Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opbrengst lokale lasten stijgt met 6,2 procent

Datum nieuwsfeit: 15-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht
PB02-009
15 januari 2002
9.30 uur Opbrengst lokale lasten stijgt met 6,2 procent

De heffingen van provincies, gemeenten en waterschappen stijgen in 2002 met 6,2 procent. De lokale lasten voor burgers en bedrijven komen hierdoor in totaal uit op 8,2 miljard euro. De gemeenten innen hiervan 5,7 miljard euro, de rest gaat naar de provincies en de waterschappen. Dit blijkt uit de eerste voorlopige resultaten van een CBS-onderzoek naar de begrotingen van lagere overheden. De gemeentelijke heffingen groeien met 6,2 procent. Dit is de kleinste toename in de afgelopen jaren: sinds 1998 schommelt de groei van de opbrengst rond 8 procent. De belangrijkste oorzaak is een relatief gematigde groei van de onroerendezaakbelasting (OZB). De lasten van waterschappen stijgen met 5,2 procent en de lasten van provincies met 7,7 procent.

Groei gemeentelijke lasten vlakt af In de periode 1998-2001 bedroeg de groei van de gemeentelijke lasten ongeveer 8 procent. In 2002 innen de gemeenten 338 miljoen euro meer aan belastingen dan in 2001, een stijging van 6,2 procent. De belangrijkste gemeentelijke heffing, de onroerendezaakbelasting, stijgt met 139 miljoen euro, een stijging van 5,5 procent. De onroerendezaakbelasting levert de gemeenten in 2002 bijna 2,7 miljard euro op. De opbrengst van de rioolrechten wordt begroot op 0,7 miljard euro. De afvalstoffenheffing neemt toe tot 1,2 miljard euro.

CBS-Persdienst Parkeerbelasting stijgt door Postbus 4000 De opbrengst van de parkeerbelasting groeit onverminderd door. In 2270 JM Voorburg 2002 rekenen de gemeenten op 341 miljoen euro, dat is 31 miljoen tel. (070) 337 58 16 euro (10,1 procent) meer dan in 2001. Slechts een klein gedeelte van fax (070) 337 59 71
E-mail: deze toename, ongeveer 4 miljoen euro, wordt veroorzaakt doordat (persdienst@cbs.nl) gemeenten in 2002 gestart zijn met het heffen van parkeerbelasting. Inmiddels heffen 149 van de 496 gemeenten parkeerbelasting. In 104 gemeenten stijgt de opbrengst uit parkeerbelasting omdat Het CBS gemeenten de tarieven verhogen, meer vergunningen uitgeven of op is een dienst van meer plaatsen betaald parkeren invoeren. het Ministerie van
Economische Zaken

CBS Persbericht PB02-009 pagina 1 van 3Forensenbelasting wint terrein
De opbrengst van de forensenbelasting stijgt met 16,0 procent tot 14 miljoen euro. Verschillende gemeenten hebben besloten om een groot aantal recreatiewoningen en stacaravans voortaan aan te slaan voor de forensenbelasting in plaats van de toeristenbelasting. Ook de stijging van het aantal recreatiewoningen draagt bij aan een hogere belastingopbrengst.

Provincies heffen meer opcenten
De provinciale heffingen bestaan voornamelijk uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Door de groei van het wagenpark en het steeds zwaarder worden van auto's neemt deze heffing toe. In alle provincies stijgt de opbrengst tussen de 6,4 en 15,7 procent. Alleen in Noord- Holland blijft de opbrengst vrijwel gelijk. Dit is het gevolg van tijdelijke maatregelen in deze provincie om de opbrengstgroei te begrenzen.

Technische toelichting
Onderzocht zijn de zogenaamde primitieve begrotingen. Dit zijn de begrotingsvoorstellen die aan de verantwoordelijke politieke organen (gemeenteraad, provinciale staten, of de verenigde vergadering van een waterschap) worden voorgelegd. Wijzigingen die mogelijk optreden in de loop van deze besluitvormingstrajecten kunnen gevolgen hebben voor de hier gepresenteerde resultaten.
In dit persbericht zijn steeds de totale opbrengsten van de heffingen vermeld. Stijging van deze opbrengsten wil niet zeggen dat alle burgers hun lasten met dezelfde percentages zien stijgen. In de eerste plaats drukken de heffingen niet alleen op burgers maar ook op bedrijven. Daarnaast is er geen sprake van uniforme belastingdruk doordat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende gemeenten. Gepresenteerd worden de netto opbrengsten, dat wil zeggen de opbrengsten na aftrek van de kortingsmaatregelen en kwijtschelding. Er is op dit moment nog geen informatie beschikbaar over de uitsplitsing van belastingdruk naar grootte van gemeenten of naar regio. Ook de uitsplitsing van de verdeling van de belastingdruk inzake OZB over eigenaren en gebruikers, dan wel over woningen en bedrijven is nog niet bekend.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie