Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede fase pilot optiefondsen op het scherm

Datum nieuwsfeit: 21-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Euronext Amsterdam

21 Jan 2002 Tweede fase pilot optiefondsen op het scherm Persbericht 2002.008

Onder verwijzing naar Euronext Mededeling 2001-061 en Euronext Mededeling 2002-05 deelt Euronext Amsterdam Derivative Markets mede dat zij voornemens is om op 29 april 2002 te starten met de verhandeling van de tweede Euronext Class Combination (hierna "ECC") via beeldschermen. Het betreft de Euronext Class Combination met de fondsen ING Bank (ING), Versatel Telecom International (VRSA) en Océ (OCE). De fondsen in deze tweede ECC zullen dan dus niet meer via de beursvloer worden verhandeld.

Alle marktpartijen die toegang hebben tot de optiehandel kunnen in die fondsen direct deelnemen aan de handel.

Euronext Liquidity Provider System

Om de kwaliteit, liquiditeit en continüiteit in de markt te behouden heeft Euronext het Euronext Liquidity Provider System ("ELPS") ontwikkeld welk systeem op het volgende neerkomt:

Per Euronext Class Combination ("ECC") zal een aantal handelaren een rol vervullen waaraan specifieke rechten en verplichtingen zijn gekoppeld. Deze liquidity providers zorgen er tezamen voor dat er altijd quotes in de markt staan voor alle series. In ruil voor het verschaffen van deze liquiditeit kunnen zij, indien hun quote deel uitmaakt van de beste prijs, voorrang krijgen bij het matchen (voor een bepaald percentage van het te matchen volume). In het ELPS worden drie verschillende functies onderscheiden: Primary Market Makers (PMMs), Competitive Market Makers (CMMs) en Traders. Per Euronext Class Combination zal een maximaal aantal PMM's en CMM's worden aangewezen. Het eerder genoemde voorrangspercentages zal eveneens per ECC worden bekendgemaakt. Traders hebben in ELPS géén verplichtingen dus genieten zij ook géén voordelen zoals die van PMMs en CMMs.

Om continu quoteren door PMMs en CMMs mogelijk te maken en tevens de belasting van de systemen binnen gecontroleerde grenzen te houden, geldt voor iedere categorie gebruiker een maximum aantal quotes dat de gebruiker per tijdseenheid naar de markt kan sturen. Liquidity Providers in de functie van PMM of CMM kunnen gebruik maken van de massquote functionaliteit. Hiermee kunnen zij meerdere quotes per bericht verzenden. Het aantal quotes per massquote verschilt per functie en per fonds. Traders kunnen niet gebruik maken van de massquote functionaliteit. Alle handelaren kunnen twee berichten per seconde versturen.

Verdere informatie over PMMs, CMMs en Traders, alsmede informatie over de inschrijvingsprocedure en de toewijzingsprocedure voor PMMs en CMMs treft u aan in bijlage 1. Deze bijlage geeft slechts een beschrijving weer van het Euronext Liquidity Provider Systeem en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De rechten en verplichtingen van PMM's en CMM's zullen in een separate overeenkomst worden vastgelegd.

De prioriteit van orders in schermenomgeving wijkt voor opties af van overige schermhandelproducten. Anders dan bij de overige schermenhandel producten waarbij prijs/tijd prioriteit geldt zal bij schermenhandel voor opties ook rekening worden gehouden met de functie van de handelende partij (indien voorrangspercentage groter is dan 0%).

Mocht u nog vragen hebben over ELPS dan kunt uw vraag per mail sturen naar (info.elps@euronext.nl).

Wijze waarop voor de tweede ECC invulling wordt gegeven aan het ELPS

Voor de ECC, met de fondsen ING, VRSA en OCE is Euronext Amsterdam voornemens om 3 PMM's te selecteren en maximaal 30 CMM's. Deze selectie zal plaatsvinden op basis van inschrijving van marktpartijen waarin zij aangeven welk, vooraf door Euronext Amsterdam vastgestelde, pakket aan verplichtingen zij bereid zijn op zich te nemen. In deze pakketten van verplichtingen worden verschillende niveaus onderscheiden. Wij verwijzen in dit verband naar bijlage 2. Zoals hierboven reeds is aangegeven verloopt de inschrijvingsprocedure en toewijzingsprocedure volgens de beschrijving als neergelegd in bijlage
1.


De massquote (zie ook hiervoor) voor PMM's zal zodanig worden ingesteld dat PMM's binnen 2 seconden al hun quotes kunnen opdaten. De massquote voor CMM's beloopt 15% van de massquote van PMM's.

In het handelssysteem van Euronext Amsterdam Derivative Markets, SWITCH, zal aan de functie PMM of CMM één of meer user-ids worden toegewezen. Hierbij geldt maximaal één user-id per optiefonds. PMM's en CMM's kunnen het gebruik van user-id op verschillende manieren inrichten. Indien u deel wenst te nemen aan de registratieprocedure dient u op het registratieformulier, dat aangehecht is als bijlage 3, aan te geven op welke wijze u gebruik wenst te maken van deze user-id's.

Market Services

Functionele- en handelsproblemen worden door `Observers' vanuit de afdeling Market Services behandeld. De `Observers' zijn bereikbaar onder nummer +31 20 550 5070.

De functie van de `Observer' in schermenhandel is in grote lijnen vergelijkbaar met de functie van `Order Book Official' in vloerhandel. De observer is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de markt. Het beantwoorden van (handelstechnische) vragen behoort echter ook tot zijn taken. De `Observer' onderhoudt telefonisch contact met de marktpartijen. Daarnaast kan hij of zij elektronisch, binnen het handelssysteem, berichten verzenden en ontvangen, hetzij naar een individuele handelaar, dan wel naar meerdere of zelfs alle handelaren.

De `Observer' heeft de mogelijkheid om `trading halts' of `fast market' in te stellen indien dit nodig is met het oog op het waarborgen van een `fair and orderly market'.

De overige fondsen

Alle reeds bestaande optiefondsen zullen uiteindelijk via schermen worden verhandeld. Dit zal gebeuren in tranches zoals beschreven in Euronext Mededeling 2002-05.

Indien nodig zullen aanpassingen in procedures worden gedaan indien Euronext Amsterdam Derivative Markets van mening is dat dit de verhandeling ten goede komt alvorens zal worden besloten de volgende fondsen van beurvloer naar beeldschermen te migreren.

Programmatuur

Om deel te kunnen nemen aan handel via beeldschermen dient u over de daarvoor geschikte programmatuur te beschikken. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:


· Euronext Screen Trading Client


· Onafhankelijk ontwikkelde software

Euronext Screen Trading Client

Deze software is door Euronext Amsterdam ontwikkeld en biedt de standaard functionaliteit voor schermenhandel. De Euronext Screen Trading Client wordt u gratis ter beschikking gesteld en u dient deze zelf vanaf internet (www.switchderivatives.com) te downloaden en te installeren.

Behoudens het importeren en exporteren van order- en trade gegevens is het niet mogelijk uw eigen software aan de de Euronext Screen Trading Client te koppelen. Euronext Amsterdam wijst erop dat deze software niet geschikt om de functies van PMM of CMM te vervullen.

Onafhankelijk ontwikkelde software

U kunt zelf uw eigen software voor connectie met het handelssysteem (laten) ontwikkelen of software aanschaffen die door anderen hiervoor is ontwikkeld. Bij de afdeling Customer Technical Support van Euronext (tel. +31 (0)20 5 50 50 50) kunt u een lijst van onafhankelijke software ontwikkelaars (ISV's Independent Software Vendors) opvragen.

Via de internet site van Euronext Amsterdam (www.euronext.com) kunt u op het adres www.switchderivatives.com informatie downloaden met betrekking tot het ontwikkelen van uw eigen software voor connectie met het handelssysteem SWITCH.

Locaties

Participeren in de handel voor fondsen die worden verhandeld via beeldschermen kan op twee manieren:


· vanaf een werkplek binnen Beursplein 5


· vanaf uw eigen werkplek

Vanaf een werkplek binnen Beursplein 5

Binnen Beursplein 5 wordt een aantal (tijdelijke) werkplekken ingericht die door partijen kunnen worden gehuurd om van daaruit deel te nemen aan beeldschermhandel. Deze werkplekken zijn niet voorzien van een workstation. U dient derhalve zelf voor hardware en software te zorgen. Voor verdere informatie over deze werkplekken kunt u contact opnemen met de afdeling General Serices van Euronext (tel. +31 (0)20 5 50 45 92).

Vanaf uw eigen werkplek

Uiteraard kunt u deelnemen aan handel via beeldschemen vanaf uw eigen werkplek. Er zijn drie manieren om met uw PC verbinding te maken met de beurs:


· via een vaste lijnverbinding


· via een ISDN inbel verbinding


· via internet

Indien u kiest voor een vaste lijnverbinding dient u rekening te houden met het volgende: het aanvragen van een vaste lijn geschiedt door Euronext Amsterdam (op uw verzoek) en de oplevertijd voor zo´n lijn kan oplopen tot twee maanden; het is daarom van belang, indien u kiest voor een vaste lijnverbinding, deze zo spoedig mogelijk aan te vragen.

Indien u zich middels bijlage 3 inschrijft voor de registratie procedure voor "Liquidity Provider", dient u ook bijlage 4 "Order Form Switch" in te vullen en tegelijkertijd met bijlage 3 naar Euronext Amsterdam te retourneren. Uw aanvraag zal in behandeling worden genomen zodra u als Liquidity Provider bent aangewezen.

Voor meer informatie over verbinding maken met de beurs en het aanvragen van vaste lijnen verwijzen we u naar de EDM API-03 Networking Guide, welke u zelf vanaf internet
(www.switchderivatives.com) kunt downloaden. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben of wilt u advies omtrent welk lijnverbinding de juiste voor u is, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Technical Support van Euronext (tel. +31 (0)20 5 50 50 50)

Opleiding en training

Het handelen via beelschermen is anders dan het handelen op de beursvloer, het is daarom belangrijk dat u, voor u gaat deelnemen aan beeldschermenhandel, goed bent voorbereid.

De volgende middelen staan u ter beschikking om de werking van het handelssysteem SWITCH goed te begrijpen:

SWITCH Concepts Manual

Dit document, dat u kunt downloaden van internet (www.switchderivatives.com), beschrijft de werking van het handelssysteem in al haar facetten.

Euronext raadt alle deelnemers aan de handel via beeldschermen, aan om kennis te nemen van de functionaliteiten en concepten van het beeldschermenhandelssysteem omdat deze cruciaal zijn voor uw begrip van het handelsproces.

Euronext Screen Trading Client Manual

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe deze applicatie werkt. Verder kunt u daar ook de `Instalation Guide' vinden. Beide handleidingen kunt u downloaden van internet (www.switchderivatives.com).

Vragen over de werking van Switch

Indien u, na het bestuderen van het bovengenoemde material, nog enkele vragen heeft over de werking van Switch, verzoeken wij u deze vragen te mailen aan onze Customer Technical Support afdeling ((servicedesk@euronext.nl)). U krijgt dan zo snel als mogelijk een antwoord op u vraag.

Oefensessies

Euronext Amsterdam biedt de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen met schermenhandel (en de schermenhandel software) door middel van oefensessies.

U kunt vanaf uw eigen werkplek verbinding maken met de oefenomgeving van het handelssysteem waar u zelfstandig kunt oefenen. De afdeling Customer Technical Support van Euronext (tel. +31(0)20 5 50 50 50) heeft voor u een brochure waarin wordt uitgelegd hoe u verbinding kunt maken met de oefenomgeving van het handelssysteem.

Zaterdagtest

Voordat een ECC op het schermen segment wordt geïntroduceert, zal er een "productie" test worden gehouden. Tijdens deze test zullen alle LPs in de desbetreffende ECC normale handel simuleren. Veelal zullen deze tests op een zaterdag plaats vinden.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van deze mededeling nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling Member Relations van Euronext Amsterdam (tel. +31(0)20 550 63 15).

© Euronext Amsterdam / Pers en Public Affairs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...