Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen aanbod aardgas in Nederland

Datum nieuwsfeit: 15-01-2002
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 006
Datum: 15-01-2002

AANBOD VAN AARDGAS IN NEDERLAND

Het lid van de Tweede Kamer, Witteveen-Hevinga (PvdA), heeft aan de minister van Economische Zaken op 19 september 2001 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Kent u het onderzoek van prof. C.J. Jepma over de invloed van beleidswijzigingen ten aanzien van het aanbod van aardgas in Nederland? 1)


2 Wat is uw oordeel over de uitkomsten van het onderzoek?

3 Deelt u de conclusie dat de leveringszekerheid van aardgas in Nederland in gevaar kan komen? Zo ja, welke instrumenten staan u ter beschikking om dit gevaar te keren en zult u daarvan gebruik maken? Zo nee, waarom niet?


4 Hoe verhoudt het transporttarief van Gasunie zich tot dat van wat in omringende landen wordt berekend? Indien het Nederlandse tarief beduidend afwijkt van dat van de ons omringende landen, kunt u hiervoor dan een verklaring geven?


5 Wat is de rol van de diverse nationale toezichthouders bij het vaststellen van de nationale transporttarieven? Vindt die vaststelling op verschillende grondslagen plaats? Zo ja, hoe kan dat worden verklaard?


6 klopt het dat, zoals prof. Jepma stelt, netbeheerders terughoudender zullen worden om te investeren in de netcapaciteit? Zo ja, wat kunt u hiertegen doen? Zo nee, waarom niet?


7 Klopt het dat door het invoeren van dagbalancering het aardgasnet minder effectief zal worden gebruikt waardoor de transportcapaciteit terugloopt? Zo ja, waarom wordt er dan toch voor dagbalancering boven uurbalancering gekozen? Zo nee, waarom niet?


8 Is het in het kader een Europees level playing field voor aardgas noodzakelijk dat zaken zoals transporttarieven en balancering tussen de landen van de EU op elkaar worden afgestemd? Zo ja, welke instrumenten staan u daarvoor ter beschikking? Zo nee, waarom niet?

---

1) C.P. Jepma, Gas onder druk, I: ESB 14 september jl.

De Minister van Economische Zaken, A. Jorrtisma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.


1 Ja.2 Het is niet aan mij om een oordeel uit te spreken over een onderzoek, te meer daar dit onderzoek -naar ik begrijp- door Gasunie is ingebracht als processtuk in de procedure die zij tegen de DTe is gestart naar aanleiding van de Richtlijnen Gastransport voor het
jaar 2002. Desondanks kan ik u wel zeggen dat ik een paar kanttekeningen heb bij het artikel in ESB. Dit betreft met name de leveringszekerheid. Professor Jepma gaat voorbij aan de waarborgen in de Gaswet met betrekking tot leveringszekerheid aan de beschermde afnemers. Ook zie ik met de tarieven die Gasunie momenteel hanteert geen aanleiding te veronderstellen dat gasstromen over ons land worden omgeleid.


3 Neen, zie antwoord vraag 2.


4 In opdracht van Gasunie heeft PA Consulting Group (Londen, Verenigd Koninkrijk) een vergelijking gemaakt van de transporttarieven voor aardgas in West-Europa.

In dit omvangrijke onderzoek zijn de tarieven voor 2001 van 21 gasmaatschappijen in
12 landen in kaart gebracht. De Gasunie-transporttarieven blijken volgens dit onderzoek veelal tot de laagste te behoren. Zie voor de uitkomst van het onderzoek: www.gasunie.nl/nl/f_home.htm. Voorts heeft de Europese Commissie onlangs in een werkdocument met betrekking tot de implementatie van de gas- en elektriciteitsrichtlijnen de transporttarieven in de verschillende lidstaten naast elkaar gezet. Dit onderzoek bevestigt de resultaten van PA Consulting Group.


5 De tarieven voor het transport van gas naar beschermde afnemers worden vastgesteld door de DTe. De tarieven voor het transport van gas naar vrije afnemers worden vastgesteld door de transportbedrijven zelf. De transportbedrijven dienen hun tarieven te baseren op Richtlijnen die door de DTe worden vastgesteld. In Europees verband bestaat er verschil in tariefregulering tussen de lidstaten. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in implementatie van de Europese Richtlijn. De laatstgenoemde Richtlijn laat de lidstaten vrijheid in de keuze voor onderhandelde of gereguleerde toegang tot het leidingnet. Evenmin wordt in deze Richtlijn een tariefgrondslag voorgeschreven. Deze varieert in de lidstaten van geen enkele tariefregulering (Duitsland) tot een cost-plus regulering (Verenigd Koninkrijk).


6 Ik heb geen informatie ontvangen waaruit blijkt dat netbeheerders terughoudender zijn geworden om te investeren in netcapaciteit.


7 Wanneer omzetting van uur- naar dagbalancering onder voorwaarden gebeurt, zoals nu het geval is, heeft dit geen effect op de leveringszekerheid. Inmiddels is het onderwerp uur- of dagbalancering niet langer een punt van discussie. Alle partijen, ook Gasunie, zijn akkoord met het principe van dagbalancering.


8 Op Europees niveau wordt aandacht besteed aan zaken die marktverstoring veroorzaken. Wanneer mocht blijken dat verschillen in transporttarieven of balanceringsregime een marktverstoring veroorzaken, zal de Commissie dit ongetwijfeld als aanleiding zien om met voorstellen tot harmonisatie te komen. Regulier overleg tussen de lidstaten wordt in het "Madrid Forum" gevoerd. Naast de lidstaten en de Europese Commissie zijn in dit overleg ook de toezichthouders, de gasindustrie en de afnemers vertegenwoordigd. Verschillen in transporttarieven hebben tot nu toe geen (zichtbaar) effect gehad op de levendigheid van de gashandel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie