aruba te financieren. Hierop zal nader worden ingegaan in het plan van aanpak dat u zo spoedig mogelijk zal worden toegezonden.

De vragen 3, 5 en 6 worden hieronder gezamenlijk beantwoord.

4
Wie is verantwoordelijk voor de bestrijding van deze criminaliteit op de luchthaven Schiphol?

De minister van Justitie is politiek eindverantwoordelijk voor de bestrijding van de criminaliteit op de luchthaven Schiphol. De controle in verband met de invoer van drugs via het personenvervoer vindt sinds 1993 plaats via de reguliere werkzaamheden van de douane en via het zogenaamde Schipholteam. Het Schipholteam is een samenwerkingsverband van douane en de Koninklijke marechaussee en wordt aangestuurd door het openbaar ministerie. De controle op verdovende middelen via de vrachtlijnen vindt plaats door het HarcCargoteam. Dit team is een samenwerkingsverband van de Koninklijke marechaussee, de douane en de FIOD, dat ook wordt aangestuurd door het openbaar ministerie.


3
Is de opsporings- en recherchecapaciteit op de luchthaven Schiphol toereikend voor een effectieve aanpak van deze criminaliteit? Indien dit niet het geval is, wat bent u van plan hieraan te doen?

5
Is het waar dat het gebrek aan celcapaciteit ertoe leidt dat slechts enkelen van de genoemde groep dan wel groepen gepakt worden? Zo neen, wat zijn dan de echte oorzaken?

6
Kloppen de feiten zoals weergegeven in het programma? Zo ja, staat dit niet haaks op het uitgangspunt dat gedoogsituaties moeten worden bestreden (RTL-TV van 3 januari jl.).

Voor de antwoorden op deze vragen wijs ik u allereerst op mijn brief van heden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Zoals ik in de brief heb geschreven heeft de toename van het aantal drugskoeriers op Schiphol geleid dat in september 2001 een speciale actie gericht op de toen dominante groep van Nigeriaanse bolletjesslikkers. Het effect van de actie bleek echter van korte duur. De aantallen koeriers stegen na afloop weer snel. Het is de bedoeling dat deze incidentele actie leidt tot een geïntensiveerde aanpak die overeenstemt met de omvang van het probleem.

Duidelijk is dat bij de huidige inspanningen bij lange na niet alle drugskoeriers worden opgepakt. Door de aanmerkelijk grotere aantallen aan te houden drugskoeriers is niet alleen de opsporings- en recherchecapaciteit op de luchthaven Schiphol ontoereikend, maar ook in de rest van de strafrechtelijke keten zijn er capaciteitsproblemen ontstaan. Op dit moment wordt er op mijn departement gewerkt aan een plan van aanpak waarin mede op basis van de besluitvorming van het tripartite overleg van 3 januari 2002 gestreefd wordt naar een structurele oplossing. In het plan van aanpak zullen voorzieningen worden voorgesteld voor de korte en middellange termijn. Ik streef er naar u het plan van aanpak eind deze week te doen toekomen.

14 jan 02 21:32

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie