Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 16-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 4/02 Gelaarsde Kat 21, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.01.2002
43/02 Verbernestraat 29, bouwen van een serre en berging 09.01.2002
Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 8/02 Gelaarsde Kat 45, uitbreiden van een woning 04.01.2002 10/02 Heezerweg 246, uitbreiden van een woning 04.01.2002 7/02 Strobloemstraat 25, uitbreiden van een woning 03.01.2002 14/02 Tullelaan 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.01.2002
13/02 Corsicalaan 4, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 04.01.2002
631/01 Annie Romein Verschoorstraat 12, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.01.2002
86/01 Nederlandplein 102-105, wijzigen van de bouwvergunning met betrekking tot de winkelentree 07.01.2002
5/02 Spaarnestraat 13, uitbreiden van een woning 05.01.2002 708/01 Dordognelaan 34, bouwen van een garage/berging 04.01.2002 15/02 Marathonloop 2, plaatsen van een lichtreclame 04.01.2002 1481/01 Heezerweg 247, uitbreiden van een woning 04.01.2002 1060/01 Maan Wijzenbeeklaan 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.01.2002
1182/00 Cor Gehrelslaan 51, uitbreiden van een woning met hobbyruimte en kelder 07.01.2002
22/02 Bernardinopas 40, uitbreiden van een woning 07.01.2002 26/02 Charentelaan 12, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 08.01.2002
29/02 De Beaufortpad 16, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 08.01.2002
1697/01 Grand Combin 2, plaatsen van 2 reclameobjecten 08.01.2002 1463/01 Ekkerstraat 53, uitbreiden van een woning 07.01.2002 18/02 Venuslaan 231, verbouwen van een balkon tot serre 07.01.2002

19/02 Kruisstraat 62a, plaatsen van 2 dakramen 07.01.2002 1367/01 Fluwijnstraat 5, uitbreiden van een berging 07.01.2002 23/02 Boschdijk (langs nummer 354), bouwen van een klokketoren op begraafplaats 07.01.2002
20/02 Nimeslaan 17, bouwen van een balkon 07.01.2002 24/02 Pasteurlaan 94, bouwen van een serre 07.01.2002 1534/01 Nuenenseweg 1, verbouwen gebouw Civieltechnische Dienst 07.01.2002
25/02 Maasstraat 20, verbouwen van een woning 07.01.2002 44/02 Ulenpas 46, verbouwen van een woning 09.01.2002
Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL02/0002 Maasstraat 20, gedeeltelijk slopen van een woning 07.01.2002

SL02/0001 Bogert 2-28, slopen in verband met vervangen en vernieuwen van plafonds, vloeren, wanden en installaties 07.01.2002
De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 17 januari tot en met 30 januari 2002 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* uitbreiden van een woning, Atilla 38 (1745/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.2, sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan III Blixembosch.

* bouwen van een parkeergarage onder de busbaan, Flight Forum (1579/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 6, lid 6.3, sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

* bouwen van een tijdelijk gedeelte van een wijkgebouw voor maximaal 4 maanden, Sint Josephlaan 53 (1291/01);

* bouwen van een tijdelijk semi-permanent schoolgebouw voor maximaal 5 jaar, Jasonstraat 1 (1272/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 17 januari tot en met 13 februari 2002 liggen bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), behorende bij het plan tot het:
* verbouwen en uitbreiden van een woning, Sint Lambertusstraat 13 (1015/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Van 17 januari tot en met 13 februari 2002 liggen bij bovengenoemde locaties eveneens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:

* uitbreiden van een horecaruimte, Stratumseind 77 (1099/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1695/01 De Louterstraat 11, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.01.2002

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1492/01 Schouwbroekseweg 55, uitbreiden van een woning door middel van een erker 03.01.2002
1150/99 Sint Adrianusstraat 64, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van kinderdagverblijf De Toverfluit 03.01.2002 2031/00 Eijerven 6, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen en uitbreiden van een woning 03.01.2002 1731/00 Raatven 1, uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.01.2002
1411/01 Nicolaistraat 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.01.2002
1281/01 Zwanenven 1, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 04.01.2002
1114/01 Otello 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.01.2002 1421/01 Meerenakkerweg 20, bouwen van een trafo 07.01.2002 1527/01 Dieppelaan 20, bouwen van een serre 07.01.2002 1501/01 Goorstraat 33, bouwen van een serre 07.01.2002 1437/01 Ravensdonk 19, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 07.01.2002
848/01 Lijmbeekstraat 118, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen van een kantoorgebouw met bedrijfshal tot kantoorgebouw/woning 07.01.2002
1690/98 Beemdstraat 1, uitbreiden van een kantoorgebouw en parkeermogelijkheid en het bouwen van een parkeergarage/dek 08.01.2002

479/00 Flight Forum Welschap, cluster 2, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 08.01.2002 1558/01 Normandiëlaan 17, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 08.01.2002
450/01 Mimosaplein 1, uitbreiden van vrije basisschool De Regenboog 08.01.2002
1556/01 Holterberglaan 28, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een serre 09.01.2002
1599/00 Dillenburgstraat 11, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een bedrijfshal 09.01.2002
1168/00 Italiëlaan 25, verbouwen en uitbreiden van een dierenartsenpraktijk 09.01.2002
1615/00 Bovenzijde, bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor 09.01.2002
451/01 Volkerak 6, uitbreiden van een berging en keuken 09.01.2002 1588/00 Grand Combin, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een jongerencentrum met dienstwoning 09.01.2002
Van rechtswege verleende vergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
391/01 Eckartseweg Zuid 153, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 07.01.2002

Niet in behandeling genomen bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1091/01 Picusterrein-Oost, bouwen van 2 bedrijfswoningen 04.01.2002 1755/01 Zeelsterstraat 100a, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.01.2002
1647/01 Verbernestraat 29, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 09.01.2002

Intrekken verleende bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
756/99 Topaasring 107, uitbreiden van een woning door middel van het plaatsen van een dakopbouw 07.01.2002
755/99 Topaasring 105, uitbreiden van een woning door middel van het plaatsen van een dakopbouw 07.01.2002

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1602/01 Europalaan 42, plaatsen van 2 reclameobjecten 04.01.2002 1636/01 Vensedijk, plaatsen van een gevelreclame 10.01.2002
Verleende monumentenvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
MO01/0017 Geldropseweg 154, verbouwen van een keuken 09.01.2002
Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL01/0130 Ruysdaelbaan 106, vervangen van asbesthoudende boeiboord 07.01.2002
SL01/0125 Ekkerstraat 2 en Kromakkerweg 1 en 3, slopen van een kantoor, bijgebouwen en 2 voormalige dienstwoningen 07.01.2002
Verleende ontrekkingsvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
HV01/0027 Vogelkerslaan 2 03.01.2002

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie