Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Distributie van software KaZaA tijdelijk gestaakt

Datum nieuwsfeit: 17-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

KAZAA

Distributie van software KaZaA tijdelijk gestaakt

Distributie van software KaZaA tijdelijk gestaakt

Amsterdam, 17 januari 2002 - KaZaA BV staakt tijdelijk de mogelijkheden om vanaf haar website de KaZaA Media Desktop software te downloaden, in afwachting van de uitspraak van de rechter in een executiegeschil.

Dit is een vrijwillige actie van KaZaA BV met als doel potentiële schade te voorkomen. Gisteren vond een hoorzitting plaats bij President van de Rechtbank te Amsterdams, Mr. R. Orobio de Castro, over de interpretatie van zijn beslissing van 29 november 2001. De rechter beval in die beslissing van 29 november 2001 KaZaA om 'zodanige maatregelen te treffen' de vermeende
auteursrechtinbreukmakende handelingen van de gebruikers van KAZaA te beëindigen.

Aangezien KaZaA en Buma / Stemra van mening verschillen over de mogelijkheid en reikwijdte van de te nemen maatregelen, heeft KaZaA de rechter om nadere uitleg van zijn vonnis verzocht. In afwachting van de uitkomst van dit executiegeschil, en om de buitengewoon hoge dwangsom van 45.000 EURO per dag te voorkomen, heeft KaZaA de meest vergaande stap genomen die ze zich kan voorstellen, namelijk de tijdelijke wereldwijde stopzetting van de distributie van haar software.

Overigens betwist KaZaA dat dit de maatregel is waar de rechter op doelde in zijn uitspraak van 29 november 2001. Een verbod op de distributie van de software betekent immers de facto het einde van de bedrijfsvoering van KaZaA, en het is moeilijk denkbaar dat de rechter dit met zijn beslissing voor ogen heeft gehad. Bovendien meent KaZaA dat de rechter geen internationale jurisdictie heeft en dat hieruit volgt dat zijn beslissing moet worden geïnterpreteerd als geldend in Nederland en niet daarbuiten, laat staan wereldwijd. De rechter doet op 31 januari 2002 uitspraak.

Op bevel van de rechter heeft Buma / Stemra zes weken geleden haar onderhandelingen met KaZaA over een licentieovereenkomst voor het muziekgebruik van de gebruikers van de software van KaZaA hervat. In het kader van deze onderhandelingen, heeft Buma Stemra er steeds voor gekozen geen gebruik te maken van haar recht om KaZaA te dwingen om - op straffe van een dwangsom - aan het gebod van de rechter te voldoen. Alhoewel de onderhandelingen nog steeds gaande zijn, heeft Buma / Stemra aangegeven niettemin vanaf vandaag aanspraak op dwangsommen te maken. Dit noodzaakt KaZaA tot het aanhangig maken van het executiegeschil.

Over KaZaA

KaZaA (www.kazaa.com) biedt een portfolio van sofware en producten waarmee de digitale media-revolutie mogelijk wordt gemaakt: instante toegang tot bestanden op elk moment waar men zich ook bevindt door middel van haar toonaangevende peer-to-peer platform van FastTrack.


---

---

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie