Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 17-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 17 januari 2002

... B & W-nieuws week 3

Bestuursdienst
Het college heeft ingestemd met het afsluiten van een werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen voor werknemers die betrokken zijn geweest bij een auto ongeval, tijdens de uitoefening van werkzaamheden of tijdens woon-werkverkeer. Uitgaande van 885 fte en 95 vrijwilligers bij de brandweer bedraagt de premie voor deze verzekering ¤ 3.901,10 per jaar. De ondernemingsraad ontvangt de nota ter kennisname.

Het college besluit, conform het landelijk
arbeidsvoorwaardenakkoord, het aantal uren dat maximaal verkocht en gekocht mag worden op de hogen van 50,4 uur in 2001 naar 72 uur in 2002. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om extra vakantie uren op te bouwen, van 43,2 naar 50,4 uur in 2002. Het aantal extra gewerkte uren en overwerkuren dat voor verkoop in aanmerking komt mag samen niet meer zijn dan 50,4 uur.

Het college heeft ingestemd met de begroting van de Centrale Post Ambulancevervoer 2001 en heeft het bestuur van CPA hierover geďnformeerd. De raadscommissie ABM en WOC ontvangen de brief ter kennisname.

Ruimte, Wonen en Economie
Het college heeft kennis genomen van de voortgangsnotitie N 201 + en stelt de raad voor in te stemmen met de verlenging van de bestuursovereenkomst N 201 + tussen Haarlemmermeer en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, De Ronde Venen en provincie Noord-Holland.

Het college heeft kennis genomen van het verslag van het participatieproces over de herargumentatie van de Ontwikkelingsvisie Dorpskern Nieuw-Vennep en besluit de directeur RWE te verzoeken de voorgestelde aanpassingen te betrekken bij het uitwerken van een stedenbouwkundige plan voor de dorpskern. Het collegevoorstel wordt ter advisering aan het college besproken in de raadscommissie REGL op 21 januari a.s.. Zie verder bijgevoegd persbericht.

Het college verleent haar medewerking aan de artikel 19 procedure voor de bouw van een training- en oefencentrum aan het regiobureau van de politi aan de Van Heuven Goedhartlaan in Hoofddorp. De uitbreiding van het bestaande politiebureau is nodig voor een optimale bedrijfsvoering van de politie, met name door de toename van het aantal woningen en bedrijventerreinen. Ook worden er 55 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Het college gaat een huurovereenkomst aan met William Properties voor de huisvesting van de bibliotheek in Nieuw-Vennep, onder de volgende condities: een huur van ¤ 88,49 per m˛ voor een periode van 10 jaar, het opnemen van aanvullende bepalingen in het huurcontract en - indien noodzakelijk - een sprinkler installatie op kosten van William Properties. De raadscommissie WOC ontvangt de nota ter kennisname.

Het college laat het kunstwerk in de hal van het raadhuis verwijderen en geeft het terug aan de kunstenaar, Jan van IJzendoorn, onder voorwaarde dat hij het werk in langdurig bruikleen geeft aan museum Naturalis in Leiden. In 1982 is het kunstwerk, bestaande uit verschillende elementen van leisteen en marmer, in het raadhuis geplaatst. Door de toenemende drukte aan de loketten en de herinrichting van de centrale hal, is het noodzakelijk het kunstwerk te verwijderen. De kosten voor verwijdering, ¤ 12.705,85, worden gedekt uit de begroting 2001 van de FAD. De kosten voor transport, opslag en vergoeding van ¤ 2.223,52 worden gedekt uit het Fonds beeldende kunst. De raadscommissie WOC ontvangt de nota ter informatie.

Het college heeft het reglement "collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor minima" vastgesteld.

Grondbedrijf
Het college heeft besloten een perceel bouwgrond van 2.380 m˛ in de IJtochtzone te Hoofddorp te verkopen aan de Stichting Ons Tweede Huis voor ¤ 335.879,04. De Stichting wil op korte termijn een dagactiviteitencentrum realiseren voor volwassenen verstandelijk gehandicapten. De Stichting is verplicht 10 parkeerplaatsen af te kopen voor een bedrag van ¤ 2.722,68 per parkeerplaats.

Facilitaire Dienst
Het college heeft de volgende (plv.) leden benoemd voor het hoofdstembureau voor de periode 1 januari 2002 tot 1 januari 2006: Burgemeester van Houwelingen, de wethouders Spijkers en Blankers alsmede de heren Kerver en Bandstra van de sector Burgerzaken; plaatsvervangende leden zijn wethouder Schoenmaker en de heren Brussen en Van der Zwan van de sector Burgerzaken.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie