Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Breda ontwikkelt twee 'stille' asfaltmengsels

Datum nieuwsfeit: 16-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

16-01-2002

Breda heeft stilste asfalt
De gemeente Breda heeft twee asfaltmengsels ontwikkeld (open asfalt en dicht asfalt) die in staat zijn het verkeerslawaai zeer effectief te reduceren en veel minder onderhoud vragen. De resultaten zijn zodanig dat het ministerie van VROM deze heeft aangemerkt als het stilste asfalt ter wereld. De ontwikkeling is mogelijk gemaakt dank zij forse subsidietoezeggingen van het ministerie tot een bedrag van ruim een half miljoen Euro.

Onder toenemende maatschappelijke druk neemt het aantal wegen en straten met geluiddempend asfalt toe, terwijl vooral open asfalt erg gevoelig is voor slijtage. Door de almaar stijgende onderhoudskosten heeft de dienst Stadsbeheer van de gemeente Breda het initiatief genomen om nieuwe asfaltsoorten te ontwikkelen. Met subsidies van het ministerie en met medewerking van de firma Heijmans uit Rosmalen is dit gelukt.

Het stilste open asfalt ligt nu op de Oranjesingel. Deze straat had ook in 1991 een primeur toen hier het eerste wegvak in Nederland in Twinlay is uitgevoerd. Twinlay is een bijzondere soort tweelaags ZOAB (Zeer Open Asfaltbeton) die echter sneller slijt dan gewoon asfalt. Het nieuwe Twinlay is veel slijtvaster en reduceert het geluid niet met 3,8 dB(A), zoals het oude Twinlay dat doet, maar met maar liefst 7 dB(A). De geluidhinder is hiermee nog maar een kwart vergeleken met het oude asfalt.

De tweede soort asfalt dat een grote geluidsreductie heeft opgeleverd is aangebracht op de Terheijdenseweg, tussen de noordelijke rondweg en De Faam. Dit wegdek is een dicht wegdek, uitgevoerd in Microflex. Een samen met de fa. Heijmans ontwikkelde asfaltbeton dat bestaat uit een fijnkorrelig deklaagmengsel dat verrassend hoge geluidsreducties oplevert. Metingen geven aan dat hier het stilste dichte asfaltbeton ter wereld ligt. De reductie bedraagt ca 5 dB(A) bij 50 km/uur. Dit leidt tot een geluidsniveau van eenderde van gewoon dicht asfalt.

Onder supervisie van het ministerie van VROM heeft het internationaal werkende akoestische bureau M+P uit s-Hertogenbosch verschillende metingen verricht en die komt eenduidig tot de genoemde uitspraak. Het al in het begin van de jaren negentig ingezette beleid om het verkeersgeluid zoveel mogelijk terug te dringen heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Vooral van het nieuwe Micoflex wordt veel verwacht, omdat die opvallend lage aanleg- en beheerkosten heeft en breed toepasbaar is. Bovendien kunnen bepaalde dure maatregelen aan woningen om verkeerslawaai te beperken waarschijnlijk achterwege blijven.

Het ministerie is zo overtuigd van het succes dat Breda dank zij subsidies nieuw geluiddempend asfalt (Microflex) gaat aanbrengen in de Irenestraat (nu in uitvoering), Gen. Maczekstraat/Korte Ploegstraat (bijna gereed), Tilburgseweg/Teteringsedijk (uitvoering nog te bepalen) en Graaf Hendrik III-laan (uitvoering nog te bepalen). De subsidie is ook bedoeld om het asfalt gedurende de gehele levensduur voldoende geluiddempend te houden.

Breda, 16 januari 2002

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie