Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kwaliteit uitgangspunt nieuwe bouwmaatstaven ghz

Datum nieuwsfeit: 18-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: College bouw ziekenhuisvoorzieningen
Zoek soortgelijke berichten
College bouw ziekenhuisvoorzieningen


Vraagsturing en kwaliteit uitgangspunt bij nieuwe bouwmaatstaven ghz

Nr. 2002.200

Utrecht, 18 januari 2002

De nieuwe bouwmaatstaven voor voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, die het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcollege) heeft vastgesteld, bieden betere mogelijkheden dan voorheen om voorzieningen af te stemmen op de daadwerkelijke vraag van de verstandelijk gehandicapte. Voor de meeste voorzieningen wordt uitgegaan van grotere vloeroppervlakten, en flexibiliteit in het gebruik krijgt vanwege de groepsverkleining en privacy maximale aandacht.

Uitgangspunt vormt het principe dat mensen met een handicap volwaardige burgers zijn die zo volledig mogelijk moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Dat betekent onder meer keuzevrijheid ten aanzien van wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Dit principe komt de laatste jaren in de praktijk reeds tot uitdrukking door flexibilisering en vraaggerichtheid van de zorg en door integratie, kleinschaligheid en normalisatie van voorzieningen. Het leidt ertoe dat er geen sprake meer is van bouw van traditionele (grote) instellingen (waarop de oude bouwmaatstaven waren gebaseerd).

Omdat voorkeuren per individu verschillend zijn, komt er ruimte voor een grotere diversiteit aan woningen, bijvoorbeeld voor individueel wonen. Ook voorzieningen voor dagbesteding zullen een grotere variëteit laten zien. Zorg- en beheerfuncties kunnen steeds kleinschaliger worden uitgeoefend in de wijk, bijvoorbeeld in of vanuit inloopcentra en steunpunten.

Deze maatstaf is het eerste voorbeeld van de nieuwe aanpak die het Bouwcollege gaat hanteren voor bouwmaatstaven. Ze zijn opgezet in bouwkundige modules die het denkbare voorzieningenpakket beschrijven. Zorgaanbieders kunnen functies en ruimten koppelen aan andere modules of clusteren in andere combinaties, waardoor flexibel kan worden ingespeeld op de zorgvraag. Daarbij dient echter te allen tijde te worden voldaan aan de in de maatstaven opgenomen basiskwaliteitseisen. De basiskwaliteitseisen beschrijven het minimaal noodzakelijke kwaliteitsniveau van de meest essentiële voorzieningen en ruimten, zoals zit-/slaapkamers en sanitaire units, en zijn niet onderhandelbaar.

In de loop van dit jaar zullen de bouwmaatstaven worden aangevuld met specifieke onderdelen voor voorzieningen voor lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten en voor (semimurale) kinderdagcentra voor gehandicapte kinderen.

Contactpersonen:

drs. F. Bisschop M. Verweij, arts
hoofd sector Gehandicaptenzorg plv. algemeen secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie