Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goedgekeurde dossiers door de Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 18-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 18 JANUARI 2002

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht van de overige dossiers die de Vlaamse regering vrijdag 18 januari 2002 goedgekeurd heeft.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering keurt een aantal verbeteringen en aanpassingen aan de subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk goed. Zo wil ze de afstemming en de samenwerking tussen het maatschappelijk opbouwwerk en de integratiesector bevorderen. De aanpassingen omvatten onder meer de gelijkschakeling van de subsidiëring van de werkingskosten en de omzetting van de regelgeving naar de euro.


* * *

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot een aanpassing van de regelgeving inzake de financiële tegemoetkomingen voor mensen met een handicap, en keurt daartoe definitief een ontwerpdecreet goed. Voortaan zal het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap in alle gevallen waar het financieel kan tussenkomen, deze tussenkomst ook moeten verlenen aan wie dat vraagt in afwachting dat een derde die een vergoeding moet uitbetalen dat ook daadwerkelijk doet (bijv. een verzekeringsmaatschappij die moet betalen aan iemand die aan een verkeersongeval een handicap overgehouden heeft). Door de betaling van deze voorschotten treedt het Fonds ook automatisch in de plaats van de vorderingsrechten van de gehandicapte ten aanzien van de derde. Voorheen moest de houder van het vorderingsrecht uitdrukkelijk zijn akkoord geven aan het Fonds om in zijn plaats te treden. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS en van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt voor de verdere onderhandelingen over het samenwerkingsakkoord in verband met de oprichting van een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering gelast de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid een werkgroep te leiden met als opdracht een voorstel van aanpak uit te werken om de goedkeuring van de jaarrekeningen van de OCMW's enerzijds te optimaliseren en anderzijds te garanderen door een eventuele wijziging van het decreet van 17 december 1997 betreffende de OCMW's.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief de programmatie goed van specifieke structuuronderdelen, nieuwe studiegebieden of nieuwe structuuronderdelen in het secundair onderwijs.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot een verstrenging van de grenswaarden voor zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes (PM10)en lood (Pb) in de lucht. Deze toxische stoffen zijn belangrijke veroorzakers van problemen met de ademhaling en longfuncties. Met deze beslissing voert de Vlaamse regering een eerste dochterrichtlijn van de Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit uit. De strengere grenswaarden moeten in 2005 en 2010 bereikt worden.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het ontwerp van Drinkwaterdecreet goed. De elementen die centraal staan in het ontwerpdecreet zijn: uitgebreide controle op de kwaliteit van het drinkwater, meer impulsen voor een duurzaam gebruik van water en een duidelijke band tussen verbruik van water en de afvalwaterheffing. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

Na advies van de Raad van State kent de Vlaamse regering definitief een subsidie toe aan (verenigingen van) polders of wateringen voor de uitvoering van bepaalde waterhuishoudkundige werken en legt ze de procedure voor subsidiëring daarvoor vast.


* * *

De algemene vergadering van de vennoten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) heeft op 8 juni 2001 een wijziging goedgekeurd van de statuten van de VMW tengevolge van de omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro. De Vlaamse regering keurt die wijziging nu definitief goed. De waarde van een aandeel van VMW bedraagt nu 25 euro.


* * *

De Vlaamse regering stelt de heer Jos Van Slycken tijdelijk aan in het hoger ambt van algemeen directeur aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering beslist principieel om de vigerende wetgeving inzake Belasting op Inverkeerstelling (BIV)te wijzigen. Het betreft een ecologische maatregel met als doel de BIV te verminderen voor nieuw in te schrijven wagens die voldoen aan de zogenaamde Euro4-norm (inclusief LPG). Zodoende zal deze fiscale stimulans bijdragen tot het versneld in de markt brengen van milieuvriendelijkere voertuigen die minder schadelijke uitlaatgassen produceren. De minister zal in samenspraak met de Vlaamse regering het Vlaams Parlement uitnodigen een decretaal initiatief in deze te nemen, met het voorstel om de BIV-vermindering te laten ingaan vanaf 1 januari 2002. De voorziene compenserende maatregel waarbij de BIV van tweedehandswagens ouder dan 5 jaar zal worden verhoogd, zal pas uitwerking hebben na de noodzakelijke decretale goedkeuring.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering het ontwerpdecreet dat instemt met het Verdrag van Nice definitief goed. De Vlaamse regering start daarmee de ratificatieprocedure van dit verdrag. Het Verdrag van Nice houdt verschillende hervormingen in die de verdere uitbreiding van de Europese Unie naar Centraal- en Oost Europa moeten vergemakkelijken. Zo komt er een herweging van de stemmen per land en een herziening van het besluitvormingsproces. Dit om de efficiëntere werking van een Europese Unie met 25 of meer lidstaten te verzekeren. Het Verdrag geeft ook een antwoord op de steeds groeiende vraag naar een grotere betrokkenheid van de burgers. Een aantal door de Vlaamse regering geformuleerde voorstellen van verdragswijziging, in verband met de subsidiariteitsproblematiek en de democratisering van de Unie, vindt slechts in beperkte mate weerklank in het Verdrag. Dat alleen kan de regering er echter niet van weerhouden de verdere integratie en uitbreiding van Europa na te streven en mogelijk te maken. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Vlaamse regering keurt de werkwijze en timing voor de evaluatie van de topambtenaren over 2001 goed. Tevens stemt ze in met de planning voor 2002 en met de generieke doelstellingen die voor elke leidende ambtenaar gelden in het komende jaar.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...