Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe impasse dreigt bij ict-beleid in de gezondheidszorg

Datum nieuwsfeit: 21-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Electronic Highway Platform Nederland
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

EPN: Nieuwe impasse dreigt bij ict-beleid in de gezondheidszorg

Persbericht EPN - Platform voor de Informatiesamenleving

Den Haag, 21 januari 2002,

Internationaal gezien neemt Nederland
in de gezondheidszorg al jaren, een achterhoedepositie in ten opzichte van de andere digitale koplopers. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is het gebrek aan bestuurlijke afstemming en coördinatie. Het nieuwste initiatief om deze achterstand in te lopen, de oprichting van een Nationaal Ict Instituut in de Zorg (Nictiz), dreigt nu al bij aanvang te mislukken. Dit wordt dan de zoveelste mislukte poging tot coördinatie in een lange rij. In het Nictiz komen een aantal voorafgaande initiatieven samen, zoals IPZorg, VIZI, CSIZ en de Zorgpasgroep.

EPN-directeur Peter van der Wel: "Ondermeer de financiering van het Nictiz lijkt een groot struikelblok te worden. Wil zo'n platform serieus aan de slag kunnen, dan moet minimaal de financiering voor een langere periode zeker zijn gesteld. Op dit moment heeft VWS financiële ondersteuning tot 1 april van dit jaar toegezegd. Maar het gaat niet alleen om geld. Er is ook al veel geïnvesteerd in een bestuurlijk netwerk en ook dit dreigt nu uiteen te vallen. Als het Nictiz mislukt, dreigen alle investeringen in energie en geld, en dan gaat het om enorme investeringen, voor niets te zijn geweest. De sector wordt hiermee opnieuw op een achterstand van jaren gezet. Dit is hoogst ongewenst. De problemen in de zorgsector zijn zoals bekend gigantisch. Er tikt een tijdbom onder de sector: er zijn lange wachtlijsten, de arbeidsdruk is te hoog, de instroom van personeel te laag en deze problemen worden alleen maar groter. Iedereen is het er over eens dat de inzet van meer ict noodzakelijk is om deze problemen op te lossen".

Eerder pleitte EPN in een reactie op de miljoenennota voor een stijging van het ict-budget in de gezondheidszorg van het huidige gemiddelde van 1,5 tot 2% naar minimaal 5% binnen 2 jaar. Dit is nodig om te komen tot de ontwikkeling van een gestandaardiseerde ict-infrastructuur en het elektronisch patiëntendossier, maar ook voor stimulering van telemedicine (ict-toepassingen in de directe zorgverlening). Nu investeren in tele-geneeskunde helpt om de enorme vraag aan zorg die op ons afkomt te kunnen beantwoorden. Telemedicine kan in alle fasen van het zorgproces een rol spelen, van preventie en tele-diagnose tot behandeling en tele-thuiszorg en betrekt de patiënt, meer dan nu het geval is, bij het zorgproces.

EPN - Platform voor de Informatiesamenleving

EPN is een onafhankelijke stichting met als doel de evenwichtige maatschappelijke inbedding van informatie- en
communicatietechnologie. In het Platform zijn het bedrijfsleven, de politiek, het maatschappelijk middenveld, de wetenschap en de overheid vertegenwoordigd. EPN voert onderzoek uit, publiceert en organiseert bijeenkomsten over thema's rond ict en samenleving.

Voor meer informatie: Peter van der Wel: 06 28640639 of 070 4277622 (Peter.vanderwel@epn.net)

Dit persbericht is on line te lezen op:
www.epn.net/pers.html?pagina=1075


---

Bart-Jan Flos
senior programma manager
(BartJan.Flos@epn.net)

EPN - Platform voor de Informatiesamenleving
www.epn.net

EPN is verhuisd nieuw bezoekadres:
Zeestraat 80/82, 2518 AD Den Haag

Postadres: Postbus 16168, 2500 BD Den Haag

Let op: nieuw telefoon- en faxnummer!!
Telefoon: 070 4277 622
Fax: 070 3650 598

EPN is mede-initiatiefnemer van het Platform
Elektronisch Stemmen en het Platform Telemedicine


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie