Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde

Datum nieuwsfeit: 16-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten
GEMEENTEGIDS 2002
Deze week zal de nieuwe gemeentegids 2002 in de gehele gemeente huis aan huis worden verspreid. De gegevens in de gids zijn geüpdatet, zodat deze weer actueel zijn. In verband met de verkiezingen ( Ú komt toch ook?) zal er in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar een inlegvel worden verspreid met daarop de gezichten van de nieuwe raadsleden c.q. wethouders. Ook andere informatie die verband houdt met de wijzigingen rondom het gemeentebestuur, zal daarin worden opgenomen. Binnenkort zult u de gehele gemeentegids ook digitaal op onze website (www.bellingwedde.nl) kunnen raadplegen. Indien u in de loop van het jaar aanvullingen of wijzigingen hebt of indien informatie niet langer opgenomen dient te worden, vult u die dan in op het wijzigingsformulier dat in de gids zelf staat. De nieuwe gegevens worden dan op de website zo spoedig mogelijk gewijzigd en in de volgende gemeentegids op papier meegenomen. Het gemeentebestuur hoopt dat de nieuwe gids voor u, als inwoner van onze mooie gemeente, weer een handzaam naslagwerk zal zijn.
GRUNNEGER SCHRIEFWEDSTRIED
WET MILIEUBEHEER

Besluit

Burgemeester en wethouders van Bellingwedde maken bekend dat zij hebben verklaard in te kunnen stemmen met de volgende meldingen ex. artikel 8.19 van de Wet milieubeheer:

* W.H. Glazenburg, Dorpsstraat 18, 9699 PH VRIESCHELOO voor het veranderen van een akkerbouwbedrijf annex vleeskuiken-houderij gelegen aan de Dorpsstraat 7 te Vriescheloo. Het betreft het bouwen van een loods voor de opslag van stro en het stallen van werktuigen.

* Mts. Bos-Vergeer, Spanjaardsweg 9, 9698 BT WEDDE voor het veranderen van een varkensbedrijf gelegen aan de Spanjaardsweg 9 te Wedde. Het betreft het verplaatsen van stal D naar de noordzijde van stal A.

Terinzagelegging

De verklaring, melding en de andere bijbehorende stukken liggen vanaf 17 januari tot en met 28 februari 2002 ( 6 weken ) ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. Alleen indien u daarom telefonisch verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken van 13.00 tot 16.00 uur en buiten de kantooruren op donderdag van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage gelegd.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van inzage legging een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG Wedde. Tevens kan een verzoek worden gedaan tot schorsing van het besluit, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

naar boven

BOUWEN EN WONEN

dat tussen 20-12-2001 en 11-01-2002 de volgende bouw-, sloopaanvragen, meldingen en aanvragen voor een gebruiksvergunning bij de gemeente zijn binnengekomen:

* Bellingwolde, Hoofdweg 154, voor het vergroten/veranderen van een café.


* Bellingwolde, Hoofdweg 301, voor het oprichten van 2 woningen.

* Bellingwolde, Kastanjelaan 108, voor het vergroten van een woning.
* Blijham, Hoofdweg 23, voor het vergroten/veranderen van een woning.

* Vriescheloo, Industrieweg 3, voor het oprichten van een garage/berging.

* Veelerveen, Venneweg 31, voor het oprichten van een garage/berging.

* Wedde, Lageweg 58, voor het oprichten van een garage en het wijzigen van de achtergevel van de woning.

Melding bouwvoornemen:

* Bellingwolde, Groene Kruislaan 12, voor het oprichten van blokhut.
* Bellingwolde, Hoofdweg 291, voor het oprichten van een berging.
Aanvragen sloopvergunningen:

* Blijham, Lindenlaan 33, voor het slopen van een garage.
* Vriescheloo, Scheidingslaan 8, voor het slopen van een woning met garage.

De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen c.q. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

Afgegeven beschikkingen:

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen op 21-12-2001 zijn afgegeven:
* Bellingwolde, Noorderstraat 17, voor het oprichten van een sierhekwerk.

Op 02-01-2002 zijn afgegeven:


* Bellingwolde, Heemhof 8, voor het plaatsen van een dakkapel.
* Blijham, Körte Schoor 1, voor het oprichten van een garage.
* Klein Ulsda, Ulsderweg 7, voor het in gebruik hebben van een prostitutiebedrijf.

* Veelerveen, Essenlaan 2, voor het vergroten van een woning.
* Vriescheloo, Dorpsstraat 31, voor het vernieuwen van een werktuigenloods.

* Vriescheloo, Dorpsstraat 73, voor het vergroten van een woning.
* Vriescheloo, Meidoornweg 1c, voor het oprichten van een garage.
op 03-01-2002 zijn afgegeven:


* Bellingwolde, Kanaaldijk 1a, voor het gedeeltelijk vernieuwen/vergroten van een bedrijfspand.

* Veelerveen, Veelerveensterweg 18, voor het oprichten van een woning met carport.

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG te Wedde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing) wordt verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT te Groningen.
naar boven

INFORMATIEAVOND
'HUIS VOOR DE SPORT GRONINGEN'

Huis voor de Sport Groningen is een nieuw initiatief van de provincie Groningen, in samenwerking met 22 gemeenten, dat is ontstaan door het samenvoegen van activiteiten op het gebied van de sportondersteuning van SPRONG en de Provinciale Groninger Sportraad. Op 14 mei 2001 is de organisatie van start gegaan met een serie lokale bijeenkomsten. Doel van deze bijeenkomsten is om sportverenigingen, sportinstellingen, gemeenten, onderwijs en sociaal cultureel werk kennis te laten maken met de nieuwe provinciale instantie.

Functie

De functie van het Huis voor de Sport Groningen is het bieden van sportondersteuning aan verenigingen en instellingen. Het gaat hierbij om ondersteuning in brede zin, onder andere op het gebied van vrijwilligers, organisatie en sportontwikkeling. Daarnaast worden er projecten ontwikkeld gericht op het stimuleren van sportdeelname en de rol van sport als middel om de sociale binding in de maatschappij te bevorderen. De organisatie heeft eigen sportconsulenten in dienst die de provincie ingaan om de verschillende sportverenigingen en instellingen te bezoeken en te ondersteunen.

Lokale bijeenkomsten

Ter gelegenheid van de start van activiteiten van het Huis voor de Sport Groningen in de Gemeente Bellingwedde, wordt op 24 januari a.s. om 19.30 uur in Sport- en Partycentrum 'De Meet', Dorpsplein 6 in Bellingwolde een lokale bijeenkomst/informatieavond gehouden. Sportverenigingen, -instellingen en overige organisaties kunnen tijdens deze bijeenkomst informeel kennis maken met de activiteiten en de sportconsulenten van het Huis voor de Sport Groningen.

Programma

Het programma van de bijeenkomst bestaat uit een welkomstwoord door wethouder Geerdes en een voorstelronde waarin de sportconsulenten van het Huis voor de Sport Groningen hun werkzaamheden zullen toelichten. Verder is het mogelijk informatie te verkrijgen over projecten die in samenwerking met de gemeente uitgevoerd worden.
STANDPLAATS CHEMOKAR
De Chemokar staat elke 3e zaterdag van de maand op de volgende standplaatsen:

De eerstvolgende keer is dat op zaterdag 20 januari a.s.

Klein Ulsda

Ulsderweg, nabij brug: 9.00-9.10 uur

Oudeschans

Pleintje Voorstraat: 9.15-9.30 uur

Bellingwolde

Supermarkt hoek Hoofdweg / Lindenlaan: 9.40-10.00 uur

Gemeentehuis Hoofdweg 158 Bellingwolde: 10.05-10.15 uur

Buurthuis 'de Brug' Rhederweg: 10.25-10.40 uur

Rabobank hoek Merellaan / Hoofdweg: 10.45-11.00 uur

Blijham

Dorpsplein, nabij 'Het Oude Wapen': 11.15-11.45 uur

'De blanckenborg', Eikenlaan 34: 11.50-12.10 uur

Tankstation Borgers, Hoofdweg 187: 12.20-12.30 uur

Wedderveer

Hoek Wubsweg/Hoofdweg Wedderveer: 13.00-13.10 uur

Wedde

Obs de Vlonder, Wedderhofte 10, Wedde: 13.20-13.30 uur

Supermarkt, Hoofdweg 38: 13.35-14.00 uur

Veelerveen

Obs 'de Zuidvenne', Scheidingsweg 20: 14.15-14.25 uur

Dorpshuis 'de Wenakker': 14.30-14.40 uur

Vriescheloo

Dorpshuis '`t Ganzenust': 14.50-15.00 uur
Wedde. Inlichtingen: tel.: 537125. N.B. De begroting dient uiterlijk vrijdag 18 januari a.s. om 12.00 uur binnen te zijn.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...