Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College stelt terugkeerrichtlijnen Roombeek vast

Datum nieuwsfeit: 16-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Enschede

College stelt terugkeerrichtlijnen Roombeek vast

Enschede, 16 januari 2002
Het college van burgemeester en wethouders heeft de terugkeerrichtlijnen voor eigenaar-bewoners, ondernemers, kunstenaars en verenigingen in Roombeek vastgesteld. De richtlijnen vormen het uitgangspunt voor gesprekken met alle betrokkenen die de komende jaren willen terugkeren in Roombeek.

Eigenaar-bewoners
Alle voormalige eigenaren van een woning, ook degenen die hun perceel al aan de gemeente hebben verkocht, krijgen de mogelijkheid te beslissen of ze willen terugkeren naar Roombeek. In eerste instantie wordt gekeken of terugkeer op het voormalige perceel mogelijk is. In sommige gevallen is dat niet (helemaal) mogelijk. Bijvoorbeeld door verbreding van een straat of geplande winkelruimte. In dat geval wordt in overleg gekeken naar een alternatieve locatie, dichtbij de vroegere kavel, of juist verderop in het gebied. Terugkopen van het eigen perceel kan tot 1 april van dit jaar. Als mensen besluiten om niet op hun eigen perceel terug te keren, vervalt niet de mogelijkheid van terugkeer. Later in het proces, als er andere kavels worden uitgegeven of woningen worden verkocht, hebben terugkeerders nog steeds voorrang.
Onderdeel van de richtlijn is dat het terugbouwen ook financieel mogelijk wordt gemaakt. De Stichting Stadsherstel gaat beoordelen of een woning hersteld kan worden, of dat volledige herbouw noodzakelijk is. In beide gevallen worden de kosten vergoed voor het realiseren van een woning met dezelfde kwaliteit als voor de ramp. Extra kosten die gemaakt moeten worden om de woning op het niveau van het huidige Bouwbesluit te krijgen, worden voor 50% vergoed.
Het Projectbureau Wederopbouw heeft alle betrokken eigenaar-bewoners per brief uitgenodigd voor een gesprek. Bedoeling van het gesprek is dat door het leveren van maatwerk terugkeer van voormalige eigenaar-bewoners optimaal ondersteund kan worden.

Ondernemers, kunstenaars en verenigingen
Er zijn ook richtlijnen vastgesteld voor ondernemers en kunstenaars en de verenigingen die ten tijde van de ramp in het gebied gevestigd waren. Ook voor deze groepen geldt dat de richtlijnen bedoeld zijn als uitgangspunt bij de gesprekken die de komende tijd met de betrokkenen gevoerd gaan worden.
In de gesprekken met ondernemers en kunstenaars wordt ingegaan op de nieuwe huur- of koopsituatie, het aantal vierkante meters dat nodig is en de beste locatie voor hun activiteiten. In veel gevallen zal de nieuwbouw beter van kwaliteit zijn dan de huisvesting voor de ramp. Hierdoor zullen hogere huur- of koopprijzen gelden, waarvoor met betrokkenen een oplossing wordt gezocht. Tegemoetkoming in herbouw- of herstelkosten van het bedrijfspand of atelier maken onderdeel uit van de richtlijnen. Voor huurders van bedrijfspanden is een tegemoetkoming in de hogere huurlasten opgenomen.
Bedrijven die in een hoge milieucategorie zitten, en dus overlast of gevaar kunnen opleveren voor de directe omgeving, kunnen niet terugkeren in Roombeek. In overleg wordt gezocht naar een nieuwe locatie. De ondernemers en kunstenaars worden binnenkort geïnformeerd over de terugkeerrichtlijnen. Met verenigingen zijn al gesprekken gaande.

Huurders
(Oud)huurders van woningcorporaties Domijn en De Woonplaats hebben ook het eerste recht op terugkeer in de nieuw te bouwen huurwoningen. Tot de oplevering van de woningen kunnen ze beslissen of ze al dan niet willen terugkeren. Uit eerder gehouden enquêtes van beide corporaties blijkt dat de belangstelling voor terugkeer onder huurders groot is.

Uitgifte van kavels voor eigenaar-bewoners in Roombeek

In de richtlijnen is ook de toewijzing van kavels in Roombeek opgenomen. In Roombeek is het streven om 50% van de koopwoningen te ontwikkelen in particulier opdrachtgeverschap. Dit betekent dat in de deelplannen van Roombeek ongeveer 500 kavels komen voor mensen die hun eigen woning willen (laten) bouwen. Bij toewijzing van de kavels wordt de volgende volgorde aangehouden: allereerst wordt vastgesteld welke eigenaar-bewoners in het gebied willen blijven, of alsnog hun oude perceel willen terugkopen. Vervolgens hebben de eigenaren die gebruik hebben gemaakt van de "grond-voor-grond-regeling" (zij hebben hun grond verkocht, op voorwaarde dat ze een vergelijkbaar perceel aangeboden krijgen in Roombeek) recht op een kavel in Roombeek. Daarna komen alle overige belangstellenden aan bod. Het College van B en W zal begin dit jaar bepalen of in deze laatste categorie nog bepaalde groepen belanghebbenden, zoals voormalige huurders uit het gebied, voorrang krijgen.


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie