Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging wet- en regelgeving bestrijding drugssmokkel Schiphol

Datum nieuwsfeit: 18-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Justitie

Persbericht Ministerraad
18 januari 2002

WIJZIGINGEN IN WET- EN REGELGEVING TER BESTRIJDING DRUGSSMOKKEL

SCHIPHOL

Wetsvoorstel noodcapaciteit detentie
De minimumeisen die worden gesteld aan het detentieregime van drugssmokkelaars worden tijdelijk verlaagd. Daarmee ontstaat er mogelijkheid voor deze groep snel gebouwen of plaatsen, zoals portacabins of oude penitentiaire inrichtingen, aan te wijzen als extra detentiecapaciteit. Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Korthals van Justitie heeft ingestemd. Het voorstel maakt onderdeel uit van het "plan van aanpak drugssmokkel Schiphol". Het is om spoedadvies aan de Raad van State gezonden. Het streven is de wetswijziging per 1 maart a.s. in te voeren.
Het wetsvoorstel geeft een aantal rechten en plichten die gelden tijdens de detentie van drugssmokkelaars. Dit regime is een minimum. Wanneer de omstandigheden het mogelijk maken, worden meer faciliteiten geboden. De minimumrechten betreffen het ontvangen van bezoek, het ontvangen en verzenden van post en voeren van telefoongesprekken. De directeur van de inrichting krijgt de bevoegdheid de verblijfsruimte van de gedetineerde toe te wijzen. Waarschijnlijk zullen dat geen persoonlijke cellen, maar gemeenschappelijke ruimten zijn. Het regime kent in tegenstelling tot reguliere penitentiaire inrichtingen geen detentiefasering (verloven e.d.). Verder krijgt de directeur van de inrichting de bevoegdheid in het belang van het bewaren van de orde dan wel in het belang van de gezondheid van de gedetineerde te bevelen dat onderzoek aan en in het lichaam van een detineerde wordt gedaan. (röntgenfotografie of echoscopie) of dat een medische behandeling plaatsvindt (toedienen laxeermiddelen). Met de wetswijziging blijft de detentie van drugssmokkelaars voldoen aan de vereisten van verdragen en internationale afspraken waarbij Nederland partij is. Het wetsvoorstel is van kracht voor een periode van een jaar met de mogelijkheid voor een eenmalige verlenging van maximaal nog een jaar.

Wetsvoorstel tot het verruimen van de bevoegdheid van de politierechter en de enkelvoudige kamer in hoger beroep
Ter vergroting van de zittingscapaciteit van de rechterlijke macht zal de bevoegdheid van alleensprekende rechters bij de rechtbanken en de hoven worden uitgebreid. De politierechter wordt bevoegd te oordelen over zaken waarvoor een straf is geëist tot maximaal 1 jaar (nu is dat nog 6 maanden). Ook bij de hoven wordt de bevoegdheid van de alleensprekende rechter uitgebreid tot alle zaken tot 6 maanden. Dat betekent dat meer drugskoerierszaken waarover nu nog meestal de meervoudige kamer moet oordelen, voor rekening gaan komen van de politierechter. Ook dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het "plan van aanpak drugssmokkel Schiphol" en is om spoedadvies aan de Raad van State gezonden. Het voorstel sluit aan bij het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid G.J. van Oven (PvdA) en O.P.G. Vos (VVD), maar biedt tevens een oplossing voor capaciteitsproblemen in hoger beroep.

Inwerkingtreding van de wet onderzoek in het lichaam Per 1 maart a.s. zal de wet onderzoek aan en in het lichaam in werking treden. Daarmee wordt het mogelijk om verdachten van drugssmokkel te verplichten een röntgenfoto of echoscopie te laten maken. De Officier van Justitie krijgt daartoe de bevoegdheid.Aanwijzing nevenzittingsplaatsen
De hoofdplaatsen van alle rechtbanken en hoven in Nederland worden aangewezen als nevenzittingsplaats in strafzaken van de rechtbank Haarlem en het hof Amsterdam. Daardoor kunnen de overige gerechten zaken overnemen van de overbelaste rechtbank van Haarlem en het hof van Amsterdam. Het besluit dat dit regelt, is goedgekeurd door de Ministerraad. Het wordt voorgehangen bij de Tweede Kamer en vervolgens om spoedadvies aan de Raad van State gezonden.

Tien dagen bewaring in politiecel
Het wordt wettelijk mogelijk verdachten en arrestanten maximaal 10 dagen in een daartoe geschikte politiecel te laten verblijven. Daarna dienen zij te worden overgeplaatst naar een huis van bewaring. Door het gebrek aan celcapaciteit in gevangenissen en de justitiële jeugdinrichtingen is het noodzakelijk om bij pieken in het aanbod van in te sluiten gedetineerden gebruik te kunnen maken van politiecellen. Tot voor kort werd een verblijf van preventief gedetineerden van maximaal 10 dagen gedoogd. Nu wordt dat wettelijk geregeld. Met de tiendagentermijn is aangehaakt bij de maximale duur van het bevel tot bewaring. Dit wetsvoorstel ligt op dit moment om spoedadvies bij de Raad van State.

RVD, 18.01.02reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie