Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wolfslaar wordt een landschapspark in Breda

Datum nieuwsfeit: 17-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

17-01-2002

Wolfslaar, een landschapspark in Breda
Het college van burgemeester en wethouders wil een toekomstvisie ontwikkelen voor het gebied Wolfslaar. De visie dient als basis voor een plan van aanpak. Hierin wordt een reeks samenhangende maatregelen beschreven die moeten worden omgezet in inrichtings- en beheerplannen.

Het college wil voor dit gebied uitbreiding en samenhang van de recreatieve functies bevorderen en de natuurwaarde versterken. Daarmee moet de waardevolle identiteit van het gebied worden behouden en zelfs worden versterkt. Ze wil dit doen door in nauw overleg met eigenaren, huurders en exploitanten de toekomstvisie op te stellen.

Wolfslaar is een gebied van 40 hectare dat wordt begrensd door de achtertuinen van de woningen aan de Ulvenhoutselaan, de weg tussen Ulvenhout en Bavel, het gebied oostelijk van de Bavelse Leij en de achtertuinen van de woningen langs Overakkerstraat, Bavelselaan en Valentijnlaan.

In dit gebied gaan natuurontwikkeling, educatie, recreatie, cultuur, agrarisch gebruik en sport samen. Probleem is echter dat het gebied functioneel versnipperd is en de voorzieningen autonoom en los van elkaar zijn ontwikkeld en worden beheerd.
Door de ontwikkeling van Wolfslaar ontstaat een groene long aan de zuidgrens van de stad die een recreatieve meerwaarde krijgt door de aanleg van voetpaden, houtwallen, een bruggetje tussen het landgoed Wolfslaar en de natuurtuin Wolfslaar en het plaatsen van banken in het Ooievaarsbos.

Voordat het overleg met belanghebbenden start, maakt een ambtelijke werkgroep een uitgebreide analyse. Deze moet inzicht geven in de zwakke en sterke kanten van het gebied en duidelijk maken welke kansen en bedreigingen er zijn.
Het overleg vindt plaats in een klankbordgroep waarvoor naast de direct belanghebbenden ook andere beheerders, zoals Staatsbosbeheer, Waterschap en Hoogheemraadschap worden uitgenodigd.

Het is de bedoeling halverwege volgend jaar de toekomstvisie klaar te hebben. Het plan van aanpak, dat als basis dient voor een reeks uit te voeren maatregelen, moet eind volgend jaar klaar zijn. Bovendien biedt een goede samenwerking met direct belanghebbenden meer mogelijkheden voor het verkrijgen van (Europese) subsidies.

Breda, 17 januari 2002

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie