Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten van de Gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 15-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes* Gemeenteberichten week 03 (datum mededeling 17 januari 2002) Bouwplannen
Kapvergunningen
Bestemmingsplannen
Verleende APV vergunningen
Tijdelijke afsluiting Anna Louwenweg


* Grootschalige controle van het hondenbestand

* Expositie


* Gewijzigde openingstijden balie sector VROM
* Samenwerking sociale zaken


* Bekendmaking
Verkiezingen
De Regiotaxi, nu ook in Eemnes!


* Gemeenteberichten voorgaande weken

Gemeenteberichten week 03

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/aangevraagde bouwvergunningen
- Smalleveen 15, plaatsen schutting, ingekomen op 9 januari 2002.
- Roerdomp 48, veranderen woning, ingekomen op 7 januari 2002.
- Raadhuislaan 61, plaatsen dak op tuinmuur, ingekomen op 7 januari 2002.

- Laarderweg 24a, plaatsen overkapping, ingekomen 7 januari 2002.
Verleende toestemming/bouwvergunningen

- Patrijzenhof 1, vergroten garage en plaatsen kap op garage, verzonden op 11 januari 2002.

- Rietgors 12, plaatsen schutting, verzonden op 11 januari 2002.
Kapvergunningen

Verleende kapvergunningen

- Laarderweg 65, een blauwe Ceder

- Meentweg 85, een Amerikaanse eik.

- Watersnip 13, een Amerikaanse Cypres.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot mevrouw Loman of de heer Schiere en voor kapvergunningen tot de heer Leys, allen van de sector VROM.

Wanneer u als belanghebbende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 109,- voor burgers en 218,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Vlierberg 6, plaatsen GSM-antenne installatie.
- Melkpad 59, 61 en 63, vergroten woningen aan de achterzijde.
- Meentweg 31, bouwen woning.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. Deze bouwplannen liggen vanaf 18 januari 2001 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Verleende APV vergunningen


- 18 januari 2002; Event Support Holland: plaatsen driehoekborden t.b.v. antiekbeurs Motel Witte Bergen (verzonden 14 januari 2002)
- 1 en 28 februari 2002; CDA-Eemnes: innemen standplaats t.b.v. verkiezingen ( verzonden 14 januari 2002)

U kunt als belanghebbende binnen zes weken na verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Voor meer informatie over APV vergunningen kunt u terecht bij de heer Klaasse, tel. 035-5390687, sector ABW.

Tijdelijke afsluiting Anna Louwenweg

Vanaf donderdag 31 januari 2002 zal de Anna Louwenweg tijdelijk - door middel van borden - worden afgesloten voor alle verkeer. Het betreft hier een noodmaatregel vanwege het uitstellen van de reconstructie. Door de slechte staat van het wegdek is het niet verantwoord om de weg open te houden. De agrarische bedrijven die normaal de Anna Louwenweg gebruiken, zullen enige tijd moeten omrijden.

Grootschalige controle van het hondenbestand in Eemnes middels een nieuwe hondenpenning.

Eens per 3 jaar wordt het complete hondenbestand in Eemnes doorgelicht. Dit gebeurt door de vervanging van de hondenpenning. Andere jaren wordt er steekproefsgewijs gecontroleerd wie er een hond houdt. Dát is nl. het belastbare feit: het houden van een hond. De milieuwachter van Eemnes voert tevens de controles op straat uit.

Met ingang van week 4 (21 januari 2002) wordt gestart met het uitdelen van de hondenpenning voor de jaren 2002 t/m 2004. De verwachting is dat in de loop van februari/maart 2002 iedere hondenbezitter deze nieuwe penning heeft ontvangen. Deze penning is goud van kleur en dient ter vervanging van de blauwe penning, welke geldig was tot eind 2001.

Waarom een hondenpenning?
De hondenpenning is ingevoerd als controlemiddel en wordt, om de 3 jaar, uitgereikt aan degene die geregistreerd staat als houder van een hond. De penningen zijn doorlopend genummerd, zodat bekend is aan wie welke penning is uitgereikt.
U dient ervoor te zorgen dat de hond, wanneer deze zich op de openbare weg bevindt, de penning duidelijk zichtbaar aan de hals draagt. Hierop zal controle worden uitgeoefend. De geleider van een hond is dan ook verplicht de controlerende ambtenaar de gelegenheid te geven tot controle wanneer deze hier om verzoekt.
Het is verboden de penning aan anderen af te geven of in gebruik te geven of te laten dragen door een hond, waarvoor geen aangifte is gedaan. Bij verlies van de penning dient u een nieuwe penning aan te vragen. De kosten van een nieuwe penning bedragen 11,35 (fl. 25,00).

Inleveren hondenpenning.
De hondenpenning moet bij eindiging van de belastingplicht altijd worden ingeleverd. Met andere woorden als u, om welke reden dan ook, geen houder meer bent van een hond, levert u de penning in. Doet u dit niet of kunt u dit niet omdat de penning weg is, wordt u 11,35 kosten (per penning) in rekening gebracht. De blauwe penning hoeft niet te worden ingeleverd.

Tip.
Bevestig de penning aan het uiteinde van de hondenriem in plaats van aan de halsband. Dit voorkomt onnodig verlies van de penning.
Expositie

Vanaf 17 december 2001 zal in de hal van het gemeentehuis van Eemnes een tentoonstelling te zien zijn met werken van Mary de Valk. Deze tentoonstelling wordt gehouden naar aanleiding van de aankoop van een schilderij, dat de voorkant van de gemeentelijke kerstkaart 2001 siert.

Mary de Valk, geboren in Laren op de Torenlaan, maakte op jeugdige leeftijd al tekeningen en schetsen met een grote diversiteit aan composities, zoekende naar een eigen stijl. Tijdens de jaren die zij in Vught woonde, heeft zij een opleiding gedaan aan de teken- en schilderakedemie in Den Bosch en Vught. Jarenlang heeft zij les gehad van Ans Markus, nu welbekend en van de landschapsschilders Gerard Ettema en Peter van Oirschot. Zij is een aanhangster van de Haagse School, wat duidelijk tot uiting komt in haar werk. Berglandschappen schilderen is haar favoriete bezigheid en vele doeken hebben dan ook een weg gevonden naar Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Tien jaar geleden is zij met haar man Huub van der Schaal weer teruggekomen richting Laren en woont nu in Eemnes. Naast het schilderen geeft zij ook schilderles aan beginnende en geoefende kunstenaars. Binnenkort exposeert zij ook in haar geliefde Laren. Haar werken zijn gesigneerd met M. van der Schaal, en M. of Mary de Valk.

De tentoonstelling loopt van maandag 17 december 2001 tot en met vrijdag 25 januari 2002. De schilderijen (20 Olieverf en 10 tekeningen) zijn te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 9.00-12.00 en van 14.00-20.00 ( in schoolvakanties tot 16.00) dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00

Gewijzigde openingstijden balie sector VROM

Met ingang van 1 januari 2002 zal de balie van de sector VROM geopend zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, en maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

De openstelling van deze balie op maandagavond komt te vervallen omdat zeer weinig mensen hier gebruik van maakten. Mocht u buiten de genoemde openingstijden toch bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een bouwtekening willen inzien, dan kunt u daar telefonisch een afspraak voor maken. Het telefoonnummer is (035) 53 90 657.

De balie van de Basisadministratie (burgerzaken) blijft op maandagavond gewoon geopend tot 20.00 uur (behalve in de schoolvakanties).

Samenwerking Sociale Zaken

Intergemeentelijke afdeling sociale zaken Huizen, Eemnes en Blaricum (HEB)
De gemeenten Huizen, Eemnes en Blaricum hebben besloten hun afdelingen Sociale Zaken per 1 januari 2002 samen te voegen tot één intergemeentelijke afdeling sociale zaken. Deze afdeling valt onder de dienst Burger- en Welzijnszaken en is gevestigd in Huizen.

Adres
De intergemeentelijke afdeling sociale zaken is gevestigd in het Gemeentehuis van Huizen:
Bezoekadres: Graaf Wichman 10
1276 KB Huizen
Postadres: Postbus 5,
1270 AA, Huizen

Openingstijden receptie Sociale Zaken
U kunt bij de receptie van Sociale Zaken terecht met vragen over o.a.: algemene bijstand en bijzondere bijstand (Abw), de Ioaw, de Ioaz, de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw), de Vangnetregeling huursubsidie, schuldhulpverlening, inburgering nieuwkomers en uitkeringen voor asielzoekers/vluchtelingen.
De receptie is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op woensdag is Sociale Zaken dus gesloten. De receptie Sociale Zaken vindt u in het gemeentehuis van Huizen op de begane grond.

Telefonisch contact
Op alle werkdagen, met uitzondering van woensdag, is er telefonisch spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur. Tijdens dit telefonisch spreekuur kunt u contact opnemen met uw consulent. Het telefoonnummer is: 035-528 19 11

Persoonlijk contact
Wilt u iemand van Sociale Zaken spreken? Hiervoor hoeft u niet altijd naar Huizen te komen. Deze gesprekken kunnen in Eemnes worden gehouden in het gemeentehuis van Eemnes, meestal op maandag of vrijdag tussen 8.30 uur en 10.30 uur.

U moet wel altijd eerst een afspraak maken voor het spreekuur. Dat kunt u doen op telefoonnummer: 035-528 19 11.

Bekendmaking

Het centraal stembureau voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad Eemnes heeft de onderstaande aanduiding van de politieke groepering Hartgroen geregistreerd:
Hartgroen

De Regiotaxi, nu ook in Eemnes!

Vanaf 1 januari 2002 rijdt in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg een nieuwe vorm van openbaar vervoer: de Regiotaxi. Met de Regiotaxi kunt u comfortabel en zonder overstappen van deur tot deur reizen.

Wanneer gebruik ik de Regiotaxi?
Iedereen, van jong tot oud, kan vanaf 1 januari, zeven dagen per week, van 's ochtends 06.00 uur tot 's nachts 24.00 uur van de Regiotaxi gebruik maken. Met de Regiotaxi kunt u een bezoek brengen aan familie, sportvereniging of gewoon een avondje uit. Met de Regiotaxi kunt u ook eenvoudig overstappen op trein en bus. De Regiotaxi haalt u op de plaats van vertrek op met een taxi of minibus en brengt u zonder overstap direct naar uw bestemming.

Reserveren van een rit
Een rit reserveren met de Regiotaxi kan tot minimaal een uur van tevoren - maar eerder kan natuurlijk ook - via het reserveringsnummer 0900 - 8099. De telefoniste vraagt naar het adres waar u opgehaald wil worden en waar u naartoe wilt, hoe laat u opgehaald wilt worden en met hoeveel personen u reist. Zij vertelt u ook wat de rit gaat kosten. De Regiotaxi kan iets vroeger of later dan het afgesproken tijdstip komen voorrijden. Dit is echter nooit meer dan 15 minuten voor of na het afgesproken tijdstip.

Waar rijdt de Regiotaxi?
De Regiotaxi rijdt in het grondgebied van de aangesloten gemeenten en in een gebied van vier openbaar vervoerzones daar omheen. U kunt maximaal vijf zones reizen tegen het tarief van de Regiotaxi: de zone waar u instapt en vier aansluitende zones. Een reis met de Regiotaxi begint of eindigt altijd in de betrokken gemeenten. Als u verder dan vijf zones wilt reizen betaalt u het gewone taxitarief.

Ouderen en Wvg-reizigers
De Regiotaxi is zo opgezet dat deze volledig toegankelijk is voor ouderen en voor mensen met een handicap, ook wanneer zij een (elektrische) rolstoel gebruiken of hun rollator mee willen nemen.

Kosten
De kosten voor een reis met de Regiotaxi zijn bestaan uit een instap zone en de gereisde zones. Een zone kost 1,32 / 2,90. Een rit van Eemnes naar Soest beslaat 3 zones en kost voor een openbaar vervoer reiziger 5,28 ( 1,32 voor de instapzone en drie maal
1,32 voor de gereisde zones). De ritprijs betaalt u contant aan de chauffeur.

Deeltaxi
De Regiotaxi kan haar tarieven laag houden, omdat elke rit efficiënt wordt ingedeeld. De medewerkers van de Regiotaxi-centrale proberen ritten zoveel mogelijk te combineren. Dit houdt in dat u tijdens een taxirit gezelschap kunt krijgen van andere reizigers. Maar ongeacht het aantal medepassagiers bedraagt de extra reistijd nooit meer dan 15 minuten.

Meer informatie
Meer specifieke informatie staat ook vermeld in de brochure "De Regiotaxi". Deze brochure is verkrijgbaar bij diverse openbare gelegenheden. Personen met een WvG indicatie voor collectief vervoer ontvangen automatisch een vervoerpas en een brochure thuis. Ook kunt u de brochure aanvragen op telefoonnummer 0900-8099. Uitgebreide informatie is te vinden op de website: www.deregiotaxi.nl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...