Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Integrale visie IJsselmeergebied 2030 gereed

Datum nieuwsfeit: 18-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Persbericht Ministerraad
18 januari 2002

INTEGRALE VISIE IJSSELMEERGEBIED 2030 GEREED

Het kabinet heeft de toekomstige ontwikkelingen in het IJsselmeergebied beschreven in de "Integrale Visie IJsselmeergebied 2030, `De koers verlegd'". De visie beschrijft hoe om te gaan met ontwikkelingen die extra ruimte vragen, rekening houdend met de kernkwaliteiten van het gebied. Het gebied omvat het IJsselmeer, het Markermeer, het IJmeer en de randmeren. De belangrijkste koerswijziging is het openhouden van deze wateren. Hiermee komt voor het IJsselmeergebied een eind aan de lange historie van inpolderen van het open water.

Het kabinet benoemt een aantal ontwikkelingen die in de eerste helft van de 21ste eeuw plaatsvinden en waar nu al rekening mee gehouden moet worden, waaronder:
- klimaatverandering in combinatie met bodemdaling;
- toenemende vraag naar zoet water;

- toenemende intensivering van het gebruik van het IJsselmeergebied;
- toenemende druk van buitendijkse ruimtelijke claims.
Volgens de visie moeten er bijvoorbeeld nu maatregelen genomen worden om toekomstige ontwikkelingen in het waterbeheer van het IJsselmeergebied mogelijk te maken. Het kabinet stelt daarom rondom de dijken een vrijwaringszone in. Aan de provincies is gevraagd deze zones nader te begrenzen en vast te leggen.

Voor watergebonden gebruik als watersport, oeverrecreatie, natte natuur, beroepsvaart en havengebonden activiteiten is in de visie ruimte aanwezig. Voor niet-watergebonden bedrijven, verblijfsrecreatie en horecagelegenheden is in de visie in het open water in principe geen plaats. Om dit laatste juridisch te onderbouwen, werkt het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de Beleidslijn Buitendijkse Ontwikkelingen.

Een aantal punten uit de Integrale Visie IJsselmeergebied 2030 is al verankerd in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Verder maakt de visie samen met de beleidsnota's `Ruimte voor de rivier' en de `3e Kustnota' onderdeel uit van het nieuwe waterbeleid voor de 21ste eeuw. De visie is daarnaast een handreiking aan de provincies om de nieuwe koers te laten doorwerken in de ruimtelijke plannen en initiatieven voor het gebied.

De Integrale Visie IJsselmeergebied 2030 is opgesteld door de ministeries van VenW, LNV, EZ en VROM in nauwe samenwerking met de provincies Friesland, Flevoland en Noord- Holland en maatschappelijke organisaties. Zij hebben ruim twee jaar aan de visie gewerkt.

RVD, 18.01.02reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie