Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brink 40 beste locatie voor verslaafdenopvang Deventer

Datum nieuwsfeit: 16-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Deventer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Deventer

Brink 40 voorlopig beste locatie

Gemeente Deventer gaat in samenwerking met de instellingen Tactus (verslavingszorg) en Arcuris (maatschappelijke opvang) de mogelijkheden onderzoeken voor de realisatie van een integrale voorziening voor dak- en thuisloze verslaafden aan de Brink 40. Hieronder vindt u de overwegingen die hebben meegespeeld bij de besluitvorming ten aanzien van Brink 40.

Terugblik

Voor het vinden van een geschikte locatie zijn in een eerder stadium de volgende uitgangspunten geformuleerd:


1. Binnenstadlocatie

2. Bij voorkeur niet in een woonwijk.

3. Minimale beschikbaarheid van 497 vierkante meter.
4. Tactus, Arcuris en de gemeente moeten gezamenlijk de locatie geschikt vinden.

Reeds in augustus vorig jaar was een geschikte locatie gevonden die door alle partijen werd onderschreven. Echter door omstandigheden was de gemeente uiteindelijk genoodzaakt om van dit pand af te zien en op zoek te gaan naar nieuwe locaties. Een zoekopdracht werd uitgegeven en verschillende panden werden door alle partijen overwogen en beoordeeld. Die zoektocht was niet eenvoudig, aangezien bij iedere locatie of pand wel tegenargumenten te vinden zijn. Argumenten die bepalend waren om een locatie af te wijzen bestonden veelal uit een combinatie van verschillende argumenten. Voorbeelden hiervan zijn: te veel omwonenden, te ver van de plaats waar de doelgroep zich overdag ophoudt waardoor lange overlastgevende looproutes kunnen ontstaan, te donkere, onoverzichtelijke toegangsroute, inrichting pand geeft onvoldoende mogelijkheden om het voldoende veilig en overzichtelijk te maken. Tegelijkertijd leverde ook de onderhandelingen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Binnenlandse Zaken over een bijdrage in de kosten resultaat op. De beschikking met ? 1.361.340 euro,(fl. 3.000.000) voor de start van een integrale voorziening is inmiddels ontvangen.

Naast de zoektocht in de binnenstad van Deventer werden ook nieuwe ideeën geboren. Brink 40 was tot het recente verleden geen structurele optie voor een volledige integrale voorziening omdat er kantoren op de
1e verdieping gevestigd waren. Door Tactus de aanbieding te doen om deze kantoorruimte te verhuizen naar een alternatieve locatie zijn er nieuwe openingen ontstaan.

Na afweging van de voor- en tegenargumenten ten aanzien van de verschillende locaties wil het College van Burgemeester en Wethouders de optie van Brink 40 nader onderzoeken en uitwerken. Vanzelfsprekend bestaat een echt "ideaal" pand niet voor deze bestemming. De afweging ten aanzien van de locatie Brink 40 luidt als volgt:

De nadelen:

1. Gering draagvlak onder de direct betrokken bewoners en ondernemers. Echter er zijn niet veel mensen te vinden die een voorziening als deze wel graag als buurman of vrouw tegemoet zien, ook al is het belang van een goede opvang voor deze doelgroep groot voor een binnenstadbewoner of -ondernemer. Onderzocht moet worden in hoeverre de Gemeente kan beantwoorden aan de wensen die ten aanzien van een voorziening als deze leven onder de betrokkenen. Op basis van gesprekken in het verleden kwamen wensen naar voren als de aanpak van de rafelige achterzijde van Brink 40 genaamd Achter de Muren, het sluiten van de ingang aan de achterzijde voor de doelgroep, het versterken van afspraken bij klachten van overlast. Gemeente en instellingen hebben besloten om bij de uitwerking van verbouwingsplannen uit te gaan van sluiting van de ingang aan de achterzijde.

2. De huidige functie is kantoor. De gewenste bestemming -genoemd in het bestemmingsplan- is horeca/wonen. Vrijstelling van het bestemmingsplan vergt een half jaar.

3. Grootschalige verbouwing is noodzakelijk, waarbij mogelijk ingangen worden verplaatst.

De voordelen

1. In het pand kunnen zowel de bestaande voorzieningen als de nieuwe gewenste voorzieningen ondergebracht worden.
2. Er is geen looproute tussen de verschillende voorzieningen, alles is onder één dak gehuisvest.

3. De beschikking van het Ministerie met ? 1.361.340 euro,(fl. 3.000.000) voor het plan integrale voorziening vraagt om een spoedige realisatie. Dit kan ook aangezien het pand in bezit is van Tactus.

4. Het pand biedt voldoende ruimte, ook voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het gebied van voorzieningen voor andere doeleinden.

5. Rondom de locatie bevinden zich in vergelijking met de andere locaties weinig omwonenden.

6. De locatie bevindt zich aan de openbare, doorgaande weg waar veel verkeer en daarmee toezicht aanwezig is.

7. Er behoeven geen extra kosten te worden gemaakt voor een tijdelijke gebruikersruimte. Er kan nu structureel geïnvesteerd worden.

8. De eerste voorlopige mondelinge reacties van beide instellingen waren positief. Beiden zijn bereid om de mogelijkheden van de locatie nader te onderzoeken.

Openheid

De gemeente kiest voor een directe en open communicatie. Daarom heeft de verantwoordelijke wethouder, mevrouw M.J.G. de Jager-Stegeman, de directe buren persoonlijk op de hoogte gesteld. Bij de bekendmaking waren ook aanwezig de bestuursleden Paul van Hulsen van Tactus en Wim Foppen van Arcuris. De overige buurtbewoners zijn per brief geïnformeerd over de plannen.

Binnenkort wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd om de plannen uitgebreid toe te lichten en de aanwezigen de gelegenheid te geven om vragen te stellen. Het streven is om voor het eind van het jaar 2002 de voorziening te realiseren. Gedurende dit jaar worden omwonenden en andere relaties geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Brink 40.

Wilt u reageren? Dat kan! Stuur uw reactie naar:(m.de.jager@deventer.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie