Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten van de Gemeente Heumen

Datum nieuwsfeit: 15-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

15-01-2002

De Verbinding week 3

Hoe denkt u over onkruidbestrijding?

De gemeente wil niet de gifspuit inzetten tegen onkruid op wegen en paden. Toch is die begroeiing velen een doorn in het oog. Wat valt er dan tegen te doen?

Niet iedereen vindt overigens dat onkruid bestreden moet worden, maar een groot deel van de bevolking vindt het wel prettig als het zo weinig mogelijk tussen de bestrating opkomt.
Er zijn verschillende methodes om het te lijf te gaan. Vegen met staalborstels bijvoorbeeld, maar ook daaraan kleven nadelen. Andere manieren zijn branden en stomen of het handmatig wieden. Dat laatste is erg arbeidsintensief en dus duur. Daarom heeft de gemeente in het verleden vergoedingen verstrekt aan verenigingen die met hun leden de trottoirs schoon wilden houden. Voor de gemeente is het goedkoper dan het inzetten van werklui en de club kan er zijn kas mee spekken.

De verschillende alternatieven staan uitgewerkt in de onkruidnotitie "Niet van Groei naar Bloei!" die eind vorig jaar uitkwam. De notitie kan bij de sector GGZ in het gemeentehuis worden ingezien. De gemeente is benieuwd hoe inwoners over de verschillende methodes denken. Iedere belangstellende kan daarom op de notitie reageren. Verenigingen die iets bij willen verdienen door samen het onkruid aan te pakken kunnen zich eveneens melden bij de balie van GGZ. De notitie ligt ter inzage tot en met 8 februari.

Foto: In Nederasselt houden verenigingen al langer de trottoirs schoon.

Ruim 62 duizend kurken!

Het is zinvol kurken apart in te zamelen omdat ze kunnen worden verwerkt tot bijvoorbeeld isolatieplaten en kurkvloeren. Toch gaan we er bijna allemaal aan voorbij. We trekken een fles wijn open en gooien de kurk bij het huisvuil. Wat doet zo'n ene kurk er nu toe? Al een aantal jaren geleden besloot Milieudefensie het gescheiden bewaren van kurken te propageren. Onder andere bij Gall&Gall in Malden kwam een mand staan waarin de kurken konden worden gedropt. Tot 2000 werd nooit bijgehouden hoeveel er eigenlijk werd ingezameld. Dat is vorig jaar wel gedaan. En het resultaat verbaasde de inzamelaars: één jaar leverde 62.250 kurken op. Dat is 261 kilo oftewel 29 vuilniszakken vol.
Zo bekeken wordt het verhaal van die ene kurk van die ene fles wijn heel anders. De totale hoeveelheid is inderdaad een beperking van de afvalberg en bovendien zoveel dat er ook iets mee te doen is. Bij de volgende fles wijn toch maar even die kurk apart houden in een doosje? In het winkelcentrum komt u vaak genoeg en het doosje is dan zo geleegd.

Gratis overdekt parkeren

De automobilisten die in het centrum van Malden moeten zijn hebben de weg naar de overdekte parkeergarage onder Maldensteijn bepaald nog niet massaal gevonden. Iedereen kan er vanaf 10 uur 's morgens tot 's nachts 0.30 uur gratis terecht (ook in het weekend) via de Broeksingel en de weg langs De Muse, maar weinigen doen dat tot nu toe. Misschien is de mogelijkheid nog te weinig bekend. Er zij daarom nog maar eens aan herinnerd.
Lees voor het parkeren wel even goed het bord bij de ingang.

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen

Op 22 januari 2002 vindt de kandidaatstelling plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag kunnen bij het hoofdstembureau in het gemeentehuis tussen 9.00 en 15.00 uur kandidatenlijsten worden ingeleverd.
De openbare bekendmaking daarvan is nog na te lezen op de ze site onder verrkiezingen 2002.

Kerstboomversnippering

Op zaterdag 19 januari kunt u tussen 09.00 en 11.00 uur uw kerstboom ter versnippering aanbieden aan de Kloosterhof bij het Honk te Malden. Voor elke ingeleverde boom wordt een lootje verstrekt. Na afloop van het versnipperen worden uit de uitgedeelde lootjes 20 winnende nummers getrokken. Deze nummers worden via Regiodiek bekend gemaakt. Winnaars kunnen later hun prijs (een kadobon à f 25,--/ 11,34) op het gemeentehuis ophalen. Het is dus aan te raden het lootje/de lootjes nog even te bewaren.
De winnende nummers worden bekend gemaakt in de Regiodiek van 29 januari; vanaf 30 januari zijn de kadobonnen af te halen bij de balie van grondgebiedzaken op het gemeentehuis.

Afval

Op woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 januari worden de huisvuilzakken opgehaald.

Voor klachten over afval en honden kunt u terecht bij de reinigingswachter. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 024-3732125.

oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. U kunt hier ook batterijen inleveren.
Op vrijdag 18 januari van 09.00 tot 20.00 uur en zaterdag 19 januari van 09.00 tot 12.00 uur kunt u oud papier brengen naar een container op het marktplein in Overasselt.
Op zaterdag 19 januari kunt u tussen 09.00 en 12.00 uur oud papier brengen naar de container bij Verenigingsgebouw de Terp in Heumen.

chemokar:
In de periode 15 t/m 24 januari rijdt de chemokar weer door de gemeente Heumen. De route vanaf 16 januari is als volgt: 16 januari: ochtend Overasselt restant v.a. Zesakkerlaan; middag Heumen
Avondstandplaats: Overasselt, marktplein Hoogstraat, 18.00 - 19.00 uur 17 januari: ochtend Malden, Jachthuis (Broekkant t/m Kerkweg), middag Jonckherenhof t/m Droogsestraat
Avondstandplaats: Heumen, de Terp, 18.00 - 19.00 uur 18 januari: ochtend Molenwijk (Heiweg t/m Zoom); middag niet Geen avondstandplaats.
21 januari: ochtend restant Molenwijk en Randwijk; middag Kroonwijk t/m Groesbeekseweg
Avondstandplaats: Malden, Malderburchstraat, Hubertushof, 18.00 - 19.00 uur
22 januari: ochtend Maldensveld v.a. Veldsingel t/m het Vlas; middag v.a. Dravik t/m Veldsingel
Avondstandplaats: Malden, parkeerterrein Winkelcentrum 18.00 - 19.00 uur
23 januari: ochtend Boskant v.a. Berkenlaan t/m Eikendreef; middag v.a. Larikshof t/m Sleedoorn
Avondstandplaats: Malden, parkeerterrein Winkelcentrum 18.00 - 19.00 uur
24 januari: ochtend Molenhoek en buitengebied (op afroep); middag Hoogenhof
Avondstandplaats: Malden, parkeerterrein Winkelcentrum 18.00 - 19.00 uur

Mensen uit het buitengebied kunnen tot en met 23 januari aanmelden dat ze kca aan willen bieden, tel.3588362 (afdeling milieu).

Vergunningen

A. Aanvragen bouwvergunning
Bij B&W is de volgende aanvrage om bouwvergunning binnengekomen: uitbreiden woning, Bongerd 63
De publicatie van de aangevraagde bouwvergunningen is uitsluitend informatief bedoeld. Omdat op deze aanvraag nog geen beslissing is genomen bestaat nog geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaren op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bouwplan kan tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvrager het plan nog wijzigt.

B. Aanvrage kapvergunning
Er is een aanvrage binnen om een kapvergunning voor:
1 els, Jachthoorn 11
Wie het niet met een eventuele verlening van een vergunning eens is kan daartegen bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 29 januari.

C. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 3 januari:
B20010033: bouw woning, Kreytacker 20
Verzonden op 7 januari:
B20010301: bouw mestplaat, St. Jacobsweg 10
Verzonden op 8 januari:
B20010254: bouw woning, Bovenschap 11
Verzonden op 9 januari:
B20010151: uitbreiden woning, Esdoornhof 8

Weigering bouwvergunning:
Verzonden op 7 januari:
B 003/2001: bouw kantoorpand, Rijksweg 40a
Wie het niet eens is met één van bovengenoemde besluiten kan daartegen binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Commissie ABO

De commissie Algemene Bestuurlijke en Organisatiezaken (ABO) vergadert op 17 januari om 20.00 uur. De agenda stond in De Verbinding van 8 januari.

Intrekking revisievergunning

Looistraat 47a
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken ingevolge paragraaf 3.5.6 van afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om de vergunning in te trekken van Maatschap G. en J. Kesseler, Marsstraatje 3, te Grave, verleend op 17 augustus 1993. Het betreft een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een rundvee- en varkenshouderij aan de Looistraat 47a te Heumen. De intrekking geschiedt vanwege het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten.

Waar in te zien?
De ontwerpbeschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen vanaf 16 januari 2002 gedurende twee weken ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken van het gemeentehuis. Daar kunt u elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en op maandag van 17.00 tot 18.30 uur terecht. De stukken zijn ook in te zien in de Openbare Bibliotheken, Kloosterhof 1 te Malden en Beatrixstraat 2 te Overasselt gedurende normale openingstijden.

Bedenkingen
Schriftelijke bedenkingen kunnen tot en met 30 januari 2002 worden ingebracht bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. Diegenen die bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking indienen kunnen verzoeken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Malden, 15 januari 2002.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie