Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten van de Gemeente Oud-Beijerland

Datum nieuwsfeit: 15-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oud-Beijerland
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oud-Beijerland

Openbare verlichting
Met ingang van volgende week (vanaf 21 januari 2002) worden gedurende 10 weken de lampen van de lichtmasten in Oud-Beijerland vervangen. Gedurende deze periode zal per straat of wijk de openbare verlichting overdag branden.
De lampen van de lichtmasten worden regelmatig gelijktijdig vervangen. De gemeente laat dit doen, omdat het niet mogelijk is steeds alleen de kapotte lampen te vervangen. Dit zou, ondanks de besparing op de lampen, toch veel duurder zijn, omdat telkens een hoogwerker nodig is om een lamp te vervangen.

Inzameling Kerstbomen
Tijdens de traditionele kerstboominzameling van woensdag 9 januari heeft de Oud-Beijerlandse jeugd in totaal 1.838 kerstbomen ingezameld en ingeleverd. Voor elke ingeleverde 'boom' werd 0,23 uitbetaald. Het aantal ingezamelde kerstbomen vertoont ten opzichte van vorig jaar een stijging van 216 stuks. In wijk Zuid werd 488 kerstbomen ingeleverd, in Zoomwijck 489 en in wijk Oost werden 861 stuks gebracht.

Wijkbijeenkomst Zuidwijk en Zinkweg

De wijkbijeenkomst Zuidwijk en Zinkweg, gepland op woensdag 13 februari 2002, gaat op deze datum niet door! De wijkbijeenkomst wordt verschoven naar een nog nader te bepalen datum na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002. De nieuwe datum wordt in deze informatierubriek bekend gemaakt.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland maken ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2001 heeft verklaard dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor:

* gebied Spui-oever en omgeving;

* gebied gelegen tussen de Langeweg en de Scheermansvliet;
* vijf locaties in het centrumgebied;

* deel van het bestemmingsplan Boezem-Oost (Poortwijk fase III).
De voorbereidingsbesluiten met de daarbij behorende situatietekeningen treden een dag na de publicatiedatum in werking en liggen vanaf die dag voor een ieder bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, ter inzage (openingstijden 09.00
- 12.30 uur en volgens afspraak telefoonnummer 0186-646624).
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na deze bekendmaking een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift tegen bovengenoemde voorbereidingsbesluit indienen bij de gemeenteraad van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten:
* de naam en het adres van de indiener(s);
* de dagtekening;

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

* de gronden van het bezwaar.

Voor de goede orde wordt er op gewezen dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking kent. Dit betekent dat het voorbereidingsbesluit, ook al loopt daartegen een bezwaarprocedure, toch in werking treedt. Gelijktijdig met de indiening van een bezwaarschrift kan de indiener van een bezwaarschrift de President van de rechtbank te Dordrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien gelet op de betrokken belangen spoed is vereist.

Het verzoek tot een voorlopige voorziening kan gericht worden tot de Arrondissementsrechtbank Dordrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.


---

Algemeen verbindende voorschriften
Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 139 en volgende van de Gemeentewet (algemeen verbindende voorschriften) dan wel artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht wordt het volgende medegedeeld.

De gemeenteraad heeft in zijn openbare vergadering van 17 december 2001 een wijziging van de Bouwverordening Oud-Beijerland vastgesteld.

De wijziging heeft betrekking op het bepaalde in artikel 12.1 van hoofdstuk 12 van de Bouwverordening.

Aan artikel 12.1 van hoofdstuk 12 van de Bouwverordening is de tekst (tussen de * *) toegevoegd:

Overtreding van de voorschriften genoemd in artikel 6.2.1 * tweede lid
* geldt als strafbaar feit en wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste vier maanden of geldboete van de derde categorie.

De Bouwverordening treedt in werking m.i.v. de dag na deze bekendmaking. De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van het besluit in de bijgewerkte verzameling gemeentelijke verordening.

De Bouwverordening ligt tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het Gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6. De inzage is kosteloos. Een afschrift kan worden verkregen tegen betaling van de verschuldigde leges.

Bekendmakingen AWB en Woningwet

AWB
Bekendmakingen
Datum publicatie : 17 januari 2002 Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend :

Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Naam en adres

direct-belanghebbende

Dienst

Bouwvergunning verleend voor:

10-01-02

het plaatsen van een schuur op het perceel Parklaan 6;

De heer P.M.M. Hennekam

Parklaan 6

3262 EW Oud-Beijerland

2

10-01-02

het oprichten van een overdekte zitplaats op het perceel Randweg 2;

C.S.G. Willem van Oranje

Randweg 2

3263 RA Oud-Beijerland

2
10-01-02 het vervangen van een fietsenstalling op het perceel Randweg 2;

C.S.G. Willem van Oranje

Randweg 2

3263 RA Oud-Beijerland
2

Positieve reactie op melding bouwvoornemen voor:

30-08-01

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Dokter van Dongenkade 14;

dhr. R.P. Bergsen

Houtmanstraat 31

3262 EG Oud-Beijerland

2

Voorlopige bouwvergunning verleend voor:

Kapvergunning verleend voor:

Sloopvergunning verleend voor:

Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

08-01-02

het uitoefenen van een horecabedrijf in het perceel Hazelaarstraat 27;

Hengelsportvereniging "Ons Genoegen"

De heer A. Rijsdijk

Hazelaarstraat 27

3261 XC Oud-Beijerland

3

BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).
Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :


1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Stafafdeling Bestuurs- en Managementondersteuning, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41

WONINGWET
Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :

15-12-01

het vernieuwen van een schuur op het perceel Uitloop 10;

De heer J. Cevaal

Uitloop 10

3262 CE Oud-Beijerland

03-01-02

het vergroten van een schuur/hal op het perceel Uitloop 34;

De heer J. Klok

Uitloop 34

3262 CE Oud-Beijerland

07-01-02

het wijzigen van een gevel op de percelen Molendijk 9 en 11;

De heer P.H. van der Toorn

Helen Parkhurstweg 68

3263 RK Oud-Beijerland

Sloopvergunningsverzoek tot het:

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...