Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aantal inwoners Drenthe blijft stijgen

Datum nieuwsfeit: 15-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

Prognose tot 2015
Aantal inwoners Drenthe blijft stijgen

Assen, 15 januari 2002
Persberichtnummer 02-004Vanaf 2000 tot 2015 groeit het aantal inwoners van Drenthe met ruim 25.000 personen. In 2015 telt de provincie naar verwachting ongeveer 495.500 inwoners. Op 1 januari 2000 waren dit nog 469.650 inwoners. De belangrijkste oorzaak voor de stijging van het inwonertal is de toename van het aantal mensen dat van buiten Drenthe naar de provincie komt. Ook in leeftijdsopbouw ontstaan er verschuivingen. Het aantal mensen vanaf 45 jaar neemt toe, terwijl het aantal jongeren over het geheel genomen afneemt. Deze verwachtingen staan in de Bevolkingsprognose Drenthe XV van de provincie Drenthe.

De provincie maakt geregeld een bevolkingsprognose. De gegevens zijn nodig voor planvorming waar de provincie en anderen, zoals gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen, bij betrokken zijn. De veranderingen in inwonertal en de verschuivingen in de leeftijdsopbouw hebben gevolgen voor diverse maatschappelijke terreinen. Zo zijn er tot 2015 naar verwachting 26.500 nieuwe woningen nodig. De vraag van woningzoekenden van 40 jaar en ouder stijgt met 24%, terwijl de vraag van 15 - 39-jarigen afneemt.
Daarnaast verandert de samenstelling van de beroepsbevolking. De potentiële beroepsbevolking neemt met 6.000 (2%) toe. Deze groep zal beduidend meer uit oudere personen gaan bestaan. Op het gebied van voorzieningen neemt de vraag naar gezondheidszorg en voorzieningen voor ouderen toe. Basisscholen krijgen na 2005 te maken met een terugloop in het aantal leerlingen. Voor het voortgezet onderwijs geldt tot 2005 nog een toename van het aantal leerlingen van 12 - 19 jaar. Na 2005 zal dit aantal afnemen. Het gaat daarbij om een paar duizend scholieren.
De bevolkingsgroei heeft ook een relatie met mobiliteit. Toename in mobiliteit leidt tot toename van de verkeersdrukte en daardoor tot meer verkeersrisico's. Daarnaast stijgt de vraag naar collectieve vervoersvoorzieningen en naar faciliteiten op basis van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. De toename van het aantal ouderen heeft tevens gevolgen voor de ruimtelijke inrichting. De ouderen van de toekomst zijn mobieler, willen grotere woningen en meer ruimte voor ontspanning. Hulpbehoevende ouderen geven de voorkeur aan wonen met voorzieningen en diensten in de directe woonomgeving. De behoefte aan toegankelijkheid van zorg- en welzijnsvoorzieningen neemt daardoor toe.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie