Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 16-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 4/02 Gelaarsde Kat 21, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.01.2002
43/02 Verbernestraat 29, bouwen van een serre en berging 09.01.2002
Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 8/02 Gelaarsde Kat 45, uitbreiden van een woning 04.01.2002 10/02 Heezerweg 246, uitbreiden van een woning 04.01.2002 7/02 Strobloemstraat 25, uitbreiden van een woning 03.01.2002 14/02 Tullelaan 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.01.2002
13/02 Corsicalaan 4, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 04.01.2002
631/01 Annie Romein Verschoorstraat 12, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.01.2002
86/01 Nederlandplein 102-105, wijzigen van de bouwvergunning met betrekking tot de winkelentree 07.01.2002
5/02 Spaarnestraat 13, uitbreiden van een woning 05.01.2002 708/01 Dordognelaan 34, bouwen van een garage/berging 04.01.2002 15/02 Marathonloop 2, plaatsen van een lichtreclame 04.01.2002 1481/01 Heezerweg 247, uitbreiden van een woning 04.01.2002 1060/01 Maan Wijzenbeeklaan 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.01.2002
1182/00 Cor Gehrelslaan 51, uitbreiden van een woning met hobbyruimte en kelder 07.01.2002
22/02 Bernardinopas 40, uitbreiden van een woning 07.01.2002 26/02 Charentelaan 12, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 08.01.2002
29/02 De Beaufortpad 16, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 08.01.2002
1697/01 Grand Combin 2, plaatsen van 2 reclameobjecten 08.01.2002 1463/01 Ekkerstraat 53, uitbreiden van een woning 07.01.2002 18/02 Venuslaan 231, verbouwen van een balkon tot serre 07.01.2002

19/02 Kruisstraat 62a, plaatsen van 2 dakramen 07.01.2002 1367/01 Fluwijnstraat 5, uitbreiden van een berging 07.01.2002 23/02 Boschdijk (langs nummer 354), bouwen van een klokketoren op begraafplaats 07.01.2002
20/02 Nimeslaan 17, bouwen van een balkon 07.01.2002 24/02 Pasteurlaan 94, bouwen van een serre 07.01.2002 1534/01 Nuenenseweg 1, verbouwen gebouw Civieltechnische Dienst 07.01.2002
25/02 Maasstraat 20, verbouwen van een woning 07.01.2002 44/02 Ulenpas 46, verbouwen van een woning 09.01.2002
Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL02/0002 Maasstraat 20, gedeeltelijk slopen van een woning 07.01.2002

SL02/0001 Bogert 2-28, slopen in verband met vervangen en vernieuwen van plafonds, vloeren, wanden en installaties 07.01.2002
De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 17 januari tot en met 30 januari 2002 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* uitbreiden van een woning, Atilla 38 (1745/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.2, sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan III Blixembosch.

* bouwen van een parkeergarage onder de busbaan, Flight Forum (1579/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 6, lid 6.3, sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

* bouwen van een tijdelijk gedeelte van een wijkgebouw voor maximaal 4 maanden, Sint Josephlaan 53 (1291/01);

* bouwen van een tijdelijk semi-permanent schoolgebouw voor maximaal 5 jaar, Jasonstraat 1 (1272/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 17 januari tot en met 13 februari 2002 liggen bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), behorende bij het plan tot het:
* verbouwen en uitbreiden van een woning, Sint Lambertusstraat 13 (1015/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Van 17 januari tot en met 13 februari 2002 liggen bij bovengenoemde locaties eveneens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:

* uitbreiden van een horecaruimte, Stratumseind 77 (1099/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1695/01 De Louterstraat 11, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.01.2002

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1492/01 Schouwbroekseweg 55, uitbreiden van een woning door middel van een erker 03.01.2002
1150/99 Sint Adrianusstraat 64, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van kinderdagverblijf De Toverfluit 03.01.2002 2031/00 Eijerven 6, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen en uitbreiden van een woning 03.01.2002 1731/00 Raatven 1, uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.01.2002
1411/01 Nicolaistraat 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.01.2002
1281/01 Zwanenven 1, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 04.01.2002
1114/01 Otello 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.01.2002 1421/01 Meerenakkerweg 20, bouwen van een trafo 07.01.2002 1527/01 Dieppelaan 20, bouwen van een serre 07.01.2002 1501/01 Goorstraat 33, bouwen van een serre 07.01.2002 1437/01 Ravensdonk 19, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 07.01.2002
848/01 Lijmbeekstraat 118, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen van een kantoorgebouw met bedrijfshal tot kantoorgebouw/woning 07.01.2002
1690/98 Beemdstraat 1, uitbreiden van een kantoorgebouw en parkeermogelijkheid en het bouwen van een parkeergarage/dek 08.01.2002

479/00 Flight Forum Welschap, cluster 2, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 08.01.2002 1558/01 Normandiëlaan 17, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 08.01.2002
450/01 Mimosaplein 1, uitbreiden van vrije basisschool De Regenboog 08.01.2002
1556/01 Holterberglaan 28, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een serre 09.01.2002
1599/00 Dillenburgstraat 11, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een bedrijfshal 09.01.2002
1168/00 Italiëlaan 25, verbouwen en uitbreiden van een dierenartsenpraktijk 09.01.2002
1615/00 Bovenzijde, bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor 09.01.2002
451/01 Volkerak 6, uitbreiden van een berging en keuken 09.01.2002 1588/00 Grand Combin, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een jongerencentrum met dienstwoning 09.01.2002
Van rechtswege verleende vergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
391/01 Eckartseweg Zuid 153, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 07.01.2002

Niet in behandeling genomen bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1091/01 Picusterrein-Oost, bouwen van 2 bedrijfswoningen 04.01.2002 1755/01 Zeelsterstraat 100a, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.01.2002
1647/01 Verbernestraat 29, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 09.01.2002

Intrekken verleende bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
756/99 Topaasring 107, uitbreiden van een woning door middel van het plaatsen van een dakopbouw 07.01.2002
755/99 Topaasring 105, uitbreiden van een woning door middel van het plaatsen van een dakopbouw 07.01.2002

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1602/01 Europalaan 42, plaatsen van 2 reclameobjecten 04.01.2002 1636/01 Vensedijk, plaatsen van een gevelreclame 10.01.2002
Verleende monumentenvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
MO01/0017 Geldropseweg 154, verbouwen van een keuken 09.01.2002
Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL01/0130 Ruysdaelbaan 106, vervangen van asbesthoudende boeiboord 07.01.2002
SL01/0125 Ekkerstraat 2 en Kromakkerweg 1 en 3, slopen van een kantoor, bijgebouwen en 2 voormalige dienstwoningen 07.01.2002
Verleende ontrekkingsvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
HV01/0027 Vogelkerslaan 2 03.01.2002

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...