Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech Korthals over Raad vd Rechtspraak

Datum nieuwsfeit: 17-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten


Ministerie van Justitie


www.justitie.nl

MIN JUST: Speech Korthals over Raad vd Rechtspraak

Toespraak minister tgv overdracht beheersbevoegdheden Raad vd Rechtspraak en voorzitters van de gerechtsbesturen in de Rolzaal aan het Binnenhof 17 januari 2002
(Let op: gesproken woord geldt)
Dames en heren,

Deze bijeenkomst markeert een historisch moment. Want zo zou ik de verschuiving in de verhouding tussen de staatsmachten willen noemen. De wetgever heeft - per 1 januari 2002 . het staatsrecht verrijkt met een geheel nieuw orgaan: de Raad voor de Rechtspraak. De wetgever heeft daarnaast de gerechten, voor het eerst als zelfstandige organisatie, fundamentele eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden toegekend.
Reden genoeg om daar bij stil te staan op deze bijzondere plaats aan het Binnenhof.

Ik neem u even mee terug naar de overkant waar in december j.l. de Eerste Kamer de wetsvoorstellen Raad voor de Rechtspraak en Organisatie en Bestuur Gerechten behandelde.
Als zoiets prozaïsch als een wetsvoorstel het Kamerlid Kohnstam ertoe brengt een verband te leggen met de Odyssee, dan ben je als minister enigszins gevleid - ik geef het toe - dat zo.n wetgevingsproduct leidt tot poëtische overdenkingen.
Nu voel ik mezelf geen Homerus. Maar de vergelijking met de avonturen van Odysseus komt niet uit de lucht vallen. Het lukte Odysseus immers op zijn terugweg naar Ithaca na afloop van de Trojaanse oorlog door een gevaarlijke maalstroom te laveren en daarbij de rotsen Scylla en Charybdis te mijden. Evenzo bieden de wetten Raad voor de Rechtspraak en Organisatie en Bestuur Gerechten een uitgebalanceerd systeem dat enerzijds recht doet aan de ministeriële verantwoordelijkheid en anderzijds de rechterlijke onafhankelijkheid intact laat, ja zelfs sterk profileert.
De Homerische vergelijking is dus niet zo onbegrijpelijk.

De vraag waar we nu voor staan is of de uitvoerende en rechtsprekende macht dit delicate evenwicht in de praktijk blijvend zouden kunnen bewaren.
Met dank aan de heer Kohnstamm wend ik me opnieuw tot de Odyssee en wel daar waar Odysseus de Sirenen in zijn vaarwater vindt. Hun betoverende liederen waren onweerstaanbaar voor zeelieden. Zij wendden de steven om vervolgens op de klippen te lopen en met man en muis te vergaan. Odysseus echter beval de bemanning de oren met was te dichten en liet zichzelf aan de mast binden. Zo hoorde hij de Sirenen zingen, zonder aan hun verlokkingen toe te geven. Ik meen dat een vergelijkbare zelfbeheersing bij de minister en de Raad het publieke vertrouwen in de rechtspraak . en dus in de rechtstaat - kan bevorderen. Want dat publieke vertrouwen, dat is waar het bij de modernisering van de rechterlijke organisatie in wezen om gaat.

In de nieuwe constellatie worden de Raad en de minister strategische partners. De Minister van Justitie is politiek verantwoordelijk voor het maatschappelijk functioneren van het stelsel van rechtspraak als geheel. De Raad voor de Rechtspraak is bestuurlijk verantwoordelijk voor het organisatorische functioneren van de rechtspraak en het bevorderen van de juridisch-inhoudelijke kwaliteit van de rechterlijke professie.
De bemoeienis van de minister met de gerechten komt volledig te vervallen.
Net zoals het nu gebruikelijk is dat de minister zich niet uitlaat over de kwaliteit van individuele vonnissen, zal het in de toekomst gebruik moeten zijn dat de minister zich niet meer publiekelijk uitlaat over het functioneren van individuele gerechten. Zo verzocht de Tweede Kamer mij onlangs om in actie te komen vanwege achterstanden bij het Amsterdamse Hof. Ik heb toen extra middelen ter beschikking gesteld. In de toekomst zal mijn rol beperkter zijn. De Raad beschikt dan over de middelen en de verdeling ervan. Nog een voorbeeld. In het verleden spraken Kamerleden mij aan op zaken als inzet van rechters-plaatsvervangers, doorlooptijden in het jeugdrecht en uitgebreider motiveren van vonnissen. Deze onderwerpen raken de manier waarop rechters hun werk doen. Ik hoop dan ook dat de Raad zich hier sterk zal manifesteren. Bijvoorbeeld door bij verzoeken van de Tweede Kamer in samenspraak met de gerechten een stevig en kritisch geluid te laten horen, of aan die verzoeken gezamenlijk uitvoering te geven.
Ik denk dat de democratische rechtstaat in dezen gediend is met een sterke profilering van de Raad.

Anderzijds verwacht ik van de Raad een terughoudende opstelling bij het openbare politieke debat over het justitiële bestel en de eisen die de samenleving daaraan stelt. Dan denk ik aan onderwerpen als de rol van justitiabelen in het procesrecht, de verhouding tussen alternatieve vormen van geschillenbeslechting en de reguliere rechtspraak, de relatie met buitengerechtelijke afdoeningen, de toegankelijkheid van bepaalde gerechten, de mate van openbaarheid in het stelsel van rechtspraak en de verhouding tussen de staande en zittende magistratuur. Dat zijn immers allemaal zaken die bepalen hoe het stelsel van rechtspraak functioneert in de justitiële keten, de Trias Politica en de maatschappij. Het ligt voor de hand dat de politiek verantwoordelijke Minister bij dit type vraagstukken het voortouw neemt en dat de Raad in de luwte opereert. Het lijkt me niet goed inpasbaar in de Nederlandse variant van de democratische rechtstaat als de Raad zich zou gaan manifesteren als een sterk autonome kracht in de politieke arena.

Wanneer de Raad en de Minister de zelfbeheersing weten op te brengen om zich aan deze rolverdeling te houden, dan zal het gemoderniseerde stelsel leiden tot versterking van het publiek vertrouwen in de rechtstaat. De nieuwe opzet wordt een succes als Raad en minister zich van hun positie bewust zijn.
Dat veronderstelt gevoel voor de politiek bij de Raad en gevoel voor de magistratelijkheid van de rechtsprekende macht bij de minister en zijn ambtenaren. Dat is geen onmogelijke opgave. We beschikken weliswaar niet over de vermogens van de goden en helden zoals Homerus die beschrijft maar we kunnen niettemin de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
Dat bewijst de geschiedenis van de moderniseringsoperatie van de Zittende Magistratuur. Die leert ons dat de drie staatsmachten . met behoud van eigen verantwoordelijkheden - effectief kunnen samenwerken. Een parlement dat op gezette tijden intervenieert, sanctioneert en . uiteraard- soms amendeert. Ministers die initiëren en regisseren. En een rechterlijke macht die niet vanaf de zijlijn kritiseert maar haar organisatie actief innoveert.

Dames en heren,
Ik keer nog eenmaal terug naar de Odyssee.
De rolverdeling tussen Sirenen, Odysseus en de bemanning laat zien hoe de spanning tussen publieke opinie, ministeriële verantwoordelijkheid en rechterlijke onafhankelijkheid in een democratische rechtsstaat effectief kan worden beheerst. Als de Tweede Kamer de stem des volks vertolkt via een verleidelijke Sirene, dan dient de Minister van Justitie zich onversaagd aan de mast te binden en zal de rechterlijke macht onverbiddelijk de oren moeten sluiten.
Deze klassieke methoden van zelfbeheersing bieden voor alle partijen de beste waarborgen om het schip van staat . ook in zwaar weer . op koers te houden.

17 jan 02 16:07

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...