Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede fase pilot optiefondsen op het scherm

Datum nieuwsfeit: 21-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Euronext Amsterdam

21 Jan 2002 Tweede fase pilot optiefondsen op het scherm Persbericht 2002.008

Onder verwijzing naar Euronext Mededeling 2001-061 en Euronext Mededeling 2002-05 deelt Euronext Amsterdam Derivative Markets mede dat zij voornemens is om op 29 april 2002 te starten met de verhandeling van de tweede Euronext Class Combination (hierna "ECC") via beeldschermen. Het betreft de Euronext Class Combination met de fondsen ING Bank (ING), Versatel Telecom International (VRSA) en Océ (OCE). De fondsen in deze tweede ECC zullen dan dus niet meer via de beursvloer worden verhandeld.

Alle marktpartijen die toegang hebben tot de optiehandel kunnen in die fondsen direct deelnemen aan de handel.

Euronext Liquidity Provider System

Om de kwaliteit, liquiditeit en continüiteit in de markt te behouden heeft Euronext het Euronext Liquidity Provider System ("ELPS") ontwikkeld welk systeem op het volgende neerkomt:

Per Euronext Class Combination ("ECC") zal een aantal handelaren een rol vervullen waaraan specifieke rechten en verplichtingen zijn gekoppeld. Deze liquidity providers zorgen er tezamen voor dat er altijd quotes in de markt staan voor alle series. In ruil voor het verschaffen van deze liquiditeit kunnen zij, indien hun quote deel uitmaakt van de beste prijs, voorrang krijgen bij het matchen (voor een bepaald percentage van het te matchen volume). In het ELPS worden drie verschillende functies onderscheiden: Primary Market Makers (PMMs), Competitive Market Makers (CMMs) en Traders. Per Euronext Class Combination zal een maximaal aantal PMM's en CMM's worden aangewezen. Het eerder genoemde voorrangspercentages zal eveneens per ECC worden bekendgemaakt. Traders hebben in ELPS géén verplichtingen dus genieten zij ook géén voordelen zoals die van PMMs en CMMs.

Om continu quoteren door PMMs en CMMs mogelijk te maken en tevens de belasting van de systemen binnen gecontroleerde grenzen te houden, geldt voor iedere categorie gebruiker een maximum aantal quotes dat de gebruiker per tijdseenheid naar de markt kan sturen. Liquidity Providers in de functie van PMM of CMM kunnen gebruik maken van de massquote functionaliteit. Hiermee kunnen zij meerdere quotes per bericht verzenden. Het aantal quotes per massquote verschilt per functie en per fonds. Traders kunnen niet gebruik maken van de massquote functionaliteit. Alle handelaren kunnen twee berichten per seconde versturen.

Verdere informatie over PMMs, CMMs en Traders, alsmede informatie over de inschrijvingsprocedure en de toewijzingsprocedure voor PMMs en CMMs treft u aan in bijlage 1. Deze bijlage geeft slechts een beschrijving weer van het Euronext Liquidity Provider Systeem en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De rechten en verplichtingen van PMM's en CMM's zullen in een separate overeenkomst worden vastgelegd.

De prioriteit van orders in schermenomgeving wijkt voor opties af van overige schermhandelproducten. Anders dan bij de overige schermenhandel producten waarbij prijs/tijd prioriteit geldt zal bij schermenhandel voor opties ook rekening worden gehouden met de functie van de handelende partij (indien voorrangspercentage groter is dan 0%).

Mocht u nog vragen hebben over ELPS dan kunt uw vraag per mail sturen naar (info.elps@euronext.nl).

Wijze waarop voor de tweede ECC invulling wordt gegeven aan het ELPS

Voor de ECC, met de fondsen ING, VRSA en OCE is Euronext Amsterdam voornemens om 3 PMM's te selecteren en maximaal 30 CMM's. Deze selectie zal plaatsvinden op basis van inschrijving van marktpartijen waarin zij aangeven welk, vooraf door Euronext Amsterdam vastgestelde, pakket aan verplichtingen zij bereid zijn op zich te nemen. In deze pakketten van verplichtingen worden verschillende niveaus onderscheiden. Wij verwijzen in dit verband naar bijlage 2. Zoals hierboven reeds is aangegeven verloopt de inschrijvingsprocedure en toewijzingsprocedure volgens de beschrijving als neergelegd in bijlage
1.


De massquote (zie ook hiervoor) voor PMM's zal zodanig worden ingesteld dat PMM's binnen 2 seconden al hun quotes kunnen opdaten. De massquote voor CMM's beloopt 15% van de massquote van PMM's.

In het handelssysteem van Euronext Amsterdam Derivative Markets, SWITCH, zal aan de functie PMM of CMM één of meer user-ids worden toegewezen. Hierbij geldt maximaal één user-id per optiefonds. PMM's en CMM's kunnen het gebruik van user-id op verschillende manieren inrichten. Indien u deel wenst te nemen aan de registratieprocedure dient u op het registratieformulier, dat aangehecht is als bijlage 3, aan te geven op welke wijze u gebruik wenst te maken van deze user-id's.

Market Services

Functionele- en handelsproblemen worden door `Observers' vanuit de afdeling Market Services behandeld. De `Observers' zijn bereikbaar onder nummer +31 20 550 5070.

De functie van de `Observer' in schermenhandel is in grote lijnen vergelijkbaar met de functie van `Order Book Official' in vloerhandel. De observer is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de markt. Het beantwoorden van (handelstechnische) vragen behoort echter ook tot zijn taken. De `Observer' onderhoudt telefonisch contact met de marktpartijen. Daarnaast kan hij of zij elektronisch, binnen het handelssysteem, berichten verzenden en ontvangen, hetzij naar een individuele handelaar, dan wel naar meerdere of zelfs alle handelaren.

De `Observer' heeft de mogelijkheid om `trading halts' of `fast market' in te stellen indien dit nodig is met het oog op het waarborgen van een `fair and orderly market'.

De overige fondsen

Alle reeds bestaande optiefondsen zullen uiteindelijk via schermen worden verhandeld. Dit zal gebeuren in tranches zoals beschreven in Euronext Mededeling 2002-05.

Indien nodig zullen aanpassingen in procedures worden gedaan indien Euronext Amsterdam Derivative Markets van mening is dat dit de verhandeling ten goede komt alvorens zal worden besloten de volgende fondsen van beurvloer naar beeldschermen te migreren.

Programmatuur

Om deel te kunnen nemen aan handel via beeldschermen dient u over de daarvoor geschikte programmatuur te beschikken. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:


· Euronext Screen Trading Client


· Onafhankelijk ontwikkelde software

Euronext Screen Trading Client

Deze software is door Euronext Amsterdam ontwikkeld en biedt de standaard functionaliteit voor schermenhandel. De Euronext Screen Trading Client wordt u gratis ter beschikking gesteld en u dient deze zelf vanaf internet (www.switchderivatives.com) te downloaden en te installeren.

Behoudens het importeren en exporteren van order- en trade gegevens is het niet mogelijk uw eigen software aan de de Euronext Screen Trading Client te koppelen. Euronext Amsterdam wijst erop dat deze software niet geschikt om de functies van PMM of CMM te vervullen.

Onafhankelijk ontwikkelde software

U kunt zelf uw eigen software voor connectie met het handelssysteem (laten) ontwikkelen of software aanschaffen die door anderen hiervoor is ontwikkeld. Bij de afdeling Customer Technical Support van Euronext (tel. +31 (0)20 5 50 50 50) kunt u een lijst van onafhankelijke software ontwikkelaars (ISV's Independent Software Vendors) opvragen.

Via de internet site van Euronext Amsterdam (www.euronext.com) kunt u op het adres www.switchderivatives.com informatie downloaden met betrekking tot het ontwikkelen van uw eigen software voor connectie met het handelssysteem SWITCH.

Locaties

Participeren in de handel voor fondsen die worden verhandeld via beeldschermen kan op twee manieren:


· vanaf een werkplek binnen Beursplein 5


· vanaf uw eigen werkplek

Vanaf een werkplek binnen Beursplein 5

Binnen Beursplein 5 wordt een aantal (tijdelijke) werkplekken ingericht die door partijen kunnen worden gehuurd om van daaruit deel te nemen aan beeldschermhandel. Deze werkplekken zijn niet voorzien van een workstation. U dient derhalve zelf voor hardware en software te zorgen. Voor verdere informatie over deze werkplekken kunt u contact opnemen met de afdeling General Serices van Euronext (tel. +31 (0)20 5 50 45 92).

Vanaf uw eigen werkplek

Uiteraard kunt u deelnemen aan handel via beeldschemen vanaf uw eigen werkplek. Er zijn drie manieren om met uw PC verbinding te maken met de beurs:


· via een vaste lijnverbinding


· via een ISDN inbel verbinding


· via internet

Indien u kiest voor een vaste lijnverbinding dient u rekening te houden met het volgende: het aanvragen van een vaste lijn geschiedt door Euronext Amsterdam (op uw verzoek) en de oplevertijd voor zo´n lijn kan oplopen tot twee maanden; het is daarom van belang, indien u kiest voor een vaste lijnverbinding, deze zo spoedig mogelijk aan te vragen.

Indien u zich middels bijlage 3 inschrijft voor de registratie procedure voor "Liquidity Provider", dient u ook bijlage 4 "Order Form Switch" in te vullen en tegelijkertijd met bijlage 3 naar Euronext Amsterdam te retourneren. Uw aanvraag zal in behandeling worden genomen zodra u als Liquidity Provider bent aangewezen.

Voor meer informatie over verbinding maken met de beurs en het aanvragen van vaste lijnen verwijzen we u naar de EDM API-03 Networking Guide, welke u zelf vanaf internet
(www.switchderivatives.com) kunt downloaden. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben of wilt u advies omtrent welk lijnverbinding de juiste voor u is, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Technical Support van Euronext (tel. +31 (0)20 5 50 50 50)

Opleiding en training

Het handelen via beelschermen is anders dan het handelen op de beursvloer, het is daarom belangrijk dat u, voor u gaat deelnemen aan beeldschermenhandel, goed bent voorbereid.

De volgende middelen staan u ter beschikking om de werking van het handelssysteem SWITCH goed te begrijpen:

SWITCH Concepts Manual

Dit document, dat u kunt downloaden van internet (www.switchderivatives.com), beschrijft de werking van het handelssysteem in al haar facetten.

Euronext raadt alle deelnemers aan de handel via beeldschermen, aan om kennis te nemen van de functionaliteiten en concepten van het beeldschermenhandelssysteem omdat deze cruciaal zijn voor uw begrip van het handelsproces.

Euronext Screen Trading Client Manual

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe deze applicatie werkt. Verder kunt u daar ook de `Instalation Guide' vinden. Beide handleidingen kunt u downloaden van internet (www.switchderivatives.com).

Vragen over de werking van Switch

Indien u, na het bestuderen van het bovengenoemde material, nog enkele vragen heeft over de werking van Switch, verzoeken wij u deze vragen te mailen aan onze Customer Technical Support afdeling ((servicedesk@euronext.nl)). U krijgt dan zo snel als mogelijk een antwoord op u vraag.

Oefensessies

Euronext Amsterdam biedt de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen met schermenhandel (en de schermenhandel software) door middel van oefensessies.

U kunt vanaf uw eigen werkplek verbinding maken met de oefenomgeving van het handelssysteem waar u zelfstandig kunt oefenen. De afdeling Customer Technical Support van Euronext (tel. +31(0)20 5 50 50 50) heeft voor u een brochure waarin wordt uitgelegd hoe u verbinding kunt maken met de oefenomgeving van het handelssysteem.

Zaterdagtest

Voordat een ECC op het schermen segment wordt geïntroduceert, zal er een "productie" test worden gehouden. Tijdens deze test zullen alle LPs in de desbetreffende ECC normale handel simuleren. Veelal zullen deze tests op een zaterdag plaats vinden.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van deze mededeling nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling Member Relations van Euronext Amsterdam (tel. +31(0)20 550 63 15).

© Euronext Amsterdam / Pers en Public Affairs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie