Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bonnefanten stopt met experiment entree systeem

Datum nieuwsfeit: 16-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Bonnefanten Museum Maastricht

Persbericht
16 januari 2002

Bonnefanten stopt met experiment entree systeem

Uit de evaluatie van de proef met gratis entree gecombineerd met entreeheffing louter voor exposities komen een aantal belangwekkende punten naar voren. Sinds het initiatief wordt er in de politiek druk gediscussieerd over gratis bezoekdagen. De staatssecretaris Rick van der Ploeg alsook Provinciale Staten van Limburg spelen met deze gedachte en stellen zelfs voor deze geste financieel te compenseren. Bonnefanten zou een dief van eigen portemonnee zijn wanneer het zijn eigen systeem zou handhaven. Het heeft weliswaar tot grote waardering geleid, maar tevens aanleiding gegeven tot 'misbruik'. Te veel groepen worden door intermediairs alleen door het gratis gebied geloodst en de exposities worden gemeden, zo ook het Grand Café en winkel.

Ruim een jaar geleden werd op zakelijke als ook ideële gronden gekozen voor een systeem waarbij de vaste collectie, opgesteld in meer dan 50% van de beschikbare ruimte, voor eenieder gratis toegankelijk werd. Voor tentoonstellingen werd een gedifferentieerd entree geheven: de bezoeker, lees consument, kon kiezen uit bezoek aan één ofwel twee tentoonstellingen. Het systeem paste in de doelstelling van het Bonnefanten om een laagdrempelige kijkplek te zijn. In dit kader werd in 2001 ook gestart met het uitgeven van het Bonnefanten Magazine, werden de eerste resultaten geboekt bij de ontwikkeling van een nieuw winkelconcept en tevens richting gegeven aan nieuwe plannen voor een restyling van het café. Doelstelling was het genereren van meer bezoek, met name ook herhaalbezoek uit de regio. Dit zou moeten leiden tot meer bestedingen elders in het gebouw, waardoor het geheel budgettair neutraal zou verlopen.

In 2001 bezochten 109.328 mensen het Bonnefantenmuseum: ongeveer duizend mensen meer dan het jaar daarvoor. Het aandeel betalende bezoekers varieerde gedurende deze periode, mede afhankelijk van de geprogrammeerde tentoonstellingen. Vastgesteld is dat er substantieel meer pr- inspanningen nodig zijn om het systeem voldoende bekendheid te geven, zeker omdat dit initiatief van Bonnefanten uniek in Nederland is.

Daarnaast is een zekere mate van 'misbruik' geconstateerd: het aandeel betalende groepsbezoeken dat voorheen via professionele intermediairs werd gerealiseerd is drastisch teruggelopen. Zij maakten dankbaar gebruik van de mogelijkheid om groepen door het gratis gedeelte te loodsen, terwijl tijd voor bezoek aan winkel of grand café meestal niet in het programma werd opgenomen.

Niet in de laatste plaats wordt er in politiek Den Haag als ook in de Provinciale Staten van de provincie Limburg gesproken over het invoeren van een gratis bezoekdag voor musea. Dit zou vergezeld kunnen gaan van subsidies ter compensatie van inkomstenderving alsmede ten behoeve van extra pr-inspanningen om initieel bekendheid te geven aan dit systeem.

Het Bonnefantenmuseum concludeert dan ook dat het op de trend vooruit lopen niet altijd voordeel oplevert en zal de politieke discussie omtrent gratis openstelling van musea dan ook met belangstelling volgen. De directie acht het niet verantwoord om, hangende zoveel open einden, al te krampachtig vast te houden aan het eigen meer op bedrijfseconomische gronden gestoelde systeem.
---

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie