Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opdrachtverlening Stichting Divers Den Bosch

Datum nieuwsfeit: 17-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Hertogenbosch

Opdrachtverlening Stichting Divers

do 17 januari 2002

Op 29 november 2001 stelde de gemeenteraad de opdrachtformulering 2002 voor de stichting Divers vast. Op basis van deze opdrachtformulering en mede in het kader van de een vierjarige raamovereenkomst (1999 tot en met 2002), werd de stichting daarbij uitgenodigd om aan te geven op welke wijze zij onze opdracht konden vertalen in een transparant en toegankelijk aanbod. Op basis van dit aanbod (offerte 2002) stelt het college de gemeenteraad voor om tot een totaalbedrag van 5.755.527,59 subsidie te verlenen aan de stichting Divers. In het algemeen constateert het college dat de opdrachtformulering en offerte inhoudelijk en methodisch uitstekend op elkaar aansluiten en dat er sprake is van een transparant aanbod. Divers heeft haar activiteiten geclusterd in drie hoofdgroepen, te weten:


- basisdienstverlening;

- themagericht aanbod;

- gebiedsgerichte aanpak in de GSB aandachtsgebieden. In de in de stichting voorgestelde aanpak zijn drie varianten uitgewerkt; een "basispakket", een "basis-plus" en een "extra-pakket". De offerte van Divers maakt daarmee inzichtelijk dat er keuzen mogelijk zijn en nog belangrijker: dat er keuzen gemaakt zullen moeten worden. In het basispakket is het aanbod opgenomen dat door Divers kan worden uitgevoerd met de beschikbare middelen zoals in de begroting 2002 zijn opgenomen. Gezien de keuzes die Divers heeft voorgelegd, de beleidsinhoudelijke overwegingen, de te stellen prioriteiten en het budgettaire kader voor 2002, heeft het college ervoor gekozen de gemeenteraad voor te stellen met deze variant in te stemmen.

Basispakket basisdienstverlening
Het gaat daarbij om een basispakket basisdienstverlening dat een laagdrempelig activiteitenaanbod omvat, gebaseerd op de volgende functies:

- ontmoeting, ontplooiing en ontspanning voor alle leeftijdscategorieën: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen;
- ondersteuning van vrijwilligers die de betreffende activiteiten uitvoeren;

- het geven van informatie en advies in het algemeen en vanuit de wijkcoördinatiepunten en steunpunten in het bijzonder;
- ondersteuning van bewonersgroepen in het algemeen en in de aandachtsgebieden in het bijzonder;

- activiteiten gericht op het doorbreken van sociaal isolement onder ouderen;

- opvoeding en ontwikkelingsondersteuning;
- stimuleren jongerenparticipatie;

- ondersteuning sociale integratie van kwetsbare groepen.
In totaal gaat het om een goed gespreid, breed aanbod, gericht op een evenwichtige inzet naar doelgroepen. Voor de uitvoering van het basispakket basisdienstverlening is een budget van 3.852.453,35 geraamd.
Themagelden
Bij de themagelden gaat het om de volgende activiteiten:
- leren en leven in Maaspoort;

- basisformatie Maaspoort;

- sociale activering c.q. de intensivering daarvan in de aandachtsgebieden;

- buurtbeheer.
Voor de uitvoering van deze activiteiten is een totaal budget van 323.580,24 geraamd.

Gebiedsgerichte aanpak
Voor de gebiedsgerichte aanpak heeft de stichting Divers de nota "Goud winnen in de wijk" opgesteld. In het kader van de GSB-aanpak, zijn in deze nota de ideeën neergelegd voor het uitvoeren van de sociale programmas voor 2002 in de aandachtsgebieden en het meerjarenperspectief voor uitvoering daarvan tot en met 2005. Ons college heeft deze nota afgezet tegen de opdrachtformulering en de beschikbare budgetten voor 2002. Extra inzet zal worden gepleegd in de volgende buurten en wijken:
- Bartjes, Eikendonk en Hofstad;

- Boschveld/Deuteren;

- Getselse Buurt;

- Orthen-Links;

- Hambaken;

- Haren/Donk/Reit.
Voor de uitvoering van de activiteiten in het deze buurten en wijken is een budget nodig van 1.579.494,-.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie