Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Materieellogistieke informatievoorziening Defensie

Datum nieuwsfeit: 17-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten


---

Brieven aan de Kamer
---

Materieellogistieke informatievoorziening

17-01-2002

In mijn brief van 10 september 2001 over het Defensie IV-beleidsplan (Kamerstuk 27 400, nr. 51) heb ik uiteengezet hoe Defensie de komende jaren de herstructurering van de informatievoorziening (IV) gestalte wil geven. Daartoe is het complexe IV-terrein opgesplitst in tien deelprogramma´s, waaronder materieellogistieke-IV (matlog-IV). De centrale regie bij de uitvoering van het IV-beleidsplan wordt gevoerd door de Directie Informatievoorziening en Organisatie (DIO) bij het kerndepartement. Vanzelfsprekend worden concrete behoeftestellingen overeenkomstig het Defensie Materieel Proces (DMP) aan het parlement voorgelegd. Onlangs informeerde ik u over het project personeel en organisatie 2000+ (Kamerstuk 28 000, nr. 5, 16 oktober 2001), eveneens een deelprogramma van het IV-beleidsplan. In de brief over het defensie tracking&tracing-systeem, dat deel uitmaakt van matlog-IV, van 6 juli 2001 (Kamerstuk 27 830, nr. 8) zegde ik u toe over matlog-IV een afzonderlijke brief te sturen. Deze brief gaat in op de uitgangspunten van het programma matlog-IV omdat de volledige invulling daarvan nog onderwerp van nadere studie is.

Het functiegebied materieellogistiek richt zich op de verwerving en de instandhouding van de voor de taakuitvoering van de krijgsmacht benodigde materiële middelen. Dit functiegebied kent thans een grote verscheidenheid aan informatiesystemen. Dit bemoeilijkt joint opereren en kan in de Defensienota-2000 geformuleerde doelstellingen als de verbetering van de informatievoorziening, de verbetering van de aansturing van uitgezonden eenheden en de invoering van een nieuw logistiek concept in de weg staan. Voorts zijn de huidige systemen veelal verouderd met als gevolg oplopende exploitatielasten. Deze systemen zijn de komende jaren dan ook aan vernieuwing toe.

Het programma matlog-IV, waarvoor de directeur-generaal materieel (DGM) beleidsverantwoordelijk is, moet de processen behorende tot het materieel-logistieke functiegebied op alle niveaus in de defensieorganisatie met gemeenschappelijke IV-systemen ondersteunen. Voor de samenhangende ontwikkeling van matlog-IV zijn allereerst de defensiebrede materieellogistieke basisprocessen, zoals bevoorrading, onderhoud, ketenmanagement en systeemmanagement, eenduidig vastgelegd. Verder zijn uitgangspunten vastgesteld voor de noodzakelijke aanpassingen van de bestaande matlog IV-systemen. In het algemeen gelden de in het Defensie IV-beleidsplan geformuleerde uitgangspunten, zoals gezamenlijk tenzij, gemeenschappelijk (defensiebreed) tenzij; producten worden van de plank gekocht tenzij, en, geen scheiding tussen de bestuurlijke en de operationele omgeving. Meer specifiek moeten de matlog IV-systemen ook: · voldoen aan vigerende beveiligingseisen; · het principe van train as you fight ondersteunen; · de levensduurkosten van het materieel inzichtelijk maken; · de besluitvorming op alle niveaus in de organisatie ondersteunen door gebruikmaking van defensiebrede kengetallen en prestatie-indicatoren; · voldoen aan civiele (inter)nationale en NAVO-standaarden op dit gebied; en · de toepassing van e-Business en e-Commerce ondersteunen, bijvoorbeeld bij voorraadbeheer.

De beschrijving van de defensiebrede logistieke basisprocessen en de vaststelling van de aan matlog IV-systemen te stellen eisen, liggen ten grondslag aan een meer coherente matlog-IV. De invoering van het hierboven al genoemde defensie tracking&tracing-systeem en de voorgenomen invoering van een zogenaamd Enterprise Resource Planning (ERP) pakket bij de bevoorradingsbedrijven zijn de eerste stappen op weg naar de gewenste defensiebrede standaardisatie voor de basisprocessen bevoorrading en ketenmanagement. Voor de overige basisprocessen (onder meer onderhoud en systeemmanagement) worden in de komende jaren soortgelijke projecten geïnitieerd. Op termijn moeten alle matlog IV-systemen voldoen aan de onderling vereiste integratie en samenhang.

Zoals ik hierboven al stelde, zal ik u overeenkomstig het DMP-proces steeds informeren als in het kader van het Defensie IV-beleidsplan concrete behoeftestellingen worden gedefinieerd.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Nieuws Ministerie van Defensie


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie