Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede fase havo/vwo: continuiteit en vernieuwing

Datum nieuwsfeit: 18-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:

1


Directie:
voorlichting

18-01-2002

Status:
informatie

Tweede fase havo/vwo: continuïteit en vernieuwing

Keuzemogelijkheden voor leerlingen, leraren en scholen; aanpak van versnippering in het programma en vereenvoudiging van examenregels: dat is het voorstel van staatssecretaris Adelmund om scholen in staat te stellen de tweede fase havo/vwo verder te ontwikkelen. De werkdruk voor leraren, de werklast voor leerlingen en de organiseerbaarheid voor scholen wordt aangepakt. Dit heeft het kabinet vandaag besloten. De onderwijsorganisaties zijn positief over de voorstellen van staatssecretaris Adelmund.
Scholen zijn met de tweede fase begonnen in 1998 en 1999, afhankelijk van de keuze van de scholen. De tweede fase is ingevoerd om de aansluiting tussen bovenbouw havo/vwo (4, 5 havo en 4, 5, 6 vwo) en het hoger onderwijs te verbeteren. In plaats van vrije pakketkeuze kent de tweede fase vier profielen: cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid, en natuur en techniek.

Onderzoek
Vanaf de start van de tweede fase is periodiek onderzoek gedaan naar de praktijk op scholen. Uit recente rapporten blijkt dat er sprake is van werkdruk voor leraren, werklast voor leerlingen en dat de organiseerbaarheid van de tweede fase voor scholen kan worden verbeterd. Volgens de inspectie zijn er verschillende oorzaken voor de eerder geconstateerde overladenheid. De inspectie heeft onderscheid gemaakt tussen factoren die een gevolg zijn van het invoeringsproces en die de scholen zelf kunnen oplossen (bijvoorbeeld spreiding van praktische opdrachten en toetsen) en factoren die buiten de invloedssfeer van de school liggen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om versnippering in het programma en de overladenheid in het totale programma (vooral in het havo). Om hieraan tegemoet te komen stelt Adelmund na overleg met de onderwijsorganisaties een aantal aanpassingen in het programma voor. De uitgangspunten van de tweede fase staan daarbij voorop: een betere voorbereiding op het hoger onderwijs, een bredere vorming, een actuele onderwijsinhoud en nadruk op een zelfstandige en actieve leerling. De aanpassingen waarvoor wetswijziging nodig is, kunnen ingaan op 1 augustus 2005. Een deel van de maatregelen kan al eerder ingaan.
Voor leerlingen die nu in de tweede fase zitten of er binnenkort aan beginnen worden de eerder ingevoerde tijdelijke verlichtingsmaatregelen verlengd.

Voorstellen
De huidige structuur van vier profielen blijft gehandhaafd. Elk profiel kent vakken die voor alle leerlingen gelijk zijn, een deel dat specifiek is voor het gekozen profiel en een vrij deel met vakken naar keuze. In het huidige voorstel kent het profieldeel drie vakken. In het vrije deel komt daardoor ruimte voor twee examenvakken (was één) naar vrije keuze. Leerlingen krijgen hiermee meer keuzemogelijkheden en de organiseerbaarheid voor scholen wordt verbeterd.

Om versnippering en overladenheid tegen te gaan, worden in het vwo de verplichte deeltalen Frans en Duits (alleen leesvaardigheid) vervangen door een keuze uit de volledige vakken in een tweede vreemde taal. In het havo wordt de verplichte deeltaal (alleen spreek- en luistervaardigheid) vervangen door een ruimere mogelijkheid om een volledige taal te kiezen. Ook de deelvakken wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, biologie en economie worden volledige vakken. Het aantal groepen per leraar neemt af en daarmee de werkdruk.

Voor alle leerlingen in het vwo blijft het vak algemene natuurwetenschappen verplicht. Scholen kunnen er wel voor kiezen om dit vak voor leerlingen met het profiel natuur en gezondheid of natuur en techniek te integreren met één of meer vakken uit deze profielen. Geschiedenis/maatschappijleer blijft in het vwo verplicht. Ook hier kunnen scholen ervoor kiezen dit te integreren met een vak uit de profielen economie en maatschappij of cultuur en maatschappij. Voor het havo is algemene natuurwetenschappen niet langer verplicht voor de natuurprofielen en is geschiedenis/maatschappijleer niet langer verplicht voor de profielen cultuur en maatschappij en economie en maatschappij. In het havo moeten scherpere keuzes worden gemaakt vanwege de duur van de tweede fase (in het havo twee jaar; in het vwo drie jaar).

De voorschriften voor het schoolexamen worden beperkt. Dit past bij het streven naar autonome scholen en heeft een gunstig effect op werkbelasting van leraren. Het centraal examen blijft bestaan en het niveau blijft gehandhaafd.

De onderwijsorganisaties zijn positief over de voorstellen waarbij de uitgangspunten van de tweede fase voorop staan. Dat geldt ook voor HBO-Raad en VSNU.

De recente rapporten van het Tweede Fase Adviespunt `De implementatie van de vernieuwingen in de tweede fase van havo/vwo; eindverslag van 50 schoolbezoek' en het inspectierapport `De tweede fase een fase verder' staan in het dossier Tweede fase (zie hieronder).


Zie ook:
dossier Tweede fase
brief aan de Tweede Kamer
bijlage: notitie Continuïteit en vernieuwing in de tweede fase havo/vwo

18-01-2002
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: (info@minocw.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie