Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten van de Gemeente Heumen

Datum nieuwsfeit: 15-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

15-01-2002

De Verbinding week 3

Hoe denkt u over onkruidbestrijding?

De gemeente wil niet de gifspuit inzetten tegen onkruid op wegen en paden. Toch is die begroeiing velen een doorn in het oog. Wat valt er dan tegen te doen?

Niet iedereen vindt overigens dat onkruid bestreden moet worden, maar een groot deel van de bevolking vindt het wel prettig als het zo weinig mogelijk tussen de bestrating opkomt.
Er zijn verschillende methodes om het te lijf te gaan. Vegen met staalborstels bijvoorbeeld, maar ook daaraan kleven nadelen. Andere manieren zijn branden en stomen of het handmatig wieden. Dat laatste is erg arbeidsintensief en dus duur. Daarom heeft de gemeente in het verleden vergoedingen verstrekt aan verenigingen die met hun leden de trottoirs schoon wilden houden. Voor de gemeente is het goedkoper dan het inzetten van werklui en de club kan er zijn kas mee spekken.

De verschillende alternatieven staan uitgewerkt in de onkruidnotitie "Niet van Groei naar Bloei!" die eind vorig jaar uitkwam. De notitie kan bij de sector GGZ in het gemeentehuis worden ingezien. De gemeente is benieuwd hoe inwoners over de verschillende methodes denken. Iedere belangstellende kan daarom op de notitie reageren. Verenigingen die iets bij willen verdienen door samen het onkruid aan te pakken kunnen zich eveneens melden bij de balie van GGZ. De notitie ligt ter inzage tot en met 8 februari.

Foto: In Nederasselt houden verenigingen al langer de trottoirs schoon.

Ruim 62 duizend kurken!

Het is zinvol kurken apart in te zamelen omdat ze kunnen worden verwerkt tot bijvoorbeeld isolatieplaten en kurkvloeren. Toch gaan we er bijna allemaal aan voorbij. We trekken een fles wijn open en gooien de kurk bij het huisvuil. Wat doet zo'n ene kurk er nu toe? Al een aantal jaren geleden besloot Milieudefensie het gescheiden bewaren van kurken te propageren. Onder andere bij Gall&Gall in Malden kwam een mand staan waarin de kurken konden worden gedropt. Tot 2000 werd nooit bijgehouden hoeveel er eigenlijk werd ingezameld. Dat is vorig jaar wel gedaan. En het resultaat verbaasde de inzamelaars: één jaar leverde 62.250 kurken op. Dat is 261 kilo oftewel 29 vuilniszakken vol.
Zo bekeken wordt het verhaal van die ene kurk van die ene fles wijn heel anders. De totale hoeveelheid is inderdaad een beperking van de afvalberg en bovendien zoveel dat er ook iets mee te doen is. Bij de volgende fles wijn toch maar even die kurk apart houden in een doosje? In het winkelcentrum komt u vaak genoeg en het doosje is dan zo geleegd.

Gratis overdekt parkeren

De automobilisten die in het centrum van Malden moeten zijn hebben de weg naar de overdekte parkeergarage onder Maldensteijn bepaald nog niet massaal gevonden. Iedereen kan er vanaf 10 uur 's morgens tot 's nachts 0.30 uur gratis terecht (ook in het weekend) via de Broeksingel en de weg langs De Muse, maar weinigen doen dat tot nu toe. Misschien is de mogelijkheid nog te weinig bekend. Er zij daarom nog maar eens aan herinnerd.
Lees voor het parkeren wel even goed het bord bij de ingang.

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen

Op 22 januari 2002 vindt de kandidaatstelling plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag kunnen bij het hoofdstembureau in het gemeentehuis tussen 9.00 en 15.00 uur kandidatenlijsten worden ingeleverd.
De openbare bekendmaking daarvan is nog na te lezen op de ze site onder verrkiezingen 2002.

Kerstboomversnippering

Op zaterdag 19 januari kunt u tussen 09.00 en 11.00 uur uw kerstboom ter versnippering aanbieden aan de Kloosterhof bij het Honk te Malden. Voor elke ingeleverde boom wordt een lootje verstrekt. Na afloop van het versnipperen worden uit de uitgedeelde lootjes 20 winnende nummers getrokken. Deze nummers worden via Regiodiek bekend gemaakt. Winnaars kunnen later hun prijs (een kadobon à f 25,--/ 11,34) op het gemeentehuis ophalen. Het is dus aan te raden het lootje/de lootjes nog even te bewaren.
De winnende nummers worden bekend gemaakt in de Regiodiek van 29 januari; vanaf 30 januari zijn de kadobonnen af te halen bij de balie van grondgebiedzaken op het gemeentehuis.

Afval

Op woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 januari worden de huisvuilzakken opgehaald.

Voor klachten over afval en honden kunt u terecht bij de reinigingswachter. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 024-3732125.

oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. U kunt hier ook batterijen inleveren.
Op vrijdag 18 januari van 09.00 tot 20.00 uur en zaterdag 19 januari van 09.00 tot 12.00 uur kunt u oud papier brengen naar een container op het marktplein in Overasselt.
Op zaterdag 19 januari kunt u tussen 09.00 en 12.00 uur oud papier brengen naar de container bij Verenigingsgebouw de Terp in Heumen.

chemokar:
In de periode 15 t/m 24 januari rijdt de chemokar weer door de gemeente Heumen. De route vanaf 16 januari is als volgt: 16 januari: ochtend Overasselt restant v.a. Zesakkerlaan; middag Heumen
Avondstandplaats: Overasselt, marktplein Hoogstraat, 18.00 - 19.00 uur 17 januari: ochtend Malden, Jachthuis (Broekkant t/m Kerkweg), middag Jonckherenhof t/m Droogsestraat
Avondstandplaats: Heumen, de Terp, 18.00 - 19.00 uur 18 januari: ochtend Molenwijk (Heiweg t/m Zoom); middag niet Geen avondstandplaats.
21 januari: ochtend restant Molenwijk en Randwijk; middag Kroonwijk t/m Groesbeekseweg
Avondstandplaats: Malden, Malderburchstraat, Hubertushof, 18.00 - 19.00 uur
22 januari: ochtend Maldensveld v.a. Veldsingel t/m het Vlas; middag v.a. Dravik t/m Veldsingel
Avondstandplaats: Malden, parkeerterrein Winkelcentrum 18.00 - 19.00 uur
23 januari: ochtend Boskant v.a. Berkenlaan t/m Eikendreef; middag v.a. Larikshof t/m Sleedoorn
Avondstandplaats: Malden, parkeerterrein Winkelcentrum 18.00 - 19.00 uur
24 januari: ochtend Molenhoek en buitengebied (op afroep); middag Hoogenhof
Avondstandplaats: Malden, parkeerterrein Winkelcentrum 18.00 - 19.00 uur

Mensen uit het buitengebied kunnen tot en met 23 januari aanmelden dat ze kca aan willen bieden, tel.3588362 (afdeling milieu).

Vergunningen

A. Aanvragen bouwvergunning
Bij B&W is de volgende aanvrage om bouwvergunning binnengekomen: uitbreiden woning, Bongerd 63
De publicatie van de aangevraagde bouwvergunningen is uitsluitend informatief bedoeld. Omdat op deze aanvraag nog geen beslissing is genomen bestaat nog geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaren op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bouwplan kan tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvrager het plan nog wijzigt.

B. Aanvrage kapvergunning
Er is een aanvrage binnen om een kapvergunning voor:
1 els, Jachthoorn 11
Wie het niet met een eventuele verlening van een vergunning eens is kan daartegen bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 29 januari.

C. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 3 januari:
B20010033: bouw woning, Kreytacker 20
Verzonden op 7 januari:
B20010301: bouw mestplaat, St. Jacobsweg 10
Verzonden op 8 januari:
B20010254: bouw woning, Bovenschap 11
Verzonden op 9 januari:
B20010151: uitbreiden woning, Esdoornhof 8

Weigering bouwvergunning:
Verzonden op 7 januari:
B 003/2001: bouw kantoorpand, Rijksweg 40a
Wie het niet eens is met één van bovengenoemde besluiten kan daartegen binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Commissie ABO

De commissie Algemene Bestuurlijke en Organisatiezaken (ABO) vergadert op 17 januari om 20.00 uur. De agenda stond in De Verbinding van 8 januari.

Intrekking revisievergunning

Looistraat 47a
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken ingevolge paragraaf 3.5.6 van afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om de vergunning in te trekken van Maatschap G. en J. Kesseler, Marsstraatje 3, te Grave, verleend op 17 augustus 1993. Het betreft een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een rundvee- en varkenshouderij aan de Looistraat 47a te Heumen. De intrekking geschiedt vanwege het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten.

Waar in te zien?
De ontwerpbeschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen vanaf 16 januari 2002 gedurende twee weken ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken van het gemeentehuis. Daar kunt u elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en op maandag van 17.00 tot 18.30 uur terecht. De stukken zijn ook in te zien in de Openbare Bibliotheken, Kloosterhof 1 te Malden en Beatrixstraat 2 te Overasselt gedurende normale openingstijden.

Bedenkingen
Schriftelijke bedenkingen kunnen tot en met 30 januari 2002 worden ingebracht bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. Diegenen die bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking indienen kunnen verzoeken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Malden, 15 januari 2002.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...