Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verkiezingen leden gemeenteraad van Appingedam

Datum nieuwsfeit: 15-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

15-1-2002 Verkiezingen leden gemeenteraad 6 maart 2002

De burgemeester van Appingedam maakt het volgende bekend:


1. Op dinsdag 22 januari 2002 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Appingedam plaatshebben.
Op die dag kunnen bij het Bureau Verkiezingen aan het adres Wilhelminaweg 14, bij het daar geves-tigde hoofdstembureau van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd. Om 16.00 uur zal het hoofdstembureau de ingeleverde kandidatenlijsten onderzoeken. Deze vergade-ring is niet-openbaar. Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de kandidatenlijsten worden ver-strekt door mevrouw C.I.A. Hoeben, Bureau verkiezingen, Wilhelminaweg 14 Appingedam.
Na de zitting van 22 januari worden de kandidatenlijsten, alsmede het procesverbaal van de zitting, ingevolge het bepaalde in de artikelen I
1 lid 1 van het Kiesbesluit en I 3,
lid 1 van de Kieswet voor een iedere ter inzage gelegd bij het Bureau Verkiezingen.


2. Op donderdag 24 januari 2002 om 16.00 uur zal een openbare zitting plaatsvinden van het
hoofdstembureau aan de Wilhelminaweg 14 te Appingedam, waarin de ingeleverde kandidatenlijsten worden genummerd. In deze zitting zal tevens worden beslist over de geldigheid van de lijstencombi-natie(s). Op grond van het bepaalde in artikel I 15 lid 1 van de kieswet worden de lijsten van kandidaten met vermelding van de daaraan toegekende nummers voor eenieder ter inzage gelegd, alsmede het proces-verbaal van de zitting.


3. Op vrijdag 25 januari 2002 om 16.00 uur zal een openbare zitting plaatsvinden van het
hoofdstembureau aan de Wilhelminaweg 14 te Appingedam, waarin beslist wordt over:

- de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten.
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten.
- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.
Op grond van het bepaalde in artikel I 1 lid 1 van het Kiesbesluit wordt het procesverbaal van de zit-ting voor eenieder ter inzage gelegd.

Plaats: Appingedam De burgemeester voornoemd,
Datum : 14 januari 2002 dhr. E.A. Groot

STEMMEN IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE

De burgemeester van Appingedam maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente op woensdag 6 maart 2002 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te bren-gen in een stembureau naar keuze.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

1. Bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor ver-zoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.


2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 22 januari 2002 als kiezer is geregistreerd.


3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.


4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELINGE AANVRAAG

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de oproepingskaart, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de verkiezing de oproepingskaart over te leggen bij de afdeling Burgerzaken van zijn/haar woon-plaats.


2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door mevrouw C.I.A. Hoeben, Bureau verkiezingen,
Wilhelminaweg 14.

Plaats: Appingedam De burgemeester voornoemd,
Datum : 14 januari 2002 dhr. E.A. Groot

STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Appingedam maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente op woensdag 6 maart 2002 een kiezer is toegestaan bij volmacht te mogen stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

1. Bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de ver-zoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.


2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 20 februari 2002 , door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij als kiezer is geregistreerd.


3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan om in een stembu-reau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.


4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet als kiezer zijn geregi-streerd.


5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE OPROEPINGSKAART
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de oproepings-kaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit geschiedt door de oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.


7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet in hetzelfde stemdistrict als kiezer zijn geregi-streerd als degene die de volmacht geeft.


8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door mevrouw C.I.A. Hoeben, Bureau verkiezingen, Wilhelmina-weg 14.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie